X. GYARMATI VIGASSÁGOK

 
  NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail: attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Magyar ÁllamkincstárVárosunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei

 


2013. áprilisi híreink
Tavaszi Szél Művészeti Bemutató                                  2013. április 26.
A Fehérgyarmati ÁMK és Könyvtár 2013. április 26-án rendezte meg a Tavaszi Szél Művészeti Bemutatót, ahol 14 iskolából 214 tanuló mutatkozott be versmondás, mesemondás, prózamondás, népdaléneklés, népi hangszeres, moderntánc és  néptánc kategóriákban, illetve a  Weöres Sándor születésének 100. évfordulójára hirdetett rajzpályázatra 67 diák illusztrálta a költő 1-1 versét.
A zsűri által legjobbnak ítélt előadások jutalomban részesültek, melyek egy részét támogatóktól kaptunk:
Az ÁFÉSZ Alapítványtól vásárlási utalványt, melyből könyveket vásároltunk.
Kiss Boglárka és Bereczki Attila fagylaltutalvánnyal, Kósa Béla pizzautalvánnyal, a Tömöttvár 2000 Kft. strandbelépővel támogatta a rendezvényünket, melyeket ezúton is megköszönünk.
A Dénesi Kert utca kátyúzása befejeződött                   2013. április 26.
Mai nap folyamán a Kertváros, Szamos, Benczúr és Vasvári utcák kátyúinak körbevágása van folyamatban, amely várhatóan csak hétfőn fejeződik be.
A kátyúk kibontása, emulzióval való kikenése és egyúttal AC 11 kopó 50/70 (eruptív) aszfalttal történő kiöntése, behengerlése 2013. április 30-án, kedden fog megtörténni.
Ezen utcák kijavítását követően várhatóan az Ady Endre és az Akácfa utca karbantartása fog következni.

Továbbra is kérjük a lakosság megértést, valamint kérjük, hogy kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken.
Elkezdődött a készülődés a Majálisra.                            2013. április 26.
A „Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft. megkezdte a rendezvény helyéül szolgáló sporttelep és park fűnyírását. Start Közmunka Program keretében foglalkoztatott egyik brigád a Majális Park kerítésének festését kezdte meg, egy másik a futballpálya karbantartását végzi.  Annak érdekében, hogy a rendezvényre, időben elkészüljenek a feladattal, a hét végén, szombaton is folytatják a festést. A főzőverseny helyén, a kft. a sátrakat a jövő héten, kedden fogja felállítani.
Bízunk a kedvező időjárásban, sajnos két évvel ezelőtt nem volt szerencsénk, a felállított sátrainkat egy rövid vihar teljesen tönkretette.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata mindenkit szeretettel vár a rendezvényére.
Felső-Tisza Vidéki Gyerekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulási ülés                                                                   2013. április 25.
2013. április 24-én 09.00 órai kezdettel tartotta meg soron következő ülését a Felső-Tisza Vidéki Gyerekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás. Az első napirendi pontban a Tárulási Tanács megtárgyalta a szociális társulás 2012. évi pénzügyi beszámolóját.
Napirendre került Jánkmajtis, és a körzetében található 10 település (Csegöld, Darnó, Hermánszeg, Kisszekeres, Nagyszekeres, Nemesborzova, Zsarolyán, Cégénydányád, Kisnamény, Szamossályi) a Fehérgyarmat gesztorságú társuláshoz való csatlakozási szándékának tárgyalása a szociális és gyerekjóléti feladatok ellátására vonatkozóan.
Javaslat érkezett továbbá arra, hogyha valamelyik település, vagy település csoport a jövőben a társuláshoz kíván csatlakozni, akkor ezen szándékát az adott év január 31-ig képviselő-testületi határozat kivonatának megküldésével jelezze  a társulás felé, melynek elfogadásáról, vagy elutasításáról a Tárulás Tanácsa 30 napon belül dönt.
Utóbbi napirendek a társulási megállapodás módosítását vonják maguk után.
Belterületi önkormányzati utak kátyúzása                     2013. április 24.
Mai nap folyamán a Dénesi Kert utca körbevágott kátyúinak kibontása, azt követően a lyukak emulzióval való kikenése és egyúttal  a kátyúk AC 11 kopó 50/70 (eruptív) aszfalttal történő kiöntése, behengerlése fog megtörténni. Fehérgyarmaton, a Szatmári utcán az Euroaszfalt Kft. ideiglenes aszfaltkeverőt nyitott, így könnyebb dolga van a közmunkásoknak is, nem kell a korai aszfalt elhűlésétől tartani, kisebb mennyiséget is be lehet egyszerre dolgozni, ami várhatóan még jobb minőséget fog eredményezni. Az önkormányzatunk számára is kedvezőbb a költségek szempontjából, nem kell Orosról szállíttatnunk az aszfaltot.
Sajnos a munkánkat lásítja, hogy reggel 7 órától a keverő telepnél vesztegel a bérelt szállító járművünk, mivel a keverő gép több napos próbaüzem után meghibásodott, csak 10:30 után tudunk aszfalthoz jutni.
Dénesi Kert utcát követően a Kertváros utca kátyúzása fog következni.
Kérjük a lakosság megértést.
Kérjük kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken, mivel sajnos mindkét utca teljes felülete rendkívül kátyús, ezért ideiglenes részleges útlezárásra lehet számítani.
"Kétkeréken Szatmáron" kerékpárút építése              2013. április 23.
Jelenleg a belterületi szakasz építése van folyamatban.

Kérjük legyenek szívesek figyelni a megváltozott közlekedési feltételekre, az építkezés miatt leszűkül a közlekedési terület!

Elkészült a Hadház utcai óvoda felújítása                      2013. április 23.
A FEMÉP Kft. a felújítási munkálatokat befejezte, jelenleg a visszaköltöztetést végzik az óvónőkkel és a karbantartókkal együtt.
A beköltözést követően lesz az ünnepélyes átadása az épületnek. Terveink szerint az „Anyák Napi” ünnepségüket a korszerűen felújított épületben tarthatják meg.
Bartók Béla utca járdafelújítás                                       2013. április 23.
A közmunkások a tavalyi évben megkezdet, Bartók Béla utcában található járda újraépítését folytatják. Jelenleg felbontják a járdalapokat, elkészítik a tükröt és a zsalu szerkezetet, ezt követően jön a betonozás. Ezúton is kérjük a Bartók utca lakóit a házuk előtt megépülő járdát, a betonozást követően legyenek szívesek locsolni, közös érdekünk, hogy az elkészült járda minél jobb minőségű legyen, minél tovább tartson.
Tervek szerint 1 hónapon belül az utcában befejeződik a járdaépítés. A munkások bérét a közmunkaprogramból finanszírozzuk, a szükséges sódert és betont az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. A felszedett beton lapokat felhasználjuk a Sport utca burkolt árok felújításánál.
Közmunkaprogram                                                           2013. április 22.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata 2013. év márciusában ismét bekapcsolódott az országos „Start Közmunka Programba”.
A pályázat ebben az évben lehetőséget teremt, 70 fő munkanélküli foglalkoztatására, ebből a közterület tisztántartására 20 fő nőt is alkalmazunk.
A projekt szakmai programját 7 brigád, egyenként 1 fő brigádvezető és 9 fő segédmunkás alkalmazásával valósítjuk meg. Terveink szerint 2 brigád a Sport, Jókai, Rákóczi utcák egy-egy oldalát, beton lapburkolóval borított árokmedrek felújítását, 2 brigád az egész város területén található földmedrű és beton lapburkolóval borított árkok tisztítását karbantartását, 1 brigád a belterületi önkormányzati utcák kátyúzását és 2 brigád a közterületek és a régi temető folyamatos tisztántartását fogja végezni, az időjárástól függően a szezonális munkákban, intézményeink udvarának tisztántartásában, épületeink karbantartásában is részt vesznek. Minden héten, szombaton az egyik női brigád dolgozik, a városközpont közterületeinek megtisztítását végzik.
A szállítási feladatok ellátásához egy használt MTZ traktort, egy használt billenős pótkocsit, a gépi munkálatokhoz egy használt gumikerekes markolót és egy fűkaszát fogunk beszerezni. Használni fogjuk az elmúlt évben beszerzett eszközeinket is.
A projekt megvalósításához a 2013. évben az Állam 80 MFt támogatást biztosít.
Jelenleg a Dénesi kert utca kátyúinak körbevágását végzik, ezt követően a Kertváros utca kátyúzása fog következni. 2013. március 24-én ezeken az utcákon kivágott kátyúk beaszfaltozása fog történni.
Kérjük a lakosság megértést.  Kérjük kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken.
A Föld napja – tavaszi szemétgyűjtési akció                   2013. április 22.
A Föld napja alkalmából a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 9. alkalommal tartotta meg hagyományos országos tavaszi szemétgyűjtő akcióját. A közútkezelő főszervezőként, az esemény gazdájaként minden csatlakozó számára térítés nélkül biztosított kesztyűt és láthatósági mellényt, valamint gondoskodott az összegyűjtött hulladék elszállításáról is. Minden évben várják az egyénileg és csoportosan jelentkezőket, egyúttal számít az önkormányzatok, civil szervezetek, iskolák és baráti társaságok csatlakozására is.
Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért!
Fehérgyarmat Város Önkormányzata ebben az évben is csatlakozott a szemétgyűjtési akcióhoz. A városba bejövő főútvonalak mentén, a külterületeken reggel 8 órakor megkezdődött a szemétgyűjtés. A munka délután 14 óráig tartott. Várhatóan a mai és a holnapi napon fogja elszállítani az összegyűjtött hulladékot a közútkezelő.
Polgármesterek Szudánban                                              2013. április 19.
Fotókiállítás nyílt április 19-én, pénteken a Fehérgyarmati Városi Galériában „Polgármesterek Szudánban” címmel.
2012. márciusában négy elszánt, a nemzetközi sportdiplomácia, a labdarúgás ügyét fontosnak tartó szakember, Kelemen Róbert polgármester, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja, vállalkozó, Szécsi Szabolcs polgármester, a Tarpa SC elnökségének tagja, dr. Al-Syed Isam polgármester, orvos, Hidvégi-Üstös Pál Tisza Nagykövet, extrém sportoló kapcsolatépítés, partnerségi együttműködési lehetőségek keresése céljából kereste fel a még a ma napig a háborús viszonyokat nem feledő afrikai országot, Szudánt, és annak fővárosát. A labdarúgás kapcsán érintett fontosabb minisztériumokkal és sportegyesületekkel, stadion-tulajdonosokkal, helyi szakemberekkel tárgyalt a magyar delegáció. A szakmai út sikeres volt, és ennek köszönhetően a közeljövőben elindulhatnak komolyabb, sportági együttműködési programok az érintett felek között. 
A Kelemen Róbert vezetésével megvalósult program egyéni, fényképes beszámolóját, ”A polgármesterek Szudánban (Kartúmi beszámoló, sportdiplomácia egy zárt világban)” címmel láthatják a kiállítás tablóin. A szerző a nehézségek ellenére (pl.: sok afrikai országhoz hasonlóan a vallási és törvényi tiltások miatt gyakorlatilag lehetetlen a fényképezés Szudánban) felidézi a szudáni mindennapok néhány elcsípett pillanatát, a szakmai utazás részleteit.
A kiállítás ötlete Dr. Tilki Attilától, Fehérgyarmat város polgármesterétől ered, aki hallva a kollegái élménybeszámolóját döntött úgy, hogy javasolja számukra, mutassák meg a közönségnek ezt a nem mindennapi kiállítást. A megnyitón szép számmal jelentek meg érdeklődők. Mindazok, akik megtekintették a kiállítást, igazán izgalmas élményekkel teli beszámolót hallhattak a szudáni útról hazatért polgármesterektől.
A megvalósításban nyújtott segítségért a magyar delegáció ezúton is köszönetét fejezi ki szudáni partnereinek, és személy szerint Mohamed Hussein vendéglátónak, Prof. Salah A. Hassan, Dr. Hassan Abu Gabal (phd.), Dr.Najmadeen Almardi, Ahmed Mohamed Elamin és Al Hilal Omdurman uraknak.
A kiállítás május 3-ig tekinthető meg a Városi Galériában.
Épül a kerékpárút                                                             2013. április 19.
A „Kétkeréken Szatmáron” pályázat megvalósítása megkezdődött. A project a Fehérgyarmat Esze Tamás ,  József Attila utca kereszteződésétől indul belterületi szakasszal és folytatódik Kisar belterület határáig. Jelenleg a belterületi szakasz építése van folyamatban.
Külterületen a fák gyökereitől, a levágott ágdaraboktól tisztítják meg a helyszínt.
A beruházási helyszíneken óvatosan közlekedjünk, a forgalomkorlátozás miatt.
101 éves Juliska néni köszöntése                                   2013. április 17.
Török Józsefné 1912. április 17-én született. 17 évesen ismerkedett meg későbbi férjével. Házasságukból 5 gyermek , 10 unoka, 14 dédunoka és 5 ükunoka született. Juliska néni a helyi idősek otthonának lakója, napjai nagy részét pihenéssel, illetve olvasással tölti. Leginkább a romantikus regényeket és a riportkönyveket szereti.
Életfilozófiája szerint legfontosabb a tisztesség, a szeretet, a munka és egymás megbecsülése.
Kívánunk neki jó egészséget, nyugalmat és hogy mindig érezze a családja és az őt körülvevő közössség szeretetét.
Klobusiczky Péter emlékkonferencia városunkban      2013. április 12.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata a város szülöttének Klobusiczky Péter volt Szatmári Püspöknek, Kalocsai Érseknek emléket állítva emlékkonferenciát szervezett "EGY ÉLET A MAGYAR KÖZÖSSÉG, KALOCSA ÉS SZATMÁR SZOLGÁLATÁBAN" címmel . A rendezvény fővédnöke volt Eminenciás Dr. Erdő Péter Bíboros Érsek, Magyarország Prímása, a  Magyar Püspöki Konferencia és az Európai  Püspöki Konferenciák Tanácsának Elnöke, valamint Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök-helyettes, Kalocsa országgyűlési képviselője. A rendezvénynek a Fehérgyarmati Városi Galéria adott helyet, ahol köszöntőt mondott városunk polgármestere, a térség országgyűlési képviselője Dr. Tilki Attila, valamint Excellenciás Bosák Nándor Debrecen-Nyíregyházi Megyéspüspök. Ezt követően  a konferencián előadást tartott Excellenciás Schönberger Jenő Szatmári Megyéspüspök az "egyházmegye-szervező püspökök munkásságának tanúlságairól", Dr. Bura László professzor "Klobusinszky Péter Szatmári Pöspök életéről", Ruszki Gábor Fehérgyarmati Római Katolikus Plébános,  Keresztény Kultúrális Akadámia Elnöke a "Keresztény Kultúra a Reformok előkészítésében" címmel.
Zárszót mondott Pataki Csaba Szatmári szenátor, levezető elnök volt  Ruszki Gábor fehérgyarmati plébános.
Ismét állampolgársági eskütétel Fehérgyarmaton        2013. április 12.
Hadház utcai óvoda felújítás képekben                          2013. április 10.
Fehérgyarmatra látogatott Főtiszteletű Tőkés László püspök úr
                                                                                           2013. április 5.
2013. április 5-én, pénteken volt a Szivárvány Közalapítvány újonnan átadott látogatóházában az első rendezvény, amelyet Fehérgyarmat Város Önkormányzata és a Fehérgyarmati Református Egyházközség szervezett.
Ebből az alkalomból látogatott városunkba Tőkés László, néppárti európai parlamenti képviselő, református püspök.
A rendezvényt Dr. Tilki Attila, városunk polgármestere nyitotta meg, majd Tőkés László előadását hallgathatták meg az érdeklődők, aki a feltett kérdésekre is szívesen válaszolt. A beszédek, illetve az interaktív beszélgetés után filmvetítésre került sor.
Bemutatták Petényi Katalin és Kabay Barna ,,Szigorúan ellenőrzött életek” c. dokumentumfilmjét, mely az erdélyi magyarság kommunizmusbeli drámáját mutatja be
A film drámai sorsokon keresztül mutatja be a román kommunista diktatúra ördögi mechanizmusát, a Securitate működését, a vallás, az etnikai kisebbségek, az emberi méltóság elleni támadásait, és ezzel szemben a belső szabadság, morális felelősség, hit és hűség erejét, mely az áldozatok erőforrása volt kiszolgáltatottságukban. Kortanúk vallomásain és a Securitate dokumentumain keresztül megrendítő képet nyújt a múlt szenvedéseiről, kollaborálásról, hűségről és árulásról.
A filmben jelen van Tőkés László református püspök, EP parlamenti képviselő is. A filmmel kapcsolatban Tőkés László kiemelte, hogy többet tudott meg belőle az akkori összefüggésekről, mint amennyit annak idején személyesen megtapasztalt. Az Európai parlamenti képviselő hozzátette, a múltat mindenkinek meg kell ismernie, ám a XXI. század emberének szakítania kell a múlttal és a közös európai történelmünk összehangolására kell figyelnie.
Azok, akik ellátogattak a rendezvényre egy igazán érdekfeszítő előadás és dokumentumfilm élményével lettek gazdagabbak.
  Híreink:
2013. márciusi híreink
2013. februári híreink
2013. januári híreink
2012.decemberi híreink
2012. novemberi híreink
2012. októberi híreink
2012. szeptemberi híreink
2012. augusztusi híreink
2012. júliusi híreink
2012. júniusi híreink
2012. májusi híreink
2012. áprilisi híreink
2012. márciusi híreink
2012. februári híreink
2012. januári híreink
2011. decemberi híreink
2011. novemberi híreink
2011. októberi híreink
2011. szeptemberi híreink
2011. augusztusi híreink
2011. júliusi híreink
2011. júniusi híreink
2011. májusi híreink
2011. áprilisi híreink
2011.márciusi híreink
2011.februári híreink
2011.januári híreink
2010.decemberi híreink
2010. novemberi híreink
2010. októberi híreink
2010. szeptemberi híreink
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink
SPORT
Szatmár Unió F.C. NB III-as csapat sorsolása
Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása.
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 TAVASZI SORSOLÁSA
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 SORSOLÁSA
 megyei női felnőtt bajnokság
Kézilabda tabella
KÉZILABDA

Fehérgyarmati VSE–VKK Nyírbátor 32–29 (19–14)
Fehérgyarmat, 500 néző, v.: Tóth G., Tóth I. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 6, Szűcs B. 3, Balogh G. 1, Szabó P. 7/1, Kotvász A. 3, Pásztor A. 12/2. Csere: Bihari Z., Szabó J., Csapos J. Játékos-edző: Csapos János. Nyírbátor: Tóth M. – Tuska Sz. 2, Pisák T. 6/1, Jávor D. 3, Kiss J., Molnár Z. 6, Szemcsák O. 4. Csere: Bíró D. (kapus), Albecz B. 4, Lázár A.1, Tóth L., Vinnai N. 3, Aranyos S. Edző: Váczi Sándor. Kiállítások: 12, illetve 12 perc. Hétméteresek: 6/3, illetve 2/1. A hazaiak támadójátéka látványosan feljavult, ami döntőnek bizonyult a megyei rangadón. Junior: 24–33.
Csapos János: – A mérkőzés közben Szabó Péter is a beállósunk, Balogh Gergő is megsérült, és ezt  is el tudtuk viselni. Egyszer már nyilatkoztam, most csak ismételni tudom magam: ebben a csapatban már nincsenek kiegészítő emberek, mindenkire száz százalékban számíthatok. A mai estén ez döntött.
Váczi Sándor: – Korrekt játékvezetés mellett a kevesebbet hibázó csapat nyert.

Hajdúszoboszlói KSKE–Fehérgyarmati VSE 22–23 (15–14)
Hajdúszoboszló, 200 néző, v.: Szabó I., Kolarovszki Z. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 1, Siket T. 2, Balogh G., Gaál R., Szabó P. 10, Pásztor A. 9/3 . Csere: Kotvász A., Bihari Z. 1, Szabó J., Szűcs B. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 12, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/3, illetve 4/3. A vendégek elsősorban Nagy Tamás bravúros védéseinek köszönhetően nyerték meg a meccset. Junior: 39–23.
Csapos János: – Gyenge játék mellett a két pont megszerzése Nagy Tamás ,,nyakába varrható”. Bár a védekezés összeállt, a támadójátékról jobb, ha nem mondok semmit.


Fehérgyarmati VSE–Demecseri VKSE 29–29 (16–15)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Nyéki, Szikszai. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay B. 2, Siket T. 2, Balogh G., Csapos J. 2, Szabó P. 10/1, Pásztor A. 6. Csere: Kotvász A., Bihari Z., Hadar B., Gaél R. 3, Szűcs B. 2, Tóth G. 2. Játékos-edző: Csapos János. Demecser: Suller D. – Juhos R. 5, Havel K. 2, Szemes K. 4, Bod B. 4/2, Zupkó T. 1, Barabás B. 8. Csere: Davarci A. 1, Tardi A., Nagy M. 4. Edző: Kósa István. Kiállítások: 6, illetve 12 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 3/2.
A Demecser megérdemelten vitt el egy pontot a gyarmati oroszlánbarlangból. Junior: 23–35.
Csapos János: – Biztos vezetés után balszerencsés momentumok is közrejátszottak a pontvesztésben, amit a vendégek jól kihasználtak. A csapat vereségként élte meg ezt az eredményt.
Kósa István: – Korrekt játékvetetés mellett – véleményem szerint – igazságos döntetlen született. Négygólos hátrányból sikerült felállni csapatomnak, köszönhetően a kiváló védekezésnek és gyors kontratámadásoknak. Ez az este a kézilabda ünnepe volt, mindkét együttesnek gratulálok.

Tiszavasvári SE-QUICK 200–Fehérgyarmati VSE 34–28 (18–14)
Tiszavasvári, 300 néző, v.: Dohány J., Varga Zs. Tiszavasvári: Boczák K. – Benyusz K. 4, Dobos B. 5, Medve R., Buzás B., Dancs M. 3, Mezei L. 3. Csere: Pacza A. (kapus), Pataki G., Csócsics G. 1, Fekete D. 6, Kiss K. 6/2, Kovács L. 1, Dévald A. 2, Rontó Á. 1, Vasas T. 2. Játékos-edző: Medve Róbert. Fehérgyarmat: Nagy T. – Pásztor A., Szabó P. 10/2, Kotvász A. 4, Balogh G. 1, Siket T. 4, Csobay A. 2. Csere: Csapos J., Bihari Z., Gaál B. 1, Szabó J., Hadar B., Gaál R. 3, Szűcs B. 3. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 12, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 2/2.
Igazi megyei rangadón, sportszerű küzdelemben, jó játékvezetés mellett többször is hét-nyolc góllal vezetett a vasvári csapat, amely győzelmével megerősítette vezető pozícióját a tabellán. Junior: 41–20. (Tudósító: Hankó András)
Medve Róbert: – Úgy érzem, megérdemelt sikert arattunk, saját hibáink miatt nem lett nagyobb különbségű a győzelem.
Csapos János: – Gratulálok a hazai csapatnak, a mai estén minden tekintetben felülmúltak minket. A rengeteg technikai hibát még a gyarmati szív sem tudta pótolni.


Fehérgyarmati VSE–Kisvárdai KC SE 25–24 (9–12)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Vitális, Csörgő.
Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobaiy A. 5, Kotvász A. 2, Siket T. 3, Bihari Z. 1, Szabó P. 4, Pásztor A. 5/1. Csere: Csapos J., Szűcs B. 1, Balogh G., Gaál R. 4 Játékos-edző: Csapos János.
Kisvárda: Simon A. – Kovács A., Kiss I. 9, Fekete R., Szabó A. 2, Nagy D., Botka A. 1. Csere: Járosi A. 7, Nagyházi P. 1, Vass Gy. 3, Csendes Á. 1, Dévényi J. Edző: Papp József. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 1/0.
Óriási fizikális különbség volt a két csapat között a Kisvárda javára!Akadozott a Gyarmati támadójáték, és a védekezés is!A mérkőzés végjátékában a Fehérgyarmati közönség és a játékosok szíve a helyén volt!Egyszer vezetett, az utolsó 3 percben  4 gólt szerző hazai csapat!
A győztes gyarmati gólt Bihari Zoltán, „Öcsike” szerezte a befejezés előtt tíz másodperccel.
Junior: 22–33. Csapos János: – Hatgólos hátrányt dolgoztunk le, a legjobbkor, az utolsó percben vezettünk először. Igazi csapat vagyunk, amely soha nem adja fel! Ilyen közönség előtt öröm játszani.
Papp József: – Rendkívül magas hőfokú mérkőzésen, végig nagyon nagyon jól játszottunk, sajnos, a „vitalitás” nem a mi javunkra döntötte el a találkozót…

HASZNOS HÍREK

Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters
Weblap készítés: Gecsey István
Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Tardi László, Szűcs József , Szaniszló Szabolcs
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András, Nagy Gergő, Szoboszlai Judit