NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
 Fax: 44/510-232
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda
8 - 16 óráig

E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu

Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Fehérgyarmati Járási Hivatal:
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-240
 Fax: 44/510-233
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8 - 20 óráig
kedd: 8 - 12 óráig
szerda: 8 - 16 óráig
csütörtök: 8 - 12 óráig
péntek: 8 - 12 óráig
Hivatalvezető:
Lakatosné Sira Magdolna
E-mail: jarasi.hivatal@fehergyarmat.szszbmkh.gov.hu

Magyar Államkincstár
Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters

2013. december

Meghívó lakossági fórumra                                        2013. december 17.
„Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program előkészítése a Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény közötti szakaszára”
„Tisza-Szamos-túrközi árapasztó”
című projekt kapcsán

A VIZITERV Environ Kft. és a Viziterv Consult Kft. által létrehozott Tisza-Szamosköz konzorcium 2013. február 9-én kötött szerződést a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal a „Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program előkészítése a Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény közötti szakaszára”, HUSKROUA/1001/221. számú ENPI projekt komplex magyar oldali munkáinak elvégzése” tárgyú projekt megvalósítására (a projektet a könnyebb érthetőség kedvéért a tervezés folyamán Tisza-Szamos-túrközi árapasztó projektnek nevezzük).
A projekt az Európai Unió által biztosított pénzügyi forrásból azzal a célkitűzéssel valósul meg, hogy a Tisza Visk (Ukrajna) és Vásárosnamény (Magyarország) közötti szakaszára összehangolt árapasztás lehetőségét teremtse meg. A FETIVIZIG és a Kárpátaljai Vízügyi Igazgatóság (Ungvár) közösen pályázott az Európai Unió Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, és a fejlesztés megvalósítása is közösen zajlik úgy magyar, mint ukrán területeken. A projekt az előkészítési szakaszban van, ami azt jelenti, hogy a jelen szerződés keretében elkészülő tanulmányok, tervek, eredmények alapján pályázhat majd a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az Európai Unió 2014-2020-as pénzügyi támogatási időszakában a projekt megvalósítására.
Az érintett települések vezetőivel és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával 2013. júliusában, augusztusában és októberében lefolytatott egyeztetések után most arra került a sor, hogy az érintett lakosság és gazdálkodók is megismerjék a projektet és a lehetséges tározó nyomvonalakat, elmondhassák véleményüket, észrevételeiket, javaslataikat.

Ennek érdekében Fehérgyarmat lakosságát és az érdeklődőket tisztelettel meghívjuk a
2014. január 8-án (szerdán) 15 órai kezdettel a Városháza Nagytermében
tartandó lakossági fórumra.
Számítunk minden érintett lakos megtisztelő jelentétére!
Fehérgyarmat Város Önkormányzata

Ünnepélyes szoboravatás                                  2013. december 11.
Fehérgyarmaton felavatták a kisváros negyedik körforgalmának közepében álló, fából faragott szoborcsoportot, a Magyar lélek szobrát. Dr. Tilki Attila, a városunk polgármestere  üdvözölte a jelenlevőket,  elmondta: a megszüntetett jelzőlámpás kereszteződés helyét körforgalom vette át, s míg a város egyik körforgalmába Árpád vezér szobra került, ide a magyarság összetartozásának jelképét, a csodaszarvas legendáját is eszünkbe juttató kompozíciót állították. A hangsúly pedig az összetartozáson volt, s ezért is voltak a meghívottak között partiumi, kárpátaljai, felvidéki és székelyföldi vendégek. Hiszen „a Magyar lélek szoborkompozíció jelkép. Jelképe mindannak, ami egy magyar ember számára a legfontosabb. Az öt mokány magyart ábrázoló figura jelképezi népünk ősi eredetét épp úgy, mint népünk Kárpát-medencei magyar helyzetét. Hiszen nem véletlenül vannak öten. Mind-mind magyar, csak épp más országban él.
Az összetartozást és az egységet emelte ki Németh Zsolt külügyi államtitkár is beszédében, ráirányítva azonban a figyelmet arra is: a Magyar lélek emlékműve keresztúton áll. Olyan helyen, ahol nap mint nap  sokan megfordulnak s vehetik az irányt Erdély, Felvidék, Kárpátalja vagy éppen Budapest felé. „A szobrot nézve nekem az jut eszembe: egység a sokszínűségben. – mondta az államtitkár. Öt alak, öt irány veszi körbe az életfát. Lehetne hét is, mint a hét vezér. 
Fontos, hogy ápoljuk a magyar lélek egységét megelevenítő jelképeket. És a meghatározó értékeket az önpusztító európai trendben. Ma, 2013-ban is van üzenete a magyar léleknek, nekünk ma is meg kell találnunk, merre van az előre. Csak akkor lesz élő magyar lélek, ha együtt gondolkodunk, egységben gondolkodunk minden szinten.”
Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetségének elnöke pedig azt emelte ki beszédében, hogy minden jó szándékú magyar ember érzi magában a magyar lelket, s mindig voltak és vannak közösségek, amelyek meg is őrzik azt.
Kereskényi Gábor, az RMDSZ Szatmárnémeti képviselője beszélt a 2004. december 5-i népszavazásról, mely a Magyarország határain kívül élő magyarság arculcsapása volt, mint amikor az anya megtagadta saját gyermekeit, véreit. „Magyarok nemcsak Magyarországon élnek”. Mi, partiumi, erdélyi magyarok mindig büszkén vallottuk és vállaltuk magyarságunkat és hiszünk a szétszakítottságában is egységes magyar nemzetben.

Az ünnepi beszédek után Szalai László református, Sipos László unitárius lelkész, Bökő Péter római katolikus plébános  áldották – szentelték meg a szoborkompozíciót, majd a „más országban élő, de mind magyar” meghívottak közösen vágták át a szobrokon körbefutó piros-fehér- zöld szalagot.
forrás: Szatmári Magyar Hírlap

Épül a kilátó a kerékpárút mellett                    2013. december 11.

Állampolgársági eskütétel városunkban           2013. december 7.

Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei vállalkozói fórum Fehérgyarmaton
Ahhoz, hogy a 2014-2020 között rendelkezésünkre álló pályázati források felhasználására vonatkozó programokat valós igényeken alapuló fejlesztési irányok mentén tudjuk elkészíteni, szükséges a megye gazdasági szereplőinek bevonására is, ezért a Megyei Önkormányzat Fehérgyarmat Város Önkormányzatával együttműködésben vállalkozói fórumot szervezett a település és a térség vállalkozóinak építő jellegű ötleteinek és javaslatainak a megismerése és az együttgondolkodás érdekében.
Deák Attila, Terület és településfejlesztési szakértő, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársa tájékoztatta a megjelenteket, hogy jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat legnagyobb kihívása a – megyei területfejlesztési koncepcióra alapozott – megyei területfejlesztési program elkészítése (megyei szintű középtávú programok elkészítése). „Szem előtt tartva azt a tényt, hogy a következő 7 évben a rendelkezésre álló források, több mint 60%-át gazdaságfejlesztésre kell költenünk, megyénkben is előtérbe helyezve a hazai és külföldi befektetők megnyerését és a kapcsolódó kis- és középvállalkozások munkahelyteremtését.”
Dr. Tilki Attila, Fehérgyarmat város polgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a Kormány következetesen folytatja a mikro- kis- és középvállalkozások támogatását, mint például szabadvállalkozási zónák kialakításával, munkahelyvédelmi akciótervvel – és ezek a fejlesztési irányok tükröződnek vissza a jelenlegi tervekben is, mivel a foglalkoztatási gondok tartós és valódi megoldása elképzelhetetlen ezek nélkül.
Célunk a helyi gazdaság megerősítése, a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozícióinak bővítése, új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása, továbbá a vállalkozások számára többlettámogatás biztosítása a gazdasági, társadalmi és munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű kistérségekben és településeken.

Műfüves pálya átadása                                      2013. december 6.
Műfüves pálya átadására került sor Fehérgyarmaton a városi sportpályán.Dr. Tilki Attila köszöntőjében az MLSZ által koordinált 20m x 40 m-es pálya  megvalósulásának lépéseiről, finanszírozásáról beszélt.Megemlékezett arról, hogy az "Aranycsapat" 1953. november 25-én Londonban 6:3 arányban legyőzte az angol válogatottat.
"...a magyaroktól nem volt szégyen kikapni. Megvallom el sem tudtam képzelni azt, hogy ilyen jó lehessen a magyar együttes..." – idézte Billy Wright-ot, az angol csapat kapitányát.
A program az utánpótlásnevelés infrastuktúrális alapjait teremti meg, és kapacítás felesleg esetén a szabadidősportok szereplői is használhatják.Garancsi István a Videoton Ügyvezetője az utánpótláslevelés és a mindennapos testnevelés bevezetésének  fontosságáról beszélt.Mészöly Kálmán „ Szőke Szikla” a 61 szeres magyar válogatott gratulát a jelenlévőknek, hogy a keleti határszélen  a magyar foci várva várt sikeréhez hosszú távon hozzájárulhat ez a sportlétesítmény is. Minden jelenlévő polgármestert a települési sportok támogatására kért, hiszen ez az erős, egészséges társadalom egyik alapja.
 
Kerékpárút átadása                                            2013. december 6.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata az Észak-alföldi Operatív Program keretében a „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése a komplex programmal kezelendő LHH kistérségekben” című pályázati kiírás keretében 275 373 272 Ft összegben 6172 m hosszan kerékpárút és kerékpáros híd építését valósította meg, melyhez 9%-os önrészt biztosított. Dr. Tilki Attila köszönetet mondott az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési ügynökségnek, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek és azoknak a magánembereknek, akik 13-an ingyen bocsájtották az önkormányzat részére a földterületük egy részét a megvalósítás érdekében. Nem csak két település, mint Kisar és Fehérgyarmat, hanem Szatmár és Bereg szorosabb kapcsolatát is szolgálja a megépült kerékpárút. Garancsi István, a Magyar Természetjáró Szövetség elnöke gratulált a beruházáshoz, és annak fontosságára hívta fel a figyelmet, hogy a turisztikai piac  szolgáltatásaival együtt a kerékpározás lehetőségére is fel kell hívni a térségbe látogató vendégek figyelmét. Kerékpáros megállóhelyeket kell kialakítani, szolgáltatások bővítésével, ami a KKV-k erősödéséhez vezethet.

Mikulás járja a város utcáit                                2013. december 4.

MŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SPORT
Kézilabdás híreink
Fehérgyarmati VSE 2013-2014
 tavaszi sorsolása

Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
Szatmár Unió FC
ARCHÍVUM
2013. november
2013. október
2013. szeptember
2013. augusztus
2013. július
2013. júmius
2013. május
2013. április
2013. március
2013. február
2013. január
2012.december
2012. november
2012. október
2012. szeptember
2012. augusztus
2012. július
2012. június
2012. május
2012. április
2012. március
2012. február
2012. január
2011. december
2011. november
2011. október
2011. szeptember
2011. augusztus
2011. július
2011. június
2011. május
2011. április
2011.március
2011.február
2011.január
2010.december
2010. november
2010. október
2010. szeptember
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink
Korábbi híreink a hírek navigációban

HASZNOS HÍREK
 Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Tardi László, Szűcs József , Szaniszló Szabolcs
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András, Nagy Gergő, Szoboszlai Judit
Web: GI

X. GYARMATI VIGASSÁGOK

MAGYARRÉGIÓ - Országos információs portál