NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
 Fax: 44/510-232
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda
8 - 16 óráig

E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail: attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Fehérgyarmati Járási Hivatal:
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-240
 Fax: 44/510-233
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8 - 20 óráig
kedd: 8 - 12 óráig
szerda: 8 - 16 óráig
csütörtök: 8 - 12 óráig
péntek: 8 - 12 óráig
Hivatalvezető:
Lakatosné Sira Magdolna
E-mail: jarasi.hivatal@fehergyarmat.szszbmkh.gov.hu

Magyar Államkincstár
Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters

 AKTUÁLISTÁJÉKOZTATÁS!
A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által a tervezéssel megbízott Tisza-Szamosköz konzorcium értesíti a lakosságot, hogy a

Tisza-Szamos-Túr-közi árapasztó tározórendszer
(„Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program előkészítése a
 Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény közötti szakaszára”,
HUSKROUA/1001/221. számú ENPI projekt komplex magyar oldali munkáinak elvégzése”)
projekt keretében folytatódik az érintettek tájékoztatása. tovább...

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás
A Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalban az anyakönyvvezetők ügyfélfogadási ideje változott:

Hétfő: 8-16 óra
Kedd: 8-12 óra
Szerda: 8-16 óra

Hirdetmény

Közmunkaprogram Krúdy utcai árok lap burkolat javítása
                                                                     2014. szeptember 12.

Vis maior pályázat keretén belül felszíni víztározó építése valósul meg a Vasút utcában a vízmű telepen.                  2014. szeptember 11.


Kátyúzás a Gábor Áron utcában                          2014. szeptember 8.
Start Közmunka Program – belterületi önkormányzati utak kátyúzása
                                                                                  2014. szeptember 4.
A munkafolyamatokat a helyben üzemelő Euroaszfalt Kft. keverőtelepének üzemeltetéséhez igazodva tudjuk végezni, amely keverőgépe meghibásodása miatt, üzemen kívül van.
A fehérgyarmati keverőtelep újraindításának időpontjára nem kaptunk pontos választ, annak érdekében, hogy a kátyúzási munkálatok zökkenőmentesen haladhassanak előre, az önkormányzatunk a többletköltséget felvállalva, Orosról szállíttatja az aszfaltot.
Az aszfaltozási munkálatokat a Dénesi kert és a Gábor Áron utcákon körbevágott kátyúk kijavításával folytatjuk 2014. szeptember 8-án hétfőn.
 
Kérjük a lakosság megértést, kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken.

Európai Autómentes Nap
Szerdán Dr. Tilki Attila városunk polgármestere megbeszélést tartott az intézményvezetőkkel a 2014.09.22-én megrendezésre kerülő Európai Autómentes Napról.Mindenkit érdeklődőt szeretettel várunk rendezvényünkre!

Legyél te is büszke kerékpáros – tervezd meg a láthatósági mellényed! Rajzpályázati felhívás

A Magyar Közlekedési Klub a Norvég Civil Támogatási Alapból elnyert projektje keretében rajzpályázatot hirdet láthatósági mellényre alkalmazható kerékpáros motívumra.
A pályázat célja, hogy a „dizájnos” mellényt a biciklisek büszkén viseljék, növekedjen a biciklizés társadalmi megbecsültsége, biztonsága. A mellényekből 600 db-t osztunk szét, elsősorban oktatási intézményekben, a projekt céltrületén. A legjobb rajzokat beküldők tárgyjutalmat kapnak. Beadási határidő szeptember 30.
A pályázat részletes kiírása:
http://mkk.zpok.hu/doc/legyel_te_is_buszke_kerekparos.pdf, http://mkk.zpok.hu/doc/jelentkezesi_urlap_a_palyamunka_melle.doc
A projektről bővebben hírlevelünkben: http://mkk.zpok.hu/hirlevel/vonattal1408.html
Kedveld a projekt Facebook oldalát: https://www.facebook.com/pages/
Fenntarthat%C3%B3R%C3%A9gi%C3%B3/1541772949376061ÉRTESÍTÉS
Iskolakezdési támogatásra jogosult az a Fehérgyarmat Város közigazgatási területén állandó lakóhellyel rendelkező általános iskolás, nappali oktatás rendje szerint középfokú tanulmányokat folytató, valamint felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató diák, aki ingyenes tankönyv ellátásban nem részesült, és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500,- Ft.) tovább...
kérelem, keresetigazolás

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a 2014. augusztus hónapra járó gyermekenkénti 5.800.- Ft gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány) átvehető:
Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal Pénztárában,
ügyfélfogadási napon Kedd – szerda
de.: 10.00 órától – 12.00 óráig,
du.: 13.00 órától – 15.30 óráig).
dr. Kovács Attila
         jegyző


Egyenlő esélyekkel
Több mint 3000 magyarországi település, köztük Fehérgyarmat is elkészítette Helyi Esélyegyenlőségi programját. Az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása" című kiemelt projekt keretén belül a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésében a Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI), mely az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és módszertani háttérintézménye, az önkormányzatok számára mentori szolgáltatás és szakmai képzés formájában nyújtott segítséget. Ezáltal az önkormányzatok országszerte egységes elvek mentén készítették el programjaikat.
Fehérgyarmat Helyi Esélyegyenlőségi Programja
Fehérgyarmat Város Önkormányzata fontos feladatnak tekinti lakosságuk életminőségének folyamatos javítását, a társadalmi szolidaritás megteremtését, a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózási esélyeinek biztosítását. Legfőbb célként a lakosság és az intézmények illetve egyéb szervezetek összefogásának erősítését tűzték ki, ennek szellemében dolgozták ki a dokumentumot.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programmal kapcsolatban dr. Tilki Attila polgármester lapunknak az alábbiakat nyilatkozta:
„A Program kidolgozásakor célul tűztük ki a részletes helyzetelemzésén alapuló intézkedési tervek kidolgozását, amelyek konkrét elmozdulásokat eredményeznek a célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása szempontjából. A dokumentum összhangban áll a város stratégiájával és további programjaival, pl.: az Anti-szegregációs tervvel, amelynek célja ezen területek csökkentése, hosszabb távon pedig teljes felszámolása. Ennek megfelelően az intézkedési tervek kidolgozásakor kiemelt hangsúlyt fektettünk a lakhatásra, a szociális biztonság növelésére, az oktatási és az egészségügyi fejlesztésekre.
Önkormányzatunk öt éven belül kívánja megvalósítani az intézkedési terveket, amelyek elősegítik az esélyegyenlőség megvalósulását, valamint élhetőbb környezetet teremtenek a lakosság számára.
A Képviselő Testület 2013. szeptember 18-án fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. Önkormányzatunk a program sikeres végrehajtása által kívánja érvényesíteni az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, valamint a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét.  ”

Mik azok a Helyi Esélyegyenlőségi Programok?
Az esélyegyenlőség és az egyenlő bánásmód elvének betartása a hazai társadalom jogos elvárása, amelynek megfelelően a TKKI a 321/2011. (XII. 27.) kormányrendeletben foglaltak alapján nyújtott támogatást az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 kódszámú projekt keretében.
A helyi esélyegyenlőségi programok lokális keretek között tartalmazzák a célcsoportok: mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők részletes helyzetelemzését. A vizsgálat által megfogalmazásra kerültek a legfőbb problémák. Az önkormányzat a felmerülő nehézségekre – a TKKI közreműködésével – a helyi civil szervezetekkel, egyesületekkel és alapítványokkal együttműködve célcsoportonként különböző intézkedési terveket dolgozott ki, amelyeket öt éven belül megvalósítanak, és amelyeket kétévenként felülvizsgálnak.

A Türr István Képző és Kutató Intézet
A TKKI fő célkitűzései között szerepel a társadalmi mobilitási folyamatok támogatása, a területi és társadalmi különbségek csökkentésének elősegítése, valamint a szegénységben élők helyzetének javítása. A felzárkózás elősegítéséhez kapcsolódó programok kidolgozásában és megvalósításában meghatározó szerepet tölt be az Intézet. Ma Magyarországon ebben a témában a legkompetensebb szereplők között tartják számon. A projekt keretén belül a TKKI térítésmentes felkészítő képzéseket szervezett az önkormányzatok közalkalmazottai számára a HEP megírásának elősegítése érdekében.
A projekt részeként 2013. szeptembere és decembere között országszerte több mint 50 alkalommal rendeztek meg szakmai workshopokat, műhelybeszélgetéseket. A rendezvények lehetőséget teremtettek az esélyegyenlőségi politika alapelveinek és a kapcsolódó intézkedéseknek a megismerésére. Nagy hangsúlyt fektettek az önkormányzatok és az esélyegyenlőséget képviselő civil szervezetek, alapítványok közötti párbeszédre, kiemelve a már elkészült programok során megvalósuló helyi jó gyakorlatokat.
Országos célok
A helyi esélyegyenlőségi programok célkitűzése, hogy Magyarország minden egyes polgára, minden településen, egyenlő társadalmi esélyekkel rendelkezzen, és jogainak érvényesítése közben egyenlő bánásmódban részesüljön. Így történelmi jelentőségű eredmény, hogy a TKKI mentorhálózata segítségével az ország településeinek 95%-a rendelkezik ilyen programmal.
Az egységes elvek mentén kidolgozott programok lehetővé teszik, hogy országosan is nyomon követhető legyen a célcsoportok helyzetének változása, így a lokálisan elért eredmények hozzájárulnak az országos projekt sikeréhez.
A projekttel kapcsolatban további információkat a www.esely.tkki.hu-n olvashatnak.MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SPORT
2014. évi kispályáas labdarúgó bajnokság tabella, eredmények

A 2014. évi városi kispályás labdarúgó
 bajnokság versenykiírása és
sorsolása

A 2014. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság meghirdetése
Fehérgyarmat Város Önkormányzata
nevében a fenti szervezetek
 koordinálásával az idei évben
 is meghirdetjük a városi kispályás
 labdarúgó bajnokságot az alábbiak szerint: tovább...    nevezési lap

Kézilabdás híreink
Fehérgyarmati VSE 2013-2014
 tavaszi sorsolása

Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
Szatmár Unió FC
ARCHÍVUM
2014. augusztus
2014. július
2014. június
2014. május
2014. április
2014. március
2014. február
2014. január

2013. december
2013. november
2013. október
2013. szeptember
2013. augusztus
2013. július
2013. júmius
2013. május
2013. április
2013. március
2013. február
2013. január

2012.december
2012. november
2012. október
2012. szeptember
2012. augusztus
2012. július
2012. június
2012. május
2012. április
2012. március
2012. február
2012. január

2011. december
2011. november
2011. október
2011. szeptember
2011. augusztus
2011. július
2011. június
2011. május
2011. április
2011.március
2011.február
2011.január

2010.december
2010. november
2010. október
2010. szeptember
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink
Korábbi híreink a hírek navigációban

HASZNOS HÍREK
 Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Szűcs József
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András, Nagy Gergő, Szoboszlai Judit
Weblap: Gecsey István

X. GYARMATI VIGASSÁGOK

MAGYARRÉGIÓ - Országos információs portál