NAVIGÁCIÓ:

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmati  Polgármesteri Hivatal
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail:
attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail:
dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Városunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei

Közérdekű adatok
K É P G A L É R I Á K:
Templomszentelés
VI. Gyarmati Vigasságok
Szilvalekvár-főző verseny Szatmárcsekén
Légifotó felvételek városunkról
még több galéria
ÖRÖMÜNNEP FEHÉRGYARMATON                        2008. október 19.
2008. október 18-án végre beért a fehérgyarmati Szent Péter és Pál Egyházközség munkája, amely révén szentmise keretében főpásztorunk, Bosák Nándor megyéspüspök újjászentelte felújított templomunkat.
Védőszentjeink, Szent Péter hite és Szent Pál szíve dobogott Tircsi István atyában végig munkássága alatt, és majd Ruszki Gábor atyában is, amikor elhatározták, hogy a templom vizesedését megoldják. Erre 2007. nyarán lehetőség is nyílt, amikor is egyházközségünk számára Dr. Veres János pénzügyminiszter a Rendkívüli beruházási tartalék kiadási előirányzat terhére 9,2 M Ft hagyott jóvá templom-rekonstrukció címén.
Az atyák hite, szíve, tüze átragadt a hívekre is, és lelkesen, időt, fáradtságot nem kímélve, összefogva, más vallású testvérek, a pénzügyminisztériumi pályázat és adományok segítségével ez év tavaszán láttunk hozzá templomunk felújításához, hogy méltó köntösben pompázzon Fehérgyarmat szívében, hirdetve Isten országát, Isten üzenetét. 

A kivitelezésre a Médi-Ép Bau Kft. kapott megbízást, melynek ügyvezetője igazgatója, akolitusunk, Molnár Mihály elmondta, hogy a szigetelési munkákra az ország több településén is sikeresen működő orosházaikat kérték fel.
A teljes végelszámolás (a tetőfestéssel együtt) több mint 18 M Ft lett. A szentelésre a tetőfestés is elkészült, melyet Lengyel Gábor vállalkozó végzett.

A munkálatok ideje alatt szentmiséinket a görög katolikus templomban tarthattuk meg Kovács Róbert görög katolikus paróchus úr segítségeképpen.

A szentmise elején Gábor atya köszöntött mindenkit, aki ezen az örömünnepen megjelent, hogy velünk együtt ünnepeljen:
„A Jóistennek hálát adva és megköszönve áldását, hogy műemlék-templomunk megújulhatott, hogy a jövő nemzedékének örökségül hagyhassuk. Mindezt megköszönöm elsősorban Istennek, és minden jólelkű adakozónak, és mindazoknak, akik munkájukkal erőn felül segítették és támogatták ezt a nemes célt.
Aranyosi László észrevéve szükségünket, és a városközpont szépítéséért a Pénzügyminiszter Úrhoz fordult, aki pályázati lehetőséget biztosított számunkra, és végig figyelemmel kísérte a felújítási munkát. A Minisztérium 9,2 M Ft támogatást adott a templom felújításához, aminek teljes költsége 14.248.000 Ft volt. Az 5 M Ft önrészt a püspökatya nagylelkűen megelőlegezte, és 3 M Ft-tal ő is támogatta templomunk megújulását, amiért az Isten áldja meg.
A Jóisten áldását kérjük mindazokra, akik a templom szépítésén dolgoztak. Voltak olyan mesterek, akik isten dicsőségére ajánlották fel munkájukat:
•    Turánszki Ferenc (világi elnök): belső festés,
•    Szabó Zsolt: asztalos mester,
•    Somlyai Gábor: óra és harang,
•    ifj. Somlyai Gábor: kelyhek,
•    lengyel Gábor: órák beszerelése,
•    és még sokan mások:
o    id. orosz Sándor,
o    Liga Mihály,
o    Bányai Gábor,
o    id. Barna László.
Rengeteget dolgoztak az asszonyok, férfiak egyaránt a templomban. Nem tudok elég hálás lenni nekik, megpróbálkozok 1-2 név megemlítésével: Nagy Imréné, Varga Jenőné, Mike Béláné, Szabó Istvánné, dr. Vécseyné Nagy Klára, Kovács László, Szentmihályi János és felesége, Somlyai Gábor és felesége, Tomcsa Márta, Talpas Istvánné és Talpas Lászlóné, Erdeiné Emília, dr. Tóth JÓzsefné, Tordainé Magdika, Barna Lászlóné, Bíróné Marika, és mindneki, aki itt volt és segítette templomunk széppé tételét.
Az adományozók listáját egyházközségi honlapunkon, és a városi képújságban közzé fogjuk tenni.”

A szentmisét Bosák Nándor püspökatya celebrálta Heidelsperger István mátészalkai plébános és szatmári kerületi esperes, Papp János nyíregyházi plébános és nyíregyházi kerületi esperes, Tóth László püspöki titkár, Tircsi István nyugalmazott, Bodnár Imre nyírcsaholyi, Ranyhóczky János szatmárcsekei, Fülöp Sándor pusztadobosi, Pankotai József hajdúböszörményi, Marosi István csegöldi, Marossy József tiszaszalkai, Ruszki Gábor fehérgyarmati plébánosok, Tamás László mátészalkai káplán, Babják Tibor kisvárdai, Molnár Mihály fehérgyarmati akolitusok, Kovács László fehérgyarmati lelkipásztori kisegítő, Kovács Róbert fehérgyarmati, Nagy Tibor csegöldi, Molnár Zoltán jánkmajtisi görög katolikus paróchusok, valamint Szalai László fehérgyarmati református lelkész koncelebrálásával.

A szentmisén püspökatyát köszöntötte:
•    Turánszky Ferenc, az egyházközségi képviselőtestület elnöke:
„Bátran mondhatjuk ezt, mert aki korábban látta a most megújult, megszépült műemlék templomunkat csak szomorúan nézte a felázott falakat az omladozó vakolatot. Mikor a költségvetés elkészült, a felújításra reménytelenek éreztük a helyzetet, ismerve a szatmári emberek szerény anyagi lehetőségét. A jó ügy érdekében összefogtunk, sok segítséget kaptunk minden oldalról, pályázati lehetőséget találtunk.
A templom szépsége a megújult belső és külső falakon látszik, ékessége a boldogságtól sugárzó arcokon, melyek várják, hogy püspök atyánk ezen az ünnepi szentmisén megáldja munkánk, fáradozásunk gyümölcsét.
Hálát adunk Isten jóságáért és kegyelméért, amiben részesített bennünket, hogy a Szent Péter és Szent Pál tiszteletére épült templomunk szentelését Szent Pál születésének 2000. évfordulójával köthetjük egybe. Templomunk számára püspök atyánk ebben az évben búcsút engedélyezett.
A mai anyagias, lélektelen világban számunkra a templom az a hely ahol lelkünket Istenhez emelhetjük, táplálhatjuk minden szentmisén.
A fehérgyarmati gyülekezet kicsi, de szeretetünk és elkötelezettségünk Istenhez annál nagyobb.”
•    Az Erkel Ferenc Város Vegyeskar Balogh Ferencné vezénylésével a következő színvonalas, az ünnep fényét emelő repertoárt adta elő:
o    Halmos László: Főpásztor fogadására (Ecce sacerdos)
o    Eszterházy: Zengje nyelvem
o    Halmos László: Ünnepi alkalmakra (Minden földek Istent dícsérjétek)
o    Eszeterházy: Zengjen hálaének
•    Egyházközségünk általános iskolásai dr. Vécseyné Nagy Klára hitoktató felkészítésével nagyon szép ünnepi műsort adtak elő.
•    Tukacs Istvánné jánkmajtisi költőnő külön verset is írt főpásztorunk köszöntésére:
Püspök Úr köszöntésére

Hozzád méltó tisztelettel,
Szívből jövő szeretettel
Köszöntünk, Püspök Úr Téged.
Nagyon örülünk jöttödnek.

Mert ez nagy kiváltság,
Mikor ellátogatsz hozzánk.
Jézus Urunktól idézek:
„Adatik nektek, csak kérjetek.”

Kérésünket meghallgattad,
Egyházunkat támogattad.
Drága időd ránk fordítva,
S más áldozatokat hozva.

Ím, kis templomunk megújult,
Mint a rózsa, úgy kivirult.
Meghatódtunk jóságodon,
Isten áldása Rád mindig szálljon.

Töltsön el isteni öröm,
Mindenkit szép ünnepünkön.
Újjászenteled templomunkat,
Fogadd nem múló hálánkat.

A prédikációjában püspökatya emlékeztetett minket Szent Pál és Szent Lukács szolgálatára. „Pál apostol közöttünk van, velünk van, tanít bennünket, mert az ő szolgálata nem fejeződött be azzal, hogy Rómában vértanúként lefejezték a hitéért, mert az a szolgálat, amit tett az evangéliumnak, eljutott hozzánk.” Lukácsról így szól: „Lukács evangelista a hűséges Pál-tanítványok közé tartozott. Ő volt az, aki legtovább Pál apostol mellett volt.”
„Lukács ünnepén igazából arra az üzenetre irányítjuk a figyelmünket, amelyet ők képviselnek, arra  szolgálatra, amelyet ők végeztek, és arra a készségre szeretnénk figyelni, ami bennünket is alkalmassá tesz, hogy ez az üzenet eljusson hozzánk, hiszen Pál is, Lukács is, meg a történelem folyamán minden igehirdető, minden apostol, minden evangéliumot hirdető keresztény ember valójában megbízatást teljesít. Tudjátok, és legyen meg bennetek a meggyőződés, hogy ajándékot visztek az emberekhez, és ahol befogadják ezt, ott osszátok meg velük, hogy szálljon rájuk a békesség, mert az evangélium békességet, életet hozó üzenet mindenki számára. Amikor templomot építünk, templomot szentelünk valójában ezt az üdvösséget hozó üzenetet ünneplejük, magunkat pedig készítjük arra, hogy alkalmasak legyünk, mert újra és újra bekopog hozzánk Isten üzenete. Ebben a széthúzó világban meg kell erősíteni magunkat, hogy hova akarunk állni, kihez akarunk tartozni, csatlakozni. Hol akarjuk keresni életünket, boldogságunkat. Lukács és Pál figyelmeztetnek minket erre. Az üdvösség, az élet beteljesedése az ember számára az Istennél van, az isten üzenetében, az isten evangéliumában. S ezért nemcsak úgy kell gondolkodni, hogy réges-régen történt valami, ezt vagy azt beszélték az emberek. Az evangélium nem régi történet, hanem olyan üzenet, amely a mostannak, a mi életünknek szól. Aki megérti ezt az életszemléletet, ezt az életutat, akkor élete üdvösségre talál.”

A szentmise zárása előtt a papok és a hívek a Vegyeskar énekei alatt vonultak ki a templomkertbe a templom megáldására. A himnuszok eléneklése után Szalai László református lelkipásztor köszöntötte a püspökurat, a paptestvéreit, és a megjelenteket, és egy 100.000 Ft-os ajándékozási levelet nyújtott át Gábor atya számára a Református Egyház ajándékaként.

A szentmise után egyházközségünk a Metró Étterem nagytermében várt mindenkit, hogy állófogadás keretében megköszönje a sok munkát, és az adományokat.

Amikor valakin eluralkodik a kétségbeesés, amikor úgy érzi, hogy a hite cserben hagyta, vegyen példát erről a kis közösségről, hogy hittel, szívvel, összefogással milyen nagy volumenű munkát lehet elérni. Kívánom, hogy ez a hit, ez a szív, ez a tűz, amelyet mi Szent Pétertől és Szent Páltól kaptunk, kapunk, dobogjon minden ember lelkében.Fehérgyarmat, 2008. október 20.
Cikk: Dr. Kádár Brigitta
Képgaléria
 
 


Fehérgyarmati webkamera
Fehérgyarmati webkamera

HASZNOS HÍREK

12 órás Animált Felhőkép Magyarországról

VI. GYARMATI VIGASSÁGOKCikkek: Farkasné Kiss Krisztina, Kanyó András,  
Kanyó Tamás, Szaniszló Szabolcs, Molnár Károly
Rajnai Gáborné
Efyéb forrás :SZON
Videók: Balogh Lóránt
Fényképek: Kanyó András