NAVIGÁCIÓ:

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmati  Polgármesteri Hivatal
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail:
attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail:
dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Városunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei
K É P G A L É R I Á K:
2010. július 13. Délutáni helyszini szemle képekben
Helikopteres szúnyogírtás
Virágzott a Tisza
A FELÚJÍTOTT VÁROSI GALÉRIA ÁTADÁSA
A PEDAGÓGUSOKAT KÖSZÖNTÖTTÜK
Városi Szociális Központ Bővítése
2010. június 25.
2010. MAJÁLIS
ÚJ ÓVODAI UDVARI JÁTÉKOK ÁTADÓ ÜNNEPSÉGE A SZENT ISTVÁN TÉREN
Új Városi Galéria felújítása,
Új lakóotthon építése
Új udvari játékok óvodáinkban
Fehérgyarmat 2009. december 17.
Séta városunkban 2009.
november 22.
még több galéria
TÁJÉKOZTATÁS                                                                        2010. szeptember 30
A Fehérgyarmati Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka tájékoztatja - a tűzoltóság illetékességi területén (Fehérgyarmat és környező települések) - kiskereskedelmi üzletet működtetőket, vállalkozókat és létesítmény vezetőket alábbiakról...... tovább...
Újraindul a vasút                                                            2010. szeptember 29
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Minisztérium döntése alapján a 113-as számú, Fehérgyarmat – Zajta vasúti vonalszakaszon a személyszállítás a decemberi menetrendváltást követően újraindul.
Járda javítás a Polgármesteri Hivatal és a Földhivatal környékén
Az évek során, a téli időjárás következtében a Polgármesteri Hivatal és a Földhivatal épülete mellett található járdák állapota rendkívül leromlott, a fagy a burkolatok felszínét megbontotta, balesetveszélyessé tette.
Az Önkormányzat a téli időjárásra felkészülve és a balesetveszély elkerülése érdekében ezen járdák azon burkolatfelületei, amelyek sérültek kijavítatja
Befejeződött a Kölcsey Ferenc Általános Iskola tetőszigetelése 
A Kölcsey Ferenc Általános Iskola épület tetőszigetelésének állapota rendkívül leromlott a szélsőséges hideg, illetve meleg időjárások váltakozása következtében. A folyamatos beázások jelentek meg az emelet több tantermében és a földszinti ebédlő helyiségében. Az Önkormányzat egyetemleges biztosítása a tantermek festésének kijavítását finanszírozza, viszont a tető kijavítását nem.
Az Önkormányzat megrendelte az épület tetőfelületének, azon részének újraszigetelését, ahol a károk keletkeztek, illetve amely a legrosszabb állapotban volt. A munkálatok a napokban fejeződtek be, ezt követően kerül sora beázott tantermek falfestésének a kijavítására.

Az épület tetőfelületének azon része, amely nem került felújításra, azt a jövő év nyári tanítási szünetben tervezi az Önkormányzat felújítatni.

A Bárdos Lajos ÁMK és AMI iskola épületének felújítása után az Önkormányzat a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és az Óvodák épületének felújítását is tervezi.
Kátyúzási munkálatok kezdődnek a Bem, Eötvös, Veress, Váci utcákon.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata néhány éve már tervezi a Bem, Eötvös, Veress és Váci utcák teljes körű felújítását, mely az út burkolatának néhány cm-res kopóréteggel való ellátását is jelentette volna. Mivel az akkori pályázatok belterületi útfelújításra csak 50 %-os támogatást biztosítottak, az önkormányzatunk ennek finanszírozására nem volt képes, ezért nem valósult meg az útrekonstrukció. Helyette azokon a pályázatokon próbált szerencsét, amelyek megvalósításához a legkisebb mértékű saját erőre volt szükség, ezek 0 - 5- max. 10 %-os saját forrást igényeltek, ezek többnyire sikeresen megvalósultak.

A képviselők jelezték, hogy ebben a négy utcában az aszfalt minősége rendkívül rossz. Az önkormányzatunk úgy döntött, hogy nem szeretné így hagyni, így nekiindulni a téli időjárásnak. Saját forrás hiányában a polgármester egy cégtől kért segítséget, hogy a veszélyes, nagyobb kátyúk kijavítását végezzék el. Vállalták, ígéretük szerint az időjárás függvényében a héten megkezdik és várhatóan a jövő héten befejezik a munkálatokat. A későbbiekben is folytatja az Önkormányzat azon pályázati forrás keresését, amely lehetővé tenné az út burkolatának teljes kopóréteggel való ellátását.
A szakemberek véleménye szerint, ennek a rendkívül rossz állapot kialakulásának az oka az, hogy az út melletti padka fűvel benőtt, magassága az út szintjét meghaladja, ez a csapadékvíz lefolyását meggátolja az úttest széleiről, ettől az útalapja felázik, meggyengül, sérülékennyé válik.

Kérjük a lakosságot, esős időjárás után, ahol a házuk előtt azt észlelik, hogy az út széleiről az előbbiek miatt nem tud lefolyni a víz, segítsék kapavágásnyi árok kialakításával a lefolyást, megelőzve az útalapba való szivárgást. Óvjuk útjainkat.

                Köszönettel: Fehérgyarmat Város Önkormányzata
Lassan befejeződik a József Attila utcai járda felújítása  2010. szeptember
Fehérgyarmat Város Önkormányzata újrakezdte a 10 éves járda felújítási programját. A tervek szerint minden évben a pályázatok keretében megvalósítandó nagyobb beruházások mellett helyet kap a város belterületén található járdák felújítása is, melyet a város kizárólag saját forrásból finanszíroz. A program keretében 2010. augusztus 26.-án megkezdték a József Attila úti járda felújítását, mely a város legrosszabb állapotú járdája. Ezzel egy időben a Kisfaludy köz járdaproblémáját is megoldja az önkormányzat, új vízelvezető csatorna kiépítésével. Az utak állapotának megóvása érdekében a közeljövőben a padkarendezés is elkezdődik a kátyúzási munkálatok mellett.
Kátyúzási munkálatok folynak a város területén     2010. szeptember 20.
Tájékoztatás
Fehérgyarmat Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy város területén kátyúzási munkálatok folynak.
Felhívja a figyelmet az estleges károk elkerülése érdekében, hogy a kátyúzási munkálatok befejezéséig kiemelkedő óvatossággal közlekedjenek a város útjain.
A kátyúzási munkák keretében sor kerül a Május 14. téren található szerviz út aszfaltburkolatának kijavítására, valamint Szent István téri Óvoda területén futó aszfalt burkolatú járda balesetveszélyes szakaszainak rendbetételére is.
Csapadékvíz elvezetési munkálatok a szélsőséges esős időjárásra felkészülve                                                                   2010. szeptember 19.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata a szélsőséges esős időjárásokat figyelembe véve folyamatosan ellenőriztette a város közigazgatási területén futó árkok, átereszek és zárt csapadékvíz csatornák állapotát.
A felmérés megállapította, hogy a legnagyobb probléma, az Arany János, Bercsényi, Árpád utcák csapadékvíz elvezető rendszerében található. Elsődlegesen a Közterület-felügyelet az utcák azon lakóit szólította fel a háza előtti csapadékvíz akadálytalan lefolyásának biztosítására, ahol az esőzések után az áteresz, illetve a háza előtti árok felduzzasztotta, meglassította, meggátolta a víz elfolyását. Miután kiderült, hogy a lakók az általuk nagymértékben elhanyagolt vízelvezető rendszert már saját erejükből nem tudják helyreállítani, a feliszapolódást nem tudják megszüntetni, beavatkozott az önkormányzat. Az árkok kotrásával, az átereszek dugulásának megszüntetésével, ill. ahol más megoldás nem volt, a többi lakó biztonsága érdekében az átereszek átvágásával megszüntette az akut veszélyt.
Az időszakonként megismétlődő, félóra alatt, átlagosan amúgy egy hét alatt lezúduló csapadékmennyiség további problémákra hívta fel a figyelmet. A Dózsa György, Gábor Áron utcákat összekötő zárt csapadékcsatorna állapota a gyors lefolyást meggátolta, nagyobb esőzések idején az árkok járdával való vízszínelését eredményezte. Mivel ez a csapadékcsatorna kezelője, karbantartója a Szenkementi Vízgazdálkodási Társulat, amelynek az önkormányzatunk tagja, minden évben tagdíjfizetője, nyomatékosan felszólította a társulat üzemeltetőjét a feliszapolódás megszüntetésére, melyet rövid időn belül elvégeztek. Későbbiekben kiderül a lefolyási gondokat ez a művelet csak részben szüntette csak meg, ezért ismét ellenőrizni kellett az utcákhoz tartozó vízelvezető rendszert. A Dózsa György utcának egyes szakaszain ugyanazokat a munkákat kellett elvégezni, amelyeket az Arany János utcán is elvégeztetett az önkormányzat.

A legutóbbi esőzések az Ady Endre utcai átereszek hibáit mutatták meg, találtak olyan átereszeket, ahol gyűrűk nem voltak elhelyezve az áteresz alatt, csak a szivárgást elősegítő mészköveket építettek be a gépjárművek bejárása érdekében. Ez a megoldás már a szélsőséges csapadékmennyiség elvezetésére egyáltalán nem alkalmas, ezért ezen átereszek felbontásra kerültek.
A lakók jelzése alapján ellenőrzésre került a Kazinczy utca, Béke utca és a Kodály köz csapadékvíz elvezető rendszere. Kisebb mértékben feliszapolódás volt látható, a lakók érdekében az önkormányzat ezeken a területeken is a lakók feladatát átvállalva, megtisztítatta az árkokat, átereszeket.

Kisebb gondok az Akácfa és Szolnoki utcákon alakultak még ki, melyeket az önkormányzat, hol átereszbontással, hol az árkok mélyítésével oldott meg.

A Benczúr utcán egy lakóház esetében alakult ki rendkívüli probléma, a családi ház melléképületébe befolyt a csapadékvíz. Az önkormányzat az egyedi eset megismétlődésének elkerülése érdekében a Benczúr utcához és az Kertváros utcának Akácfa utcát és Benczúr utcát összekötő szakaszához tartozó árkokat és átereszeket megtisztítatta. Az árkok kismértékű feliszapolódása mellett a legnagyobb probléma abból adódott, hogy a környező utcák lakói egy kivételével ingatlanaik területét nagymértékben feltöltötték, valamint házaik előtti található gépjárműbehajtóik szintjét megemelték, aszfalt, beton, ill. térkő burkolattal látták el. Ezzel a szabályok szerint elősegítették az ingatlanaikról a csapadékvíz gyors lefolyását az árkokba. Mivel ennek az ingatlannak volt a legalacsonyabban a terepszintje, ezért az árkok telítődésekor a csapadékvíz nem csak lefolyás irányába, hanem szétterülve a legalacsonyabb pontot megkeresve a lakás udvara irányába is elkezdett folyni. Az önkormányzat a kötelező feladatát ellátva biztosította a csapadékvíz lefolyásának lehetőségét a területről. A hivatal a lakó figyelmét arra hívta fel, hogy ezek után csak egy féle képen tud előre felkészülni a várható extrém esőzésekre, ha legalább az átereszének, gépjárműbehajtójának szintjét megemeli, ezzel meggátolhatja a víz visszafolyását, valamint ha az udvarának az szintjét is feltöltéssel megnöveli.

A rendkívüli esőzések éjszakáin az akut helyzet megszüntetésében a város lakóit a Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület áldozatos munkájával segítette, folyamatos szivattyúzással akadályozta, meg, hogy lakosság vagyontárgyaiban kár keletkezhessen. Az utólagos kárelhárítási munkálatokat a közterületen a „Tömöttvár 2007” Nonprofit Közhasznú Kft. végezete.
Új játszótér létesül a Május 14. téren                         2010.szeptember 15.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata a játszótereinek rekonstrukcióját, a város 4 óvodájában elhelyezett játékok után folytatja. A Május 14. téren található elavult játszóterét lecseréli, egy korszerű, a mai követelményeknek teljes mértékben megfelelő játékparkkal, amelyet a későbbiekben tud majd bővíteni.
A Városi Szociális Központ területén új lakóotthon építése a külső homlokzatszigetelés szakaszához érkezett                 2010. szeptember 15.
Fehérgyarmat Város Szociális központja adott helyett 2010.szeptember 14-én a város által elnyert TÁMOP-5.1.1-09/8-2009-0008 azonosítószámú „Képzés,foglalkoztatás szakembereknek „ elnevezésű projekt nyitórendezvényének. A projekt célja a mikrotársulásokban dolgozó szociális szakemberek képzése. Öt képzési modul közül választhatnak , melyek az elsősegélynyújtás, a demens betegek ellátása, a fogyatékosok segítése,a támogató szolgálatok munkája, valamint a hospise ellátás területén nyújt segítséget a szakember ellátottság színvonalának emelkedése érdekében. A támogatás összege : 6.400.000 Ft. A projekt 2010.december 31-én zárul. Dr. Tilki Attila polgármester köszöntőjében azt a gondolatot fogalmazta meg, hogy  szociális terület bármelyikén dolgozó szakemberek legfontosabb feladata, az emberi méltóság tisztelete, és megadása legyen az ellátottak felé. Megköszönte a sikeres együttműködést a Felső-Tisza-Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás az Önkormányzat a Városi Szociális Központ munkatársai között. 
TÁMOP 5.1.1.-09/8 2009-0008
Képzés foglalkoztatás szakembereknek                    2010. szeptember 14.
2010 szeptember 14.-én a Városi Szociális Központ adott helyet a TÁMOP 5.1.1. pályázati kiírás keretében megnyert képzési pályázat ünnepélyes projektnyitójának.
A pályázat a Felső-
Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás, Fehérgyarmat Város Önkormányzata és a Városi Szociális Központ vezetésének összefogásával került beadásra. Szociális szakemberek képzése valósul meg városunkban helyben távol a képzőközpontoktól.
A képzés szeptember 20.-ától kezdődik, támogató szolgálatok, intézmény vezetők, gyermekjóléti szolgálatok, demensbetegek, házi gondozásban, benntlakásos otthonok lakóival foglalkozó szociális szakemberek részére.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 6.400.000 forint.
Tájékoztatás térfigyelő kamerák elhelyezéséről
Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Közterület-felügyelete térfigyelő kamerákat helyeztet el a város belterületének különböző pontjain a közterület rendjének megóvása érdekében (Városfejlesztés, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság 80/2010. (IX.01.) VFB határozata alapján):
1.    Sétáló utca, szelektív hulladékgyűjtő sziget - Városi Galéria épülete
2.    Kertváros utca, szelektív hulladékgyűjtő sziget – Kis ÁBC
3.    Sport utca, szelektív hulladékgyűjtő sziget – ÁFÉSZ Italdiszkont
4.    Körforgalmi csomópont, Kossuth tér, Petőfi utca

Elkezdődött a Kulturális Örökség Napjai és a Magyar Katolikus Kultúra Napjai című programsorozat                                      2010. szeptember 12.
A fehérgyarmati Római Katolikus Egyházközség 2010. szeptember 12-19. közötti megrendezi az országos Kulturális Örökség Napjai és a Magyar Katolikus Kultúra Napjai című programsorozatát.
2010. szeptember 12-én 15.00-tól az „Édes hazámnak akartam szolgálni” előadást hallgathatták a római katolikus templomba látogatók. Az előadó Faragó Laura dal-, népdal-, oratóriuménekes volt  (Köztársasági Érdemrend Kiskeresztje-díjas, Magyar Kultúra Lovagja)

A rendezvénysorozat következő állomása a Városi Galériában volt, ahol Nemzeti styl – A reformkor Szatmárban c. kiállítás Dr. Tilki Attila polgármester nyitotta meg. A fotógaléria a kiállítás minden tárgyáról tartalmaz felvételeket.
A rendezvénysorozat az alábbiak szerint folytatódik:
2010. szeptember 14. 17.00: Nemzeti styl az irodalomban:
Előadó: Udud Nándor
Fellép: a fehérgyarmati Református Vegyeskar
Helyszín: Görög katolikus templom

2010. szeptember 15. 17.30: Tukacs Istvánné (Gyulai Ilona) Könyvbemutató-estje
Helyszín: Római katolikus templom

2010. szeptember 16. 16.00: III. Városi Kórustalálkozó – Erkel Ferenc és kora címmel
Helyszín: Református Műemlék Templom

2010. szeptember 17. 18.00: INRI – Gondolatok Istenről, emberről, emberistenről és istenemberről
Fellép: a nagyatádi Czindery Szépmíves Céh (művészeti vezető: Fejér Zoltán), a fehérgyarmati Erkel Ferenc Városi Vegyeskar és a Mátészalkai Zenebarátok Kórusa (karvezető: Balogh Ferencné)
Helyszín: Római katolikus templom

2010. szeptember 18. 11.00: püspöki szent liturgia keresztmegáldással (Kocsis Fülöp görög katolikus püspökkel)
13.00: szabadtéri, egyfogásos ebéd
Gyermekeknek a templom mellett ugrálóvár, a közösségi teremben pedig kreatív foglalkozás.
15.00: Szavalóverseny általános és középiskolások részére
Helyszín: Görög katolikus templom és templomkert

2010. szeptember 18. 17.00: Béres Ildikó színművésznő (Kárpátalja) „Nemzeti styl” c. előadása – orgonán közreműködik: Nt. Tiba Zsolt szatmárcsekei református lelkész
Helyszín: Római katolikus templom

2010. szeptember 19. 09.30: ünnepélyes szentmisével egybekötött Klobusiczky Péter emlékkonferencia (a szentmisét celebrálja Bosák Nándor római katolikus megyéspüspök)
Előadók:
- Dr. Tilki Attila polgármester, országgyűlési képviselő
- Schönberger Jenő püspök (Szatmárnémeti)
Meghirdetett fotópályázat ünnepélyes eredményhirdetése
Klobusiczky Péter dombormű megáldása
Helyszín: római katolikus templom
3. helyezések a megyei tűzoltó versenyen                2010. szeptember 11.
Szombaton a nagyhalászi sportcentrum területén rendezték meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkéntes és létesítményi tűzoltók versenyét. A rendezvényt Pernyák Sándor tű. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósága Igazgatója, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke nyitotta meg. Ezután Nagyhalász polgármestere, Orosz Károly és Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnöke is köszöntötte a résztvevőket. Lányaink (Bodó Adrienn, Liga Anett, Csepely Eszter, Szabó Emőke, Pincés Lilla, Ilku Dóra, Kovács Renáta) kiválóan szerepeltek és harmadik helyezést értek el ifjúsági kategóriában. A felnőtt köztestületi kategóriában fiaink (Kerekes Zsolt, Piros Norbert, Molnár Csaba, Szabó Tamás, Szász Tamás, Varga Roland, Bíró István) szintén harmadik helyezéssel gazdagították  városunkat.


Fehérgyarmati webkameraFehérgyarmati webkamera

HASZNOS HÍREK
Magyarország időjárása:

Hőtérkép
12 órás Animált Felhőkép Magyarországról

Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters

VI. GYARMATI VIGASSÁGOK