NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
 Fax: 44/510-232
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda
8 - 16 óráig

E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail: attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Fehérgyarmati Járási Hivatal:
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-240
 Fax: 44/510-233
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8 - 20 óráig
kedd: 8 - 12 óráig
szerda: 8 - 16 óráig
csütörtök: 8 - 12 óráig
péntek: 8 - 12 óráig
Hivatalvezető:
Lakatosné Sira Magdolna
E-mail: jarasi.hivatal@fehergyarmat.szszbmkh.gov.hu

Magyar Államkincstár
Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters

 2013. november

Sárossy Tibor ezen gondolatok mentén alkotta meg a „Magyar lélek” szoborcsoportot:
„A magyar lélek” című szoborkompozíció jelkép.
Jelkép mindannak, ami egy igazi magyar ember számára a legfontosabb. Az öt honfoglaló magyart ábrázoló figura jelképezi népünk ősi eredetét éppen úgy, mint népünk Kárpát-medencei magyar helyzetét. Hiszen nem véletlenül vannak öten. Mind-mind magyar csak éppen más országban él. A szétszakítottságban is egységes ez a szoborcsoport, hiszen összefogja őket a közös eredet, az életfa melyhez mindannyian kötődnek. A közös gyökerek fontosak éppen annyira, mint a csodaszarvas, amely eredetlegendának egyik legősibb eleme. Eredetünk és védőnk egyben.

A legszebb városok között                                  2013. november 29.

A „magyar régió” országos információs portál által meghírdetett szavazáson a legszebb városokra és falvakra június 1-jétől október 31-éig lehetett szavazni.  A városok között Fehérgyarmat a 4. helyen végzett 10456 szavazattal. A versenyek célja az volt, hogy rámutassanak hazánk, városaink és falvaink szépségeire és nem utolsó sorban a polgármesterek igyekezetére, melyet városaik és falvaik fejlesztésére fordítanak.

Területfejlesztés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében vállalkozói fórum

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat vállalkozói fórumot szervez a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalban 2013. december 6-án (pénteken), a megye területfejlesztési programjának elkészítésével kapcsolatban.
meghívó.... jelentkezési lap, kérdőív... program...

Díszvilágítás felszerelése                                     2013. november 28.
Díszvilágítás Fehérgyarmaton 2012.-benFehérgyarmat Város Önkormányzata tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy a Fehérgyarmati Önkéntes Tűzoltóság 2013. november 30-án, szombaton a reggeli órákban megkezdi az ünnepi díszvilágítás felszerelését a villanyoszlopokra, várhatóan a délutáni órákban a munkálatok befejeződnek. A díszvilágítást 2013. december 5-én fogják bekapcsolni, a kikapcsolás 2014. január 4-én fog megtörténni.
Kérjük a Petőfi, Móricz, Kertváros utcákban és a Kossuth téren közlekedőket kellő óvatossággal közelítsék meg a munkaterületeket. Félpályás útlezárásra kell számítani.
Előre is köszönjük a megértésüket.

Elkészült a Magyar Lélek szoborcsoport            2013. november 27.

Dr. Tilki Attila polgármester és a Polgármesteri Hivatal műszakis munkatársai ellenőrízték a „Magyar lélek” szoborcsoport  elhelyezését és műszaki kivitelezését.

Mint korábban írtuk a mű Sárossy Tibor fafaragó művész alkotása, az ünnepélyes átadása várhatóan december 11-én lesz.

Sárossy Tibor eddigi munkái megtekinthetőek az alábbi linken:

http://sarossytibor.hu/Emlékmű lesz a híd mellett                                  2013. november 27.
Fehérgyarmat Város Önkormányzatának „Kétkeréken Szatmáron“ projektje megvalósul, mely keretében Fehérgyarmatot és Kisar települést kerékpárút köti össze.
Az Önkormányzat tervei szerint a kerékpárút mellett a tervezett kilátó földterületén egy nagyméretű sziklát helyeztet el, melyen egy táblával köszöni meg a kerékpárút melleti földtulajdonosoknak, hogy térítés mentesen felajánlották földtulajdonuk egy részét.
Az ünnepélyes átadás várhatóan 2013. december 6-án lesz.
Dr. Tilki Attila polgármester ellenőrízte az elvégzett kivitelezési munkálatokat és a Polgármesteri Hivatal műszakis kollégáival kijelölték az emlékmű pontos helyét.


„Könyvtárbusz”
Mozgókönyvtári ellátás lesz a Fehérgyarmati járás kistelepülésein is
A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár közel 130 000 000 forint uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében, amelyet a mozgókönyvtári ellátás fejlesztésére és kiterjesztésére használ fel. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár hosszú ideje elkötelezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyó minőségi könyvtári ellátás és szolgáltatás egyenlő esélyű megvalósítása területén, amelyre megyei fejlesztési koncepciót dolgozott ki. Ezt a szakmai koncepciót támogatja az uniós forrásból megvalósuló „Könyvtárbusz a Felső-Tisza mentén és a nyíregyházi bokortanyákon” címmel megpályázott, röviden guruló könyvtárként is emlegetett projekt.  A 100 százalékos támogatottságot élvező mozgókönyvtári program keretében beszerzésre kerülő bibliobusz könyvtári és infokommunikációs szolgáltatások mellett közösségi térként is működik majd.
2014-től, a közel 130 millió forintos beruházás segítségével, Nyíregyháza bokortanyáinak és a Fehérgyarmati járás kistelepüléseinek ellátását javítja majd a könyvtárbusz, mely a könyvek, folyóiratok, hangos könyvek kölcsönzése mellett lehetőséget teremt az internethasználatra, felnőtt- és gyermekrendezvények lebonyolítására, továbbá az országos könyvtári adatbázisok elérésére is.

A nyíregyházi könyvtár szakmai stratégiájának kiemelt célja, hogy olyan könyvtárként működjön, amely többet ad és többet tesz. Az uniós támogatás segítségével most olyan könyvtárszakmai vonatkozású területeken is többet tud nyújtani, mint az esélyegyenlőség, az életminőség-javítás és az információhoz való hozzáférés. A fejlesztés a fehérgyarmati térségben mintegy 30 000, Nyíregyháza külterületein pedig több mint 10 000 lakosnak teremti meg a könyvtári és infokommunikációs szolgáltatások lakóhelyükön történő igénybevételének lehetőségét.
A Városi Könyvtár épületét nem érinti a projekt, a várost viszont, mint térségi fejlesztési központot érinti. A fehérgyarmati könyvtár a fejlesztésnek köszönhetően 1, a könyvtárbusz és a fehérgyarmati könyvtár üzemeltetésében segítséget nyújtó munkaállomással gyarapodik, továbbá hozzáférést kap a megyei integrált könyvtári rendszerhez, elkezdheti állományának feltárását, elektronikus katalógusba szervezését.

Helyére került a város karácsony fája               2013. november 25.
A fa felállításához az idén is a  Fehérgyarmati Építőipari Kft. ajánlotta fel darús kocsiját. A kivágást és a fa felállítását a Tömöttvár 2007. Közhasznú Nonprofit Kft. emberei Nagy Gáspár vezetésével végezték el. 

Szoborállítás a körforgalomban                           2013. november 25.
2013. november 25-én elkezdték felállítani a polgármesteri hivatalnál található körforgalom centrumába a „Magyar lélek” szoborcsoportot. Sárossy Tibor fafaragó művész készítette. A munkálatok holnap fejeződnek be, az ünnepélyes átadása várhatóan december 11-én lesz.
A szoborcsoport leírása:
Vezérfonala az összetartozás és a közös gyökerek.
Közepén egy csodaszarvas áll egy darab sziklán, körülötte karakteres, magyar arcok, figurák lesznek, a leszakadt országrészeknek a jellemző történelmi viseletében.
A beruházás a Magyar Villamos Művek Zrt. támogatásával valósult meg.

Közmunkaprogram                                               2013. november 20.

Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2013. év márciusában ismét bekapcsolódott az országos „Start Közmunka Programba”. A pályázat ebben az évben lehetőséget teremt, 70 fő munkanélküli foglalkoztatására, ebből a közterület tisztántartására 20 fő nőt is alkalmazunk. A projekt szakmai programját 7 brigád, egyenként 1 fő brigádvezető és 9 fő segédmunkás alkalmazásával valósítjuk meg.
A szállítási feladatok ellátásához egy új 50 Le FOTON traktort, egy új magyar gyártmányú 3,5 t-s billenős pótkocsit és a gépi munkálatokhoz egy használt Caterpillar gumikerekes markolót és egy fűkaszát szereztünk be. Használtuk az elmúlt évben beszerzett eszközeinket is. A projekt megvalósításához a 2013. évben az Állam 80 MFt támogatást biztosított.
2013. november 20-án Dr. Tilki Attila városunk polgármestere és Tardi István a „Tömöttvár 2007” Kft. ügyvezetője együttesen ellenőrizte a Start Közmunkaprogram keretében vállalt és elvégzett munkákat és jelenleg zajló munkafolyamatokat. Az Akácfa utcán a földmedrű árkokból kiszedett föld elszállítása az új traktorral és a Tömöttvár utcában a körforgalom felseprése, szemét összeszedése zajlott.

Kérjük a lakosság megértést.
Kérjük kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken.

Európai Uniós támogatással valósul meg Fehérgyarmat Város szennyvízkezelését szolgáló pályázat előkészítése.    
                                                                                 2013. november 19.

„Fehérgyarmat Város szennyvíztisztítása” címmel nyújtotta be pályázatát Fehérgyarmat Város Önkormányzata a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül a tervezett szennyvízberuházás előkészítő szakaszára, amellyel nettó 19 507 500,- Ft vissza nem térítendő uniós forrásból biztosított támogatási összeget nyert. A beruházás összköltsége: 22 950 000,- Ft. 
A pályázat Fehérgyarmat-Nábrád – Panyola - Kérsemjén települések szennyvíz elvezetési agglomerációban keletkező szennyvizek tisztítását jelenleg is végző szennyvíztisztító telep korszerűsítését és rekonstrukcióját határozta meg feladatául.
Az előkészítési projekt Támogatói Okirata 2013. év júliusában lépett hatályba, a projekt jelenleg is folyamatban van. A pályázat elkészítéséhez szükséges vállalkozások kiválasztása megtörtént, a vállalkozások megkezdték munkájukat.
A projekt keretében a tervezési feladatok ellátására és létesítési engedélyes tervek, illetőleg tenderdokumentáció elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult, a tervező kiválasztása megtörtént.  

A jövőbeni beruházás célja a bővítés és a korszerűsítés, a szigorú környezetvédelmi előírások maradéktalan betarthatóságának hosszú távú biztosítása.
A kétfordulós pályázat keretén belül, a projekt előkészítési szakaszában készülnek el, azok tervdokumentációk és tanulmányok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a kivitelezésre vonatkozó pályázatot, valamint a kivitelezési közbeszerzések előkészítését be lehessen nyújtani a következőkben.

Téli közmunkaprogram munkaszerződéseinek aláírása Fehérgyarmaton
                                                                               2013. november 15.
November 15-én aláírásra került a téli közmunka program 77 dolgozójának munkaszerződése a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalban. Mint korábban írtuk a téli közmunka program 2014. április 30-ig tart.  68 fő 8 áltatános iskolával rendelkező, 9 fő ennél képzettebb. A képzettebbek az intézmények napi munkáját fogják segíteni, a 8 általános iskolával rendelkezők novemberben dolgozni fognak, december 1-től március végéig kompetencia képzést kapnak, ahol készség és képességfejlesztésben vesznek részt.
 
Állampolgársági eskütétel Fehérgyarmaton                                                                                                                                 2013. november 14.
Városunkban hónapról-hónapra egyre nagyobb számban teszik le az állampolgársági esküt a határon túli magyarok.

A mai ünnepélyes alkalom előtt Csete György Eörs az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő főigazgatója mondott köszöntőt, majd 100 fő tette le az állampolgársági esküt Dr. Tilki Attila polgármester előtt. 

Járási közbiztonsági érdekegyeztető fórum                                                                                                                                      2013. november 13.

Kisar-Fehérgyarmat közötti kerékpárút hídjának befejező munkálatai                                                                                       2013. november 13.

A kedvezőtlen időjárás miatt csúszik a műfüves pálya átadása.                                                                                                    2013. november 13.
Dr. Tilki Attila városunk polgármestere és Berecki Zoltán a műszaki bizottság elnöke együttesen ellenőrízték a műfüves pálya kivitelezését.

A nem megfelelő időjárási körülmények miatt a homok műfű rögzítőréteget nem lehet megfelelően bedolgozni. Az átadás az időjárástól függően kitolódik.

Gömbtujákkal szépül a város                               2013. november 13.
A Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság az elmúlt ülésén az egyebek napirendi pontban tárgyalt a posta parkoló mellett található közterület állapotáról.
Problémánák látták, hogy az autósok a parkolót nem csak a kijelölt útszakaszon közelítik meg, hanem a zöldfelületen áthajtva annak állapotát rongálva hajtanak be.
A probléma megoldása érdekében kezdeményezték fák, bokrok ültetését. Önkormányzatunk a  „Start Közmunka Program” keretében együttműködve a Tömöttvár „2007” Közhasznú Nonprofit Kft-vel,  42 db gömbtuját ültett, ezzel szépítve a város ezen területét.

További 8 db gömbtuját az ABC előtti zöldfelültere ületünk el.
A napokban tervezzük még nagynövésű fák ültetését a város külömböző területén.

Vastapssal zárult az előadás                                  2013. november 13.
Vastapssal jutalmazta a közönség a budapesti Fogi Színház színészeinek játékát
Minden bizonnyal még mindenki jó szívvel gondol vissza a tegnap esti színházi előadásra, mellyel a Fogi Színház tagjai lepték meg a fehérgyarmati közönséget. Telt ház előtt, óriási sikere volt Ray Cooney: Délután a legjobb című komédiájának, mely az alábbiakról szólt: Richard Wielly, a kormány egyik ambiciózus miniszter helyettes gáláns kalandra készült. Azt tervezte, hogy az ellenzék vezérszónokának titkárnőjével, a bájos Jenniferrel tölt egy romantikus délutánt az elegáns Westminster Hotelben. Ám hiába a gondos szervezés, Richard parlamenti titkárának, George Pigdennek odaadó gondoskodása, a délután rosszul kezdődött. Richard kétségbeesetten próbálta megoldani a rendkívüli szituációt, segítségül hívta Pigdent, ezzel valóságos hazugságlavinát indított el. Mindketten egyre jobban belebonyolódtak a kínos helyzetbe, a rossz lassan még rosszabbra fordult. 
Szereposztás:
Richard Willey, parlamenti képviselő: Harsányi Gábor Pamela, Richard Willey felesége: Nyertes Zsuzsa George, Richard Willey titkára: Straub Dezső Lilly Chatterton, képviselő: Fodor Zsóka
Edward: Harmath Imre
Jennifer: Fogarassy Bernadett
Pincér: Straub Péter
Szállodaigazgató: Fogarassy András
Szobalány: Lengyel Eleonóra
Rendező: Straub Dezső
A művelődési ház munkatársai ismét parádés szereposztású, szórakoztató komédiát hívtak vendégül a fehérgyarmati színpadra.
AZ ÓRIÁSI ÉRDEKLŐDÉSRE VALÓ TEKINTETTEL PÓT ELŐADÁS lesz 2013. november 27-én 19 órától.

50. Jubileumot ünnepelhettünk                            2013. november 12.
“50 év, fél század…, egy ember és egy intézmény életében is jelentős mérföldkő. Alkalmat ad visszatekintésre, számvetésre, emlékezésre, ünneplésre egyaránt. Ezek alatt az évek alatt, a születéstől napjainkig számos meghatározó esemény történt, kórházaink közötti házasság, válás, majd újra egyesülés, rekonstrukció, fejlesztések, fenntartó és tulajdonos váltások, de az intézmény mindenkori vezetése és valamennyi dolgozója számára mindvégig legfontosabb a folyamatos betegellátás biztosítása volt.”
Nyitotta meg beszédével dr. Szondi Zita főigazgató helyettes asszony a Fehérgyarmati Kórház 50. éves fennállásának alkalmából rendezett Jubileumi Ünnepségét 2013. november 08-án a fehérgyarmati Művelődési Központban, majd  Dr. Tilki Attila városunk polgármestere a térség országgyűlési képviselője mondott megnyitó beszédet.
Jeles eseményen többen visszaemlékeztek a kezdeti időszakra, az 50 év nagyobb állomásaira, eseményeire. Köszöntötték a kórház volt igazgatóit is, akik közül a jelenlévők emléklapot vehettek át Mangol Csilla főigazgató asszonytól.
Örömünkre szolgált, hogy közel 350 fő, köztük nyugdíjba vonult és jelenleg is dolgozó munkatárs vett részt az Ünnepségen.
A visszaemlékezés, az újbóli találkozás sokak számára megható és egyben örömteli perceket hozott.
A 60-as, 70’-es éveket bemutató reprodukált „TV Híradó” a Járási Kórház és Rendelőintézet indulását, első éveit dolgozta fel, majd a „Múlnak a Kórházévek” címmel egy, a jelent humorosan ábrázoló kisfilm vetítésére került sor. Mindkét kisfilm hatalmas sikert aratott. A nagy érdeklődésre való tekintettel a cikk végén közzétesszük a videók elérhetőségét.
A Folk’ N Break táncegyüttes a rövid szünet után fergeteges hangulatot varázsolt.
Végül megkezdődött a várva várt Vetélkedő, ahol az induló csapatok szoros küzdelmet vívtak az első helyért. A csapatinduló a zsűri vajszívének köszönhetően mindenki számára maximális pontot hozott, de a retro nővérszépségverseny és a mentő kérdésekre adott válaszok eldöntötték a végső sorrendet, a Röntgen Osztály „Sugár Ladyk” csapata vitte el a pálmát.
Mind az eseményről, mind a vetélkedőről hamarosan fényképes beszámolót teszünk közzé.
A kellemes hangulatú rendezvény végén pezsgős koccintással, a kórház főépületét dimenzionáló 350 szeletes tortával, valamint kiváló helyi konyhánk állófogadásával ünnepelhettünk.
A vendégek a Művelődési Ház emeletén berendezett fotókiállítással idézhették fel a közös emlékeiket.
Ezúton is köszönjük részvételüket.
Köszönjük azon munkatársainknak is, akik a szervezésben, lebonyolításban és emlékgyűjtésben aktívan részt vállaltak és hozzájárultak ahhoz, hogy a Fehérgyarmati Kórház méltóan tudjon fél évszázadnyi történelmére visszaemlékezni. És köszönjük azoknak is, akik, míg ünnepeltünk, a betegágyak mellett teljesítették kötelességüket.

Kisar-Fehérgyarmat közötti út felújítása   2013. november 11.
Dr. Tilki Attila Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei útügyi biztos tájékoztatott bennünket arról , hogy  a 4127-es Kisar és Fehérgyarmat közötti út 800 méteres szakaszát új kopóréteggel látják el.
A munkálatok a mai nap során kezdődtek és várhatóan a héten befejeződnek. 
Kérjük a lakosságot, óvatosan közlekedjenek az érintett útszakaszon.

Újabb 12 kilométerrel nő az M3-as autópálya hossza megyénkben.                                                                                   2013. november 11.

Dr. Tilki Attila, a térség útügyi biztosa az elmúlt héten az M3-as autópálya vásárosnaményi szakaszának építésének előrehaladását ellenőrizte. A Vásárosnamény közelében épülő körforgalomnál egyeztetett a kivitelező cég képviselőjével. A munkálatok láthatóan nagyon jól haladnak, várhatóan a jövő évben elkészül a teljes vásárosnaményi szakasz.

Kisari kerékpárút Esze Tamás utcai villanyoszlopainak áthelyezése          

Előrehaladott állapotban a Kisar-Fehérgyarmat Közötti kerékpárút hídjának építése                                               2013 november 9.

Téli közmunka program                                   2013. november 7.
2013. november 7-én a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalban Dr. Tilki Attila polgármester tájékoztatást tartott a november 15-én kezdődő téli közfoglalkoztatással kapcsolatban. Többek között elmondta, mindent megtett azért, hogy városunkban minél többen tudjanak részt venni  a közfoglalkoztatásban, ennek eredményeként  plussz létszámra tett szert az önkormányzat.
A 2003-2008 közötti időszakban töredéke volt az önkormányzat által
  felvehető közfoglalkoztatottak száma. Felhívta a figyelmet a rend és fegyelem megtartására, valamint a munkaidő pontos betartására. Általános tájékoztatást  tartott a képzésben résztvevő összesen 77 fő részére, melyből 68 fő 8 áltatános iskolával rendelkező, 9 fő ennél képzettebb. A képzettebbek az intézmények napi munkáját fogják segíteni, a 8 általános iskolával rendelkezők novemberben dolgozni fognak, december 1-től március végéig kompetencia képzést kapnak, ahol készség és képességfejlesztésben vesznek részt.
A téli közmunka program 2014. április 30-ig tart.

Esélyegyenlőségi workshop                             2013. november 5.
Október 30-án délelőtt, Fehérgyarmaton a Művelődési Központban került sor a Türr István Képző és Kutató Intézet által megrendezett esélyegyenlőségi workshopra az „Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása” című projekt keretében. A fórumon a leghátrányosabb helyzetű települések, térségek felzárkózását elősegítő lehetőségekről kaphattak információkat a jelenlévők. Czövek Éva TKKI Nyíregyházi Igazgatóságának igazgatója köszöntötte a hallgatóságot, ezt követően dr. Tilki Attila Fehérgyarmat polgármestere, a térség országgyűlési képviselője nyitotta meg a workshop-ot. A kora délutánig tartó rendezvényen a térségben működő Széchenyi Programiroda szakemberei, Baracsi Endre a Magyar Nemzeti Vidékfejlesztési Hálózat SZSZB megyei referense, Bíró Zoltán a Szatmár Leader Közhasznú Egyesület munkaszervezet vezetője és Szöllősy László a Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezet vezetője ismertették a Helyi Esélyegyenlőségi Programokat érintő pályázatokat. Ezt követően előadások hangzottak el a Helyi Esélyegyenlőségi Programok megvalósítási szakaszáról.

A héten elkészül a műfüves pálya                    2013. november 5.
Mint már korábban megírtuk műfüves pálya épül városunkban, mely az időjárási körülményektől függően a héten el is készül.
A Képviselő-testület a Magyar labdarugó Szövetség TAO pályaépítési programja keretében pályázott  kisméretű műfüves pálya megépítésére. A pályaépítés önerejét támogató kiegészítő támogatásban részesülünk, a szükséges 30%-os helyett, csak 10 %-os önerőt, 3.035.300 Ft-ot kell költségvetésében biztosítani a pálya megépítéséhez. A kisméretű műfüves pálya a sportpálya területén épült, a nagypálya és a strand közötti szabad beépítetlen földterületen, játéktere: 20 m x 40 m, a palánkon kívüli burkolt területtel együtt a mérete: 22 m x 42 m.

Épül a híd Fehérgyarmat és Kisar között          2013. november 5.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SPORT
Kézilabdás híreink
Fehérgyarmati VSE 2013-2014
 tavaszi sorsolása

Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
Szatmár Unió FC
ARCHÍVUM
2013. október
2013. szeptember
2013. augusztus
2013. július
2013. júmius
2013. május
2013. április
2013. március
2013. február
2013. január
2012.december
2012. november
2012. október
2012. szeptember
2012. augusztus
2012. július
2012. június
2012. május
2012. április
2012. március
2012. február
2012. január
2011. december
2011. november
2011. október
2011. szeptember
2011. augusztus
2011. július
2011. június
2011. május
2011. április
2011.március
2011.február
2011.január
2010.december
2010. november
2010. október
2010. szeptember
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink
Korábbi híreink a hírek navigációban

HASZNOS HÍREK
 Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Tardi László, Szűcs József , Szaniszló Szabolcs
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András, Nagy Gergő, Szoboszlai Judit
Web: GI

X. GYARMATI VIGASSÁGOK

MAGYARRÉGIÓ - Országos információs portál