X. GYARMATI VIGASSÁGOK

 
  NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail: attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.huMagyar ÁllamkincstárVárosunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei
 2013. decemberi híreink
Ortutay Zsuzsa keramikus, szobrász kiállítása           2012. december 20.
2012. december 12-én nyílt Ortutay Zsuzsa keramikus művész kiállítása a Városi Galériában.
Beregszászban született. Iskoláit is ott végezte. Az iskola elvégzése után a 80-as években kezdett el kisplasztikával  foglalkozni. Emléktábláit megtalálhatjuk Beregszászban, Munkácson, Hatvanban, Bátyuban, stb. Emlékérmeit felsorolni nehéz lenne.  Fehérgyarmat várossá válásának 20. évfordulója alkalmából is készített emlékérmet. A beregszászi Majolikagyár tervezője volt. Tanított a Rákóczi Ferenc Főiskolán és a Bethlen Gábor Gimnáziumban. 1998-ban Beregszász városa munkásságáért Pro Urbe díjjal jutalmazta.  Nyugdíjba vonulása után férjével a “hazatelepülés” mellett döntöttek, így 2000-től Szabolcsbákán laknak.
Kifejezésmódja egyszerű, de hatásos. Értő kézzel formálja meg a hétköznapi lét mozdulatait. Mestersége címere a tiszta forrás, a népművészet. A kiállítás 2013. január 3-áig tekinthető meg.
Köztéri szobrok a körforgalmakba                                    2012. december
Önkormányzatunk az utóbbi két évben európai uniós pályázat keretéből, a Magyar Közút Zrt-vel konzorciumi partnerként, forgalomtechnikai beruházásokat hajtott végre a városban, aminek keretében körforgalmai csomópontok épültek.
Ragaszkodunk ahhoz, hogy követve a hagyományokat, a nehéz anyagi helyzetre tekintettel, ne önkormányzatunk forrásait vegyük igénybe a szobor felépítéséhez, hanem pályázati, vállalkozói és egyéb adományokat használjunk fel.
Pályázatot nyújtottuk  be a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiumához nyílt kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására.
Maximálisan támogatható összeg pályázóként 5 millió Ft, amely 70 %-os támogatást jelent a beruházás összköltségét figyelembe véve. Terveink szerint szobor két körforgalmi csomópontba kerülne.
Az egyik a NKA pályázatból a Polgármesteri Hivatal épületénél található körforgalom centrumába kerülne, elnevezése „Magyar lélek”. A szoborcsoport vezérfonala az összetartozás és a közös gyökerek. Közepén egy csodaszarvas áll egy darab sziklán, körülötte karakteres, magyar arcok, figurák lesznek, a leszakadt országrészeknek a jellemző történelmi viseletében. A szikla tövéből egy életfa gallyai hajtanak ki, mely az örökös összetartozást jelképezi.
A másik, a kórháznál lévő nagyobb körfogalomban a köztéri szobor elhelyezésére valószínűleg egy MVM-es támogatás fog lehetőséget nyújtani, terveink szerint egy kuruc katonát fog megjeleníteni. Az MVM-től igényelt támogatás 5 MFt.
Sikeres fellebbezés                                                             2012. december
Sok sikeres pályázatot nyertünk és valósítottunk meg az utóbbi években.
Hozzászoktunk a siker ízéhez, ezért is esett zokon, hogy az Észak- Alföldi Régió elutasította azt a pályázatunkat, amit bel és csapadékvíz elvezetés fejlesztésre nyútottunk be az Akácfa és Ady Endre utcák közötti területen. Az ott élők pontosan tudják, hogy milyen nehézségekkel kellett szembenézniük tavasszal és nagy esőzések idején.
Annál nagyobb volt az örömünk, amikor novemberben értesítették a városunkat, hogy kedvezően bírálták el fellebbezésünket és a város 203 719 801 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.
A közbeszerzést követően 2013 áprilisától 4970 m hosszan burkolt árok felújítása, 1692 m hosszan zárt csatorna és a hozzájuk szorosan kapcsolódó támfalak felújítása történik meg.
Az építési munkák üteméről a lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk a legkevesebb fennakadás érdekében.
Napkollektor a Város Központi Konyhájához            2012. december 18.
Napkollektor MVM Magyar Villamos Művek Zrt. pályázati támogatásával Fehérgyarmaton
Márai Sándor gyönyőrű vallomása „ A világhoz nem lehet ugyanarról és ugyanolyan hangon beszélni, mint az otthonhoz.” sokunk szívében cseng vissza. Egy  igazi gyarmatinak éljen bárhol a világban a az utcák, a házak a park  sokkal többet jelent , mint egy épület és a puszta környezetünk. Benne van a múlt és az életünk.
Így van ezzel Baji Csaba, az MVM vezérigazgatója, akinek segítségével lehetőség adódott a város központi konyhájának melegvíz ellátásának rásegítésére.
A támogatás elnyerése esetén az MVM szolár parabola rendszert épít ki a Sportcsarnok mellett található kazánház tetején, amely nagymértékben csökkentheti az önkormányzat - a melegvíz termelés kapcsán keletkező - kiadásait, melynek költségeit teljes mértékben átvállalja a tervezéstől a kivitelezésig. A beruházás összköltsége 20.000 Euró.
A telepített napkollektor a koncentrált napenergia hasznosító berendezések családjába tartozik. Nevét onnan kapta, hogy sugárzó felületét egy forgási parabola felület (paraboloid) alkotja, melyen 162 db, egyenként állítható, különleges minőségű síktükör található. A tükrök mindegyike a felület fókuszpontja felé mutat, szerepük az, hogy a felületükre érkező napsugárzást a fókuszpontba koncentrálják. A fókuszpontban egy hőcserélő került elhelyezésre, amely a tükrök által oda sugárzott hőenergiát a rajta átáramoltatott hűtőközegnek adja át. A hűtőközeg fagyálló folyadékkal kevert víz. A parabola olyan korszerű vezérlő és mozgató rendszerrel rendelkezik, amely képes követni a nap pályáját, mind a napon belül, mind az évszaktól függően. Ennek következtében a sugárzás hasznosítása szempontjából mindig a legkedvezőbb pozíciót foglalja el a hatalmas tükör. A zárt körben keringő hűtőközeg a felvett hőt egy hőtárolóban az abba beépített fűtési hőcserélőn keresztül adja le. A hőtárolóba betárolt hőenergia egy másik hőcserélőn keresztül a használati melegvíz készítéshez felhasználásra kerülő vizet melegíti fel. Ha a felmelegített víz hőmérséklete nem éri el a használati melegvíz szolgáltatáshoz szükséges értéket, akkor a távfűtési rendszer hőcserélőjén keresztül fűtik fel a kívánt értékre.
Folytatódott az Integrált Városfejlesztrési Startégia igényfelmérés 
                                                                                    2012. december 17.
Az Integrált Városfejlesztési Stratégia  elkészítéséhez az utolsó fórum megtartására került sor Fehérgyarmaton.
Ennek keretében a diákönkormányzatok tagjai és vezető tanárjai  a  fejlesztésekről osztották meg véleményeiket javaslataikat.
Szilvási Csaba Tiszavirágzás után című könyvének bemutatója  
                                                                                     2012. december 14.
„aki el tud bámészkodni egy vadkörtefa vagy a Tisza füzesein”
Szilvási Csaba  a tanárúr ilyen ember, olyan akinek az emberi kapcsolatai barátaival, kollégáival a tanítványaival olyan nyílt, őszinte és egyenes mint kapcsolata szülőhazájával szatmárral.
December 14-én a szépszámú érdeklődő részese lehetett egy könybemutatónak a Garéliában. Szilvási Csaba
könyvében az érzelmekkel manipulál. Felhasználja érzékszervei teljes tárházát, lát, szagol, hall és tapint és az érzékszervek által keltett érzésekből építi fel a tájat. A mű egésze a múlt homályos ködébe vész és egy-egy darabja egy önálló fényes cseppje ennek az egésznek, amelyben érzések kavarognak. Az érzelmek mögött pedig egy ember lapul. Az elembertelenedett világban az író az embert keresi.  Vajon tudatlanul nem Önmagát keresi elbeszéléseiben, „Hominem quero„? Önmagát a régi világban, a régi emlékekben, amely lassú elmúlása fájdalommal tölti el. Ugyanakkor a mű minden sorából, minden szavából az életigenlés és az élet minden pillanatának valamiféle pozitív megélése árad. 
Integrált Városfejlesztrési Startégia igényfelmérés  2012. december 10.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata európai uniós támogatás segítségével városközpontjának megújítását tervezi!
A rövid és hosszú távú fejlesztési programok, javaslatok a városban élők igényeinek megfelelően kerülnek, kidolgozásra.
Ennek érdekében december 7-én az Önkormányzat munkatársai igényfelmérést végeztek a civil szervezetek és az intézmények vezetőivel, valamint a vállalkozói szféra részvételével.
December 5-től világítanak a város új ünnepi díszei
Az ünnepi világítást 2013. január 4-ig csodálhatják a városlakók.
Egyeztető tárgyalás                                                    2012. december 5.
Városunk polgármestere egy egyeztető tárgyalást hívott össze Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-Testületének az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről valamint a közterületen való szeszesital fogyasztás korlátozásáról szóló rendelet módosításáról.

A tárgyaláson részt vettek a rendőrség és a polgárőrség helyi vezetői.
Helyi Védelmi Bizottsági ülés                                   2012. december 5.
A Helyi Védelmi Bizottság  2012. december 5-én 8.30 órai kezdettel ülést tartott a Polgármesteri Hivatalban. Az egyeztetés témája a rendkívüli téli időjárásra való felkészüléssel kapcsolatos feladatok voltak. Részt vettek a megbeszélésen: Országos Mentőszolgálat – Petruska Béla, Magyar Vöröskereszt – Szilágyiné Varga Ibolya, Rendőrkapitányság – Takács Zsolt, Népegészségügyi Intézet – Kósa Bertalan, Magyar Közút Zrt. – Pócsi Tibor, Önkormányzat – Dr. Tilki Attila, Túristvándi Önkormányzat – Lakatosné Sira Magdolna, Katasztrófavédelmi Kirendeltség – Tamás Ferenc, Megyei Védelmi Titkárság – Horváth András, Grecskó György.
Sziréna próba                                                             2012. december 4.
Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség irányításával 2012. december 4-én este 18 órától szirénapróbát tartottak polgári védelmi szervezet riasztó őrs tagjai. A próba balesetvédelmi oktatással kezdődött és a szükséges eszközök kiosztásával folytatódott. Az őrs tagjait felosztották megfigyelő és riasztó rendszert működtető csoportokra.
A megadott időpontban a riasztás sikeresen megtörtént, 1,5 perces időtartam alatt, kétszer 30 másodperces folyamatos jelet adtak, amely a veszély megszűnését jelenti.
Energiatakarékos, esztétikus led világítású díszek   2012. december 4.
Új díszvilágítás felszerelése a városközpontban, fenyőfaállítás a Kossuth téren, a Művelődési Ház előtt.
Elavult Fehérgyarmat Város Önkormányzatának karácsonyi díszvilágítása. A hagyományos  izzókat sem  lehet cserélni, ezért döntött úgy a képviselő-testület, hogy új, korszerű, energiatakarékos, esztétikus led világítású díszekkel tegyék  hangulatossá az ünnepeket, ennek érdekében a BLACHERE ILLUMINATION HUNGARY KFT. által meghirdetett pályázaton vett részt városunk, mely keretében 50 % támogatásban részesült.
A pályázat lehetőséget teremtett 14 db átfeszítéses, valamint 16 db kandeláberre szerelhető egyes dísz és 60 m fenyőfára szerelhető kültéri fűzér beszerzésére. Az installáció felhelyezését az Önkéntes Tűzoltóság végezte. A díszek nehezebbek és nagyobb méretűek a tavalyinál, ezért a rögzítési pontok módosítására volt szükség, mely megvalósítása a FEMÉP Kft. támogatásával valósult meg, mivel a rögzítés az épületek falán voltak elhelyezve, ezért a munkálatok elvezéséhez pedig az főutcán lévő üzlettulajdonosok beleegyezésére volt szükség, melyet ezúton is meg szeretnénk köszönni.
A hagyományoknak megfelelően idén is állított a város “mindenki karácsonyfáját” a város szívében. Az egyéb kiegészítőkkel együtt lélekben és külsőségekben egyaránt igyekszünk segíteni az ünnepre való készülődést, ráhangolódást.
A fát 2012. december 4-én, kedden reggel a korai órákban állították fel, a GYARMATÉPÍTŐ Kft. és a „Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködésével. A szakemberek bevonására azért volt szükség, hogy a karácsonyfa a téli széllel és a hóval dacolva is biztosan álljon a helyén. A fenyőfa darus teherautón érkezett. A fát idén Tóth Imre Fehérgyarmat, Deák Ferenc u. 5. szám alatti lakos ajánlotta fel. Ezúton is szeretnénk megköszönni a felajánlást.
Dr. Tilki Attila polgármester beszámolt arról, hogy a faállítással kapcsolatban semmilyen költség nem terhelte az Önkormányzatot, hiszen a szállítás és a fa helyére emelését a GYARMATÉPÍTŐ Kft. és a Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft. díjmentesen vállalta.
A Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2012. december 4-én díszítette fel világítással a főutcát. A díszkivilágítás fényei 2012. december 5-én gyulladnak ki és 2013. január 4-én alszanak el.

Még az idén rendezik az ötezer fő alatti települések adósságát  
                                                                                        2012. december 3.
"Az ötezer fő alatti településeket még ebben az évben konszolidálni fogja az állam. A Fehérgyarmati Kistérségben becsléseink alapján kb. 600-650 millió forint átvállalására számítunk " - fogalmazott Tilki Attila.Még az idén rendezik az ötezer fő alatti települések adósságát
Tájékoztatása szerint a Nemzetgazdasági Minisztériumnak kell intézkedni arról, hogy december 28-ig a pénzintézetekhez eljussanak a források.
Tilki Attila elmondta, hogy a Belügyminisztérium december 5-én konzultáció-sorozatot indít, amely december 14-ig tart. Az önkormányzatoknak a kincstár számára december 17-ig kell adatot szolgáltatniuk a pénzügyi helyzetükről a december 12-i állapotuknak megfelelően. A kincstár feladata lesz, hogy december 20-ig ezeket az adatokat összesítve a Nemzetgazdasági Minisztériumnak továbbítsa.
Így a jövőben két típusú önkormányzat lesz: az adósságkonszolidációban részt vett, illetve az, amelyik nem. Azon önkormányzatok számára, amelyek nem vettek részt a konszolidációban, egyrészt külön, fejlesztésre vonatkozó pályázatokat szeretnének kiírni, másrészt önrész nélkül vagy csökkentett önrész nélkül tudnak majd pályázni bizonyos, önkormányzatokat érintő fejlesztésekre. Ennek részleteit a jövő évben dolgozzák ki - tette hozzá.
  Híreink:
2012. novemberi híreink
2012. októberi híreink
2012. szeptemberi híreink
2012. augusztusi híreink
2012. júliusi híreink
2012. júniusi híreink
2012. májusi híreink
2012. áprilisi híreink
2012. márciusi híreink
2012. februári híreink
2012. januári híreink
2011. decemberi híreink
2011. novemberi híreink
2011. októberi híreink
2011. szeptemberi híreink
2011. augusztusi híreink
2011. júliusi híreink
2011. júniusi híreink
2011. májusi híreink
2011. áprilisi híreink
2011.márciusi híreink
2011.februári híreink
2011.januári híreink
2010.decemberi híreink
2010. novemberi híreink
2010. októberi híreink
2010. szeptemberi híreink
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink


SPORT
Szatmár Unió F.C. NB III-as csapat sorsolása
Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2012. eredmények, tabella
A 2012. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása.
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 ŐSZI SORSOLÁSA
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 SORSOLÁSA
megyei női felnőtt bajnokság
Kézilabda tabella
Kézilabda
Az őszi bajnoki szezon utolsó haza mérkőzése előtt még mindig győzelem nélkül állunk a junior bajnokságban. Ezek a fiatal serdülőkorú gyerekek erőn felül teljesítenek és vállalják a szereplést a tőlük akár több évvel idősebb junior korú társaikkal szemben. Igen nehéz feladat, de higgyék el nekem, hogy erőn felül próbálnak hétről hétre helyt állni. Tanulmányi munkájukat igyekeznek folyamatosan ellátni és az edzéseket nagy lélekszámmal látogatják, ami jövő szempontjából számunkra a legfontosabb. Sok időt kell fordítanunk az egyéni képzésre, illetve a taktikai feladatokra, hiszen több gyerek még nagyon kevés kézilabda múlttal rendelkezik. A munka gyümölcsét érezzük, mert csapatunk szerepel a megyei serdülő bajnokságban, ahol veretlenek vagyunk. Én a fiúktól sok türelmet, kitartást és folyamatos munkát kérek, mert eredményt csak így érhetünk el. Kérem, legyenek türelmesek és biztassák ezeket a fiatal srácokat, mert meg fogják hálálni a biztatást. Ezt úton szeretném megragadni az alkalmat, hogy a térdműtéttel lábadozó Makay Tibornak és a lábtörést szenvedő Balogh Bencének mielőbbi jobbulást kívánjak a csapat és jómagam nevében. Minél előbb várunk vissza a csapatba bennetek .  

  Tisztelettel: Török Péter

A fehérgyarmati női csapat 2002-ben az azóta Budapestre költöző, és ezért sajnos a csapatból kiváló Máté Zsuzsa kezdeményezésére, mint hobby csapat alakult. Barátnőkként, ismerősökként saját szórakoztatásunkra és a kézilabda iránti szeretetre alapozva kezdtük el újra az edzéseket. A megyei bajnokságban 2006-ban indultunk először Tankóczyné Bihari Andrea vezetésével. Az első évek a tapasztalatszerzéssel teltek, de már ekkor sem vallottunk szégyent és a középmezőnyben végeztünk. 2009-ben Csapos János váltotta előző edzőnket, az ő vezérlete alatt a gárda már dobogós helyen végzett.  A tavalyi szezonban Veresné Erdős Judit és Tankóczyné Bihari Andrea közös munkájának köszönhetően még egy hellyel sikerült előbbre lépnünk, ezüst érmesek lettünk. S azon dolgozunk, hogy az idei év végén a legfényesebb érem csillog majd a nyakunkban. A csapat egyre jobb teljesítményének köszönhetően már a női meccsekre is egyre több szurkoló kíváncsi, reméljük, hogy nem okozunk csalódást és a jövőben is számíthatunk buzdító hangjukra.
Veresné Erdős Judit
            edző
Mátészalkai MTK–Fehérgyarmati VSE 26–29 (12–16)
Mátészalka, 200 néző, v.: Tarnavölgyi G., Tömöri Gy. Mátészalka: Zatureczki – Varga R., Kócsi F. 1, Kovács I. 3, Kun Á., 2, Szántó Sz. 10/3, Varga T. 5/2. Csere: Kurtos K. (kapus), Almási G. 2, Kun Sz., Szender Sz., Molnár A. 2, Balla J. 1, Varga Z. Edző: Falcsik Miklós. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 4, Gaál R. 1, Tóth G., Csapos J. 1, Szabó P. 11/5, Pásztor A. 4. Csere: Kotvász A. 2, Szűcs B. 3, Siket T. 3. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 8/5, illetve 5/5. A Gyarmat jobban akarta a győzelmet, míg a Szalkának edzés nélkül ennyire futotta. Junior: 35–28.
Falcsik Miklós: – Gratulálok a Fehérgyarmatnak, megérdemelten győzött.
Csapos János: – Mindenki csatasorba állt, a szomszédvári rangadón pedig az döntött, hogy talán jobban kielemeztük a szalkaiak támadójátékát.

Fehérgyarmati VSE–Nádudvari Akarat SK 29–29 (17–17)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Csörgő, Vitális. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 4, Gaál R. 8, Kotvász A. 3, Tóth G., Siket T. 3, Pásztor A. 7/2. Csere: Szűcs B. 1, Bihari Z., Karikás K. 1, Csapos J. 2. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 4/4. A hazai csapat szoros mérkőzésen győzelmi esélyt szalasztott el. Junior: 22–33.
Csapos János: – Szabó Péter hiányát megéreztük, tíz gólját kellett volna pótolni. Volt esélyünk a győzelemre, de nem használtuk ki az emberelőnyös szituációkat, ez megbosszulta magát.
Férfi, 7. forduló

Miskolc VSI–Fehérgyarmati VSE 31–29 (16–16)
Miskolc, 100 néző. v.: Kovács T., Major A. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobai A., 4, Gaál R. 1, Hadar B., Csapos J. 4, Szabó P. 12/1, Pásztor A. 3. Csere: Kotvász A. 3, Gaál B., Karikás K. 1, Siket T. 1. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 12, illetve 8 perc. Hétméteresek: 4/2, illetve 4/1. A gyenge védekezés okozta a fehérgyarmatiak vesztét. Junior: 25–24.
Csapos János: – Nem álltunk a helyzet magaslatán. Mindenki akart, de nem tudtuk azt nyújtani, amit szerettünk volna.
A kézilabda NB II. Észak-keleti csoportjában szereplő Fehérgyarmat számára jelentős áldozatokat követelt a Berettyóújfalu legyűrése (32–30). A minden szempontból fordulatos, csaknem drámai végkifejletbe torkollott mérkőzés 10. percében a szatmáriak frontemberét, a bajnoki góllövőlistát vezető Szabó Pétert lerántotta ellenfele: az átlövő zuhanás közben beverte fejét a padlóba, agyrázkódást szenvedett, kórházi ellátásra szorult.
Szabót még a meccs napján, szombat este kiengedték, vasárnap viszont még látászavarra és fejfájásra panaszkodott. Hogy nem piskóta összecsapást vívtak a felek, mi sem jelzi jobban, az utolsó pillanatokban további két gyarmati játékos dőlt ki. Előbb a ziccerben a lövésre koncentráló Szűcs Balázst rúgta fejbe a vendégek menteni igyekvő kapusa, aminek következtében szintúgy enyhe agyrázkódást diagnosztizáltak a házigazdák védőspecialistájánál. Ráadásul az átlövőként is bevethető Szűcs ínye kirepedt, erősen vérzett, így, persze ő sem folytathatta.
Alig néhány másodperccel a befejezés előtt az irányítót, Kotvász Andrást visszarendeződés közben felrúgta a hajdúságiak egyik játékosa! A történtek ismeretében nem kis fegyvertény, hogy az alapból tartalékos, négy hiányzó távollétében pályára lépők házigazdák kicsikarták a győzelmet. Az pedig külön megér egy misét, hogy manapság, amikor élvonalbeli futballmeccsen is alig ötvenhat néző teng-leng a leletón, a fehérgyarmati csarnokban négyszáz drukker szurkolta ki a diadalt.

Fehérgyarmati VSE–Berettyóújfalu MSE 32–30 (18–17)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Kiss J., Takács T. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 3, Csapos J. 2, Hadar B. 3, Gaál R. 5, Szabó P. 3/2, Pásztor A. 11/2. Csere: Somogyi I. (kapus), Kotvász A. 1, Szűcs B. 2, Gaál B. 2, Bihari Z., Karikás K. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 2, illetve 2 perc. Hétméteresek: 3/3, illetve 3/3. Telt ház előtt, nagy csatát vívott a két együttes. A küzdelem hevességére jellemező, hogy egyébként is tartalékos fehérgyarmati együttesből már a 10. percben kivált az agyrázkódást szenvedett Szabó Péter, majd a hajrában még két csapattársa sérült meg. Mindeközben Pásztor-showt és hazai győzelmet láthatott a közönség. Junior: 17–26.
Csapos János: – Kevesebb játékos állt rendelkezésre, mint legutóbb, Nyírbátorban , de a kiegészítő emberekkel együtt ezúttal igazi csapatmunkát nyújtottunk.

VKK Nyírbátor–Fehérgyarmati VSE 31–30 (16–16)
Nyírbátor, 200 néző, v.: Aczél A., Paulovics Zs. Nyírbátor: Tóth M. – Tuska Sz. 6, Pisák T. 9/7, Jávor D. 3, Vinnai N, 3, Molnár Z. 6, Tóth L. 1. Csere: Bíró D. (kapus), Aranyos S., Szemcsák O. 1, Király 2. Edző: Németh Tibor. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobai 2, Csapos J. 2, Gaál R. 2, Balogh G., Szabó P. 13/4, Pásztor A. 6. Csere: Kotvász A. 2, Siket T., Szűcs B. 3. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 6, illetve 8 perc. Hétméteresek: 8/7, illetve 8/4. Végig szoros mérkőzésen az akarat diadala volt nyírbátori részről. A győztes gólt Molnár Zoltán szerezte öt másodperccel a befejezés előtt. Junior: 34–18.
Németh Tibor: – Korrekt játékvezetés mellett azt hiszem, megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapat minden tagjának.
Csapos János: – Mentünk az eredmény után, ameddig bírtunk, amikor sikerült fordítani, akkor kaptunk stoptáblát.
Fehérgyarmat–Hajdúszoboszló 38–25 (22–12)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Berényi, Pető. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 7, Gaál R. 5, Balogh G.2, Csapos J. 5, Szabó P. 14/2, Pásztor A. 1. Csere:Somogyi I. Barkaszi B. (kapusok), Szűcs B. 2, Tóth G. 2, Siket T., Karikás K., Bihari Z., Hadar B.,Kotvász A. Játékos-edző: Csapos János. Szép számú, lelkes, szakértő közönség előtt az első félidőben eldöntötte a mérkőzést a hazai csapat, amelyben minden benevezett utánpótlás korú játékos a pályára lépett, megmutatva, hogy Fehérgyarmaton még sok örömöt fognak szerezni. Kiállítások: 14, illetve 14 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 2/1. Junior: 24–31.
Csapos János: – Az első félidőben megszerzett biztos előnyt a kiegészítő emberek még növelni is tudták, ehhez gratulálok.

Fehérgyarmati kupabúcsú
Kiesett a férfi kézilabda Magyar Kupából a Fehérgyarmati VSE NB II-es csapata, miután hazai pályán vereséget szenvedett az esélyesebb, magasabb osztályú ellenfelétől. A mérkőzésen kiütközött az osztálykülönbség: az NB I B. Keleti-csoportjának éllovasa igazolta a papírformát
Kézilabda: Magyar Kupa
Fehérgyarmati VSE–Balmazújváros 19–37 (12–20)
Fehérgyarmat, 100 néző, v.: Csörgő, Vitális. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 2, Gaál R. 6/1, Balogh G., Csapos J. 3, Szabó P. 4/3, Pásztor A. Csere: Somogyi I. (kapus), Kotvász A. 1, Hadar B. 1, Tóth G. 2, Szabó I., Karikás K. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 2, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 2/2

Demecser–Fehérgyarmat 37–33 (14–14)
Demecser, 120 néző, v.: Tóth I., Tóth G. Demecser: Holb M. – Juhos R. 7, Hegyes Z. 3, Járosi A. 6, Bod B. 10/5, Szikszai T. 5, Barabás B. 6. Csere: Suller T. (kapus), Zupkó T., ifj. Kósa I., Kósa D., Nagy N., Orosz I., Rádi Cs., Vitális I. Edző: Kósa István. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 2, Gaál R., Balogh G. 4, Csapos J. 3, Szabó P. 15/5, Pásztor A. 3. Csere: Barkaszi (kapus), Siket T. 6, Hadar B. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 8, illetve 12 perc. Hétméteresek: 6/5, illetve 6/3. A tíz gólt szerző Bod Bence vezérletével magabiztosan szerezte meg újabb hazai győzelmét a Demecser. Junior: 31–22.
Kósa István: – A kezdőcsapatból sérülés miatt három ember hiányzott, ennek ellenére a mérkőzést végig irányítottuk, és értékes győzelmet arattunk a szülővárosom csapata ellen. Minden elismerésem a játékosaimnak, hiszen gyakorlatilag csere nélkül küzdötték végig a találkozót.
Csapos János: – Erősen tartalékos összeállításban léptünk pályára, küzdöttünk szívvel-lélekkel, ma ez ennyire volt elég.
1.forduló
Kisvárda–Fehérgyarmat 35–33 (19–18)
Kisvárda, 350 néző, v.: Tarnavölgyi G., Tömöri Gy. Kisvárda: Simon A. – Csendes Á. 3, Kovács A. 5, Szabó A. 2, Fekete R. 5, Nagy D. 6/1, Nagyházi P. 2. Csere: Koi E. (kapus), Paróczai L. 1, Balázs S. 5, Botka A., Czili A. 2, Türk F. 4, Papp I., Dévényi J. Edző: Papp József. Fehérgyarmat: Nagy T. – Szűcs B. 2, Csapos J. 2, Szabó P. 9/1, Tóth G. 4, Gaál R. 4, Pásztor A. 4. Csere: Kotvász A. 5, Hadar B., Csobay A. 1, Siket T. 2. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 18, illetve 2 perc. Hétméteresek: 2/1, illetve 2/1. Küzdelmes mérkőzésen megérdemelten nyert a Kisvárda. Junior: 31–10.

2. forduló
Fehérgyarmat–Tiszavasvári 40–33 (18–19)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Csörgő, Vitális. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 7, Gaál R. 6, Csapos J. 5, Hadar B., Szabó P. 14/5, Pásztor A. 6. Csere: Barkaszi B. (kapus), Siket T., Kotvász A. 2, Bihari Z., Karikás K. Játékos-edző: Csapos János. Tiszavasvári: Pacza A. – Benyusz K. 6, Kovács L. 1, Dobos B. 4, Dancs M. 6, Vasas T. 1, Mezei L. 6. Csere: Boczák K., Bódor Z. (kapusok), Kiss K. 7/3, Csócsics G. 1, Buzás B., Kovács G., Rontó Á., Lippai A. Megbízott edző: Dancs Miklós. Kiállítások: 16, illetve 12 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 3/3. Csobay Ferenc és ifjabb Aranyosi László vállalkozók által adományozott új szerelés avatását a vendégcsapat szenvedte meg. Junior: 16–41.
Csapos János: – Többen sérülten és betegen vállalták a mérkőzést a „rövid” kispad miatt. Köszönöm az egész csapatnak, hogy ebből a Vasvári nem vett észre semmit.
Hétvégén Demecser!

MAGYAR KUPA!
Jövő héten az idegenben töltött hétvégi Demecseri mérkőzés után ,két kézilabda csemege is ígérkezik!Kedden Magyar Kupában az NBI/B -s nagyon jó játékerőt képviselő Balmazújvárost fogadjuk majd szombaton bajnoki mérkőzésen a Hajdúszoboszló látogat hozzánk!
A Fehérgyarmati VSE - Kőnig-Trade-Balmazújváros Férfi Magyar Kupa II. fordulójában 2012.október .09. /kedd/ 18:00-kor kerül sor Fehérgyarmaton!
Felnőtt felkészülési emléktorna
Török Zsigmond – Kullár Ferenc ,
Szalai Márk - Kiss Norbert
A TORNÁRA A BELÉPŐ
EGY SZÁL VIRÁG,  MELYEL A NEMRÉGEN FELAVATOTT 
EMLÉKFALNÁL LEHET LERÓNI
TISZTELETÜNKET  AZ ELHUNYTAK ELŐTT!
A torna ideje:  2012. szeptember.15.
(szombat) 09:00 – 17:00
Játékidő:
felnőtt 2 x 30 perc
A torna helyszíne:
Fehérgyarmat, Városi Sportcsarnok
A torna résztvevői:
Fehérgyarmati VSE 
Szatmárnémeti VSK
Mátészalkai MTK    
Nyíregyháza KSK-Nyír-Komplett   
Időrend:
09:00–10:30   Szatmárnémeti VSK 
–  Mátészalkai MTK  
11:00–12:30   Fehérgyarmati VSE  
–  Nyíregyháza KSK-Nyír-Komplett  
13:00–14:30   harmadik helyért
a két vesztes csapat mérkőzése  
15:00–16:30   első helyért a két
győztes csapat mérkőzés  
Eredményhirdetés: 17:00
A Fehérgyarmati VSE  játékosai vezetői emlékfalat avattak azoknak,akik segítették a Gyarmati kézilabdát,de sajnálatos haláluk miatt a továbbiakban ezt nem tehetik.2o12.o7.1o-én 16-órakkor a helyi sportcsarnok előterében került sor az avatási rendezvényre.A tisztelgők egy szál virággal emlékeztek az elhunytak előtt!
        Az avatáson az emléktábla leleplezésében részt vett Szalai László lelkész,Fehérgyarmat város alpolgármestere!
        A Tábla elkészültében köszönetet mondunk az ötletgazdának Tankóczi Gyulának , Farkas Jánosnak, Szabó Zsoltnak ,Erdei Ferencnek!
Éremosztó ünnepség
A Fehérgyarmati VSE kézilabda
szakosztálya a legeredményesebb lett a megyében ,hiszen a férfiak az erős NBII-es mezőnyben a 3. helyezést míg a nők a megyei bajnokságban a 2. helyezést érték el.A Metró étteremben tartott színvonalas éremosztó ünnepségen a dr.Tilki Attila polgármester, Szalai László alpolgármester, Birta Sándor a Sz-Sz-B megyei szövetség elnöke adta át az érmeket a játékosoknak.
A Fehérgyarmati kézisek köszöntik törzsszurkolójukat Szabó Józsefet a május 12.-ei nagyszabásu évadzáró rendezvényükön!
Virágba borult Fehérgyarmat
 A férfi kézilabda NB II. Észak-keleti csoportjában eldőlt, hogy – az utolsó forduló eredményétől függetlenül – a Füzesabony nyerte a bajnokságot. Tény továbbá, hogy a szereplését befejező Fehérgyarmat szerezte meg a harmadik helyet, amely legyőzte a második Tiszavasvárit.
Fehérgyarmat–Tiszavasvári 31–28 (16–14)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Csörgő, Vitális. Fehérgyarmat: Nagy T. – Kotvász A. 1, Tóth N. 8, Szabó P. 6, Csapos J. 3, Balogh G., Pásztor A. 8/4. Csere: Csobay A 1, Tóth G. 3, Szűcs B. 1, Hadar B.. Játékos-edző: Csapos János. Tiszavasvári: Pacza – Benyusz K. 4, Dancs M. 5, Csócsics 2, Kiss K. 5, Bod B. 2, Mezei L. 5. Csere: Medve R., Buzás B. 3, Kaibás T. 1. Játékos-edző: Medve Róbert. Kiállítások: 8, illetve 10 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 0. A Fehérgyarmatból kitűnően felkészült Vasvári ellen nagy csatában győztek a nagy szívvel játszó hazaiak. A mérkőzés előtt virágcsokrokkal köszöntötték a gyarmati játékosok a Deák Ferenc Gimnázium korcsoportos leány kéziseit, akik a Diákolimpián országos döntőben harmadik helyezést értek el. Junior: 38–34.
Utolsó bajnoki mérkőzés a szezonban! 2012.május.5-én szombaton NBII-es férfi bajnoki kézilabda mérkőzés!
18:00-kor felnőtt előtte 16:00-kor junior! Fehérgyarmati győzelem esetén a harmadik hely biztos a bajnokságban!Gyertek minél többen ,szurkoljunk együtt! Hajrá Fehérgyarmat!

Püspökladány–Fehérgyarmat 32–33 (14–15)
Püspökladány, 120 néző, v.: Moldován, Ökrös. Fehérgyarmat: Nagy T. – Kotvász A. 2, Tóth N. 6, Csapos J. 4, Balogh G., Szabó P. 9, Pásztor A. 10/4. Csere: Hadar B., Csobai 1, Gaál R., Szűcs B. 1. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 22, illetve 14 perc. Hétméteresek: 6/2, illetve 6/4. A gyarmatiak hozták a kötelező győzelmet. Junior: 36–33.
A junior mérkőzésen 3 gólos vereséget szenvedett az FVSE,többek között azért is mert szükségkapussal / Falcsik Levente/ kellett kiállnunk.

Megyei bajnoki női kézilabda mérkőzés. Fehérgyarmati VSE-Mátészalka 35:26 /18:l3/
Legjobb góldobók:Bakó Diána Fanni 11 !!!,Bodó Kata 8,Ilyés Timea 7,Erdős Judit 4,Papp Gabriella 3,Muzsai Marianna 2 gól.A lányok az egész mérkőzésen okosan,nagy szívvel kézilabdáztak és csodálatosan védekeztek.Mivel hétközben a Kölcsey kikapott,így az FVSE Csajok átvették a vezetést a bajnoki táblázaton.
Fehérgyarmati VSE-Balmazújvárosi KK II 38:27 /2o:11/ Gólszerzők:Csapos János 6,Szabó Péter.1o,Kotvász András 3,Tóth Norbert 6,Pásztor Atilla 5,Balogh Gergő 1,Csobay András 2,Gaál Roland 1,Szücs Balázs 3,Raska Adrián 1,Mindenki lehetőséget kapott!Nagyon könnyű mérkőzésen sima győzelem ,közepes teljesítménnyel! Szép volt fiuk! Junior mérkőzésen balszerencsés döntetlen!Két nagyon jól képzett két csapat, gyenge játékvezetés!  31:31 /12:17/Az eredmény szép,de hogy még szebb legyen hét közben többet kell érte tenni!

Diákolimpia országos elődöntő!
U 14 lány
2012.április.25.szerda 11:00 - 18:00

Résztvevő csapatok:Fehérgyarmat Kölcsey,Ózd,Balmazújváros,Gyula!
Belépés ingyenes ,mindenkit szeretettel várnak szurkolni a gyarmati lányok!
Megyei női bajnoki kézilabda mérkőzés: 2o12.o4.14.
Fehérgyarmati VSE : Téglás  VSE 38:27 /23:9/
Vezette: Gadnai -Nagy  Fehérgyarmat VSE gólszerzői:Bodó Katalin 11/1,Bakó Diana 1o,Ilyés Timea 6/2,Papp Gabi 6/1,Tankócziné Bihari Andrea 2,Gacsályi Timiea2/1,Varga Petra 1/1, Játszott még Varga Gréta/kapus/,Gégény Tünde,Szabó Istvánné,Muzsai Marianna,Balláné Sütő Ildikó

Fehérgyarmati VSE- VKC NyÍrbátor junior bajnoki NB II-es férfi mérkőzés 37:39 /2o:22/
Legjobb hazai góldobók: Csobay András 11/1,Szücs Balázs 8,Gaál Roland 7,Raska Adrián 3,Karikás Krisztián 3,
Falcsik Levente 2,Tóth Martin 2,Lakatos Ákos 1,Játszott még: Barkaszi Bence /kapus/Balogh Bence,Pálfy Zsombor,

FEHÉRGYARMATI VSE : VKC Nyírbátor
felnőtt bajnoki férfi NB II kézilabda mérkőzés 4o:36/21:19/
Vezette: Aczél-Paulovics
Fehérgyarmati VSE : Nagy Tamás - Kotvász Anrás 2,Tóth Norbert 1o !!!,Csapos János 4,Szabó Péter 13 !!!,Balogh Gergő,Pásztor Attila 3/2,Gaál Roland 4, Szücs Balázs 2,Raska Adrián 1,Hadar Balázs,Csobay András 1,Somogyi István /kapus/
Telt ház előtt játszott mérkőzésen egy kitűnő ellenfelet sikerült legyőzni a szokásos Gyarmati szívvel.
Fehérgyarmati VSE–Mátészalkai MTK 28–28 (12–12)
Fehérgyarmat, 450 néző, v.: Nagy L., Végert.
Fehérgyarmat: Nagy T. – Szűcs S. 6, Kotvász, Szabó P. 4/1, Csapos J. 3, Balogh G., Pásztor A. 10/3. Csere: Somogyi I.
(kapus), Tóth G. 2, Tóth N. 3, Siket T., Hadar B. Játékos-edző: Csapos János. Mátészalka: Felföldi – Varga R. 3, Király Gy. 4, Kovács I. 4, Varga II T. 5, Szántó Sz. 3/1, Almási G. Csere: Zatureczki (kapus), Balla J. 2, Kun Á, 4, Kócsi F. 3, Szender Sz. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 14, illetve 16 perc. Hétméteresek: 6/4, illetve 5/1. A telt ház előtt lejátszott mérkőzést öt piros lap színesítette, a Mátészalka megérdemeltben vitte el az egy pontot a kapkodóan játszó
fehérgyarmatiak otthonából. Junior: 33–26.
Fehérgyarmati Városi SE–Bőcs    35–25 (23–9)
Fehérgyarmat, 300 néző, v.: Nyéki, Szilágyi J. Fehérgyarmat: Nagy T. – Szűcs S. 3, Kotvász A. 4, Csapos J. 2, Balogh G., Szabó P. 16/2, Pásztor A. 6. Csere:  Barkaszi B. (kapus), Siket T. 1, Hadar B., Bihari S., Tóth G. 1, Csobai A. 1, Szűcs B. 1. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 10, illetve 6 perc. Hét
méteresek: 4/2, illetve 3/2. Az első félidő 21. percében már tíz gól volt a hazaiak előnye. A szünet után a sorozatos cserék sem törték meg a gyarmatiak lendületét. Junior: 26–27.
Hajdúszoboszlói KSKE -Fehérgyarmati Városi SE 28-28
Nagy T. Szűcs S.2,Tóth N.6,Csapos J.,Szabó P.8/2,Pásztor A.6/3,Somogyi I.,Hadar B.,Bihari S.,Balogh G.,Kotvász A.3,Tóth G.1,Gaál R.,Csobay A.
Az első félidei bizonytalan játékot,a második félidőben ideges támadásvezetés gyenge védekezés követte!Utolsó másodpercben szerezte meg az egyenlítő gólt a vendég csapat,ezzel "pontot mentett" idegenben!
Junior:40-29 /20-10/
Barkaszi B.,Szabó I.,Karikás K.2,Falcsik L.,Balogh B.,Kovács D.,Lakatos Á.,Tóth M.,Szűcs B.9,Gaál R.9,Csobay A.9,Szabó G.
/13-16/ Bozó Z., Nika I. 50 fő
Fehérgyarmat–
Berettyóújfalu 29–27 (15–14)
Fehérgyarmat, 250 néző, v.: Nagy L., Végert. Fehérgyarmat: Na
gy T. – Szűcs S. 2, Tóth N. 5, Csapos J. 5, Hadar B., Szabó P. 8/1, Bihari S. Csere: Somogyi I. (kapus), Kotvász A. 2, Raska A., Pásztor A. 7/2. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 14, illetve 16 perc. Hétméteresek: 4/3, illetve 3/2. Nagyon kemény, izgalmas mérkőzésen a hazaiaknak jó képességű csapatot sikerült legyőzni. Junior: 26–20.
A 2012. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság meghirdetése
FVSE NBII felnőtt 2012-es kezdési időpontok
Török Zsigmond – Kullár Ferenc felnőtt felkészülési emléktorna  és a
Szalai Márk - Kiss Norbert ifjúsági emlé
ktorna végeredménye.

HASZNOS HÍREK

Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters
Weblap készítés: Gecsey István
Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Szűcs József
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András