X. GYARMATI VIGASSÁGOK

 

  NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Péter Csaba
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Magyar Államkincstár
Városunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei

 


 2013. július
Ünnepélyes tanúsítvány átadás                             2013. július 31.
A Türr István Képző és Kutató Intézet az ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 számú kiemelt projekt támogatásával megvalósult „Helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésére felkészítő képzés önkormányzati közalkalmazottak/köztisztviselők részére” (PL 7671) című képzés ünnepélyes tanúsítvány átadására került sor a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalban.
Az elmúlt időszakban az ország önkormányzatainak testületi ülésein túlnyomórészt az
esélyegyenlőség volt a legfontosabb, legaktuálisabb témakör. 2013. július 1-jét követően ugyanis az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény értelmében az önkormányzatok csak akkor részesülhetnek hazai, európai uniós vagy egyéb, pályázat útján elnyerhető forrásokból, ha rendelkeznek Helyi Esélyegyenlőségi Programmal (HEP). A települések a kötelezettség mellé segítséget is kaptak: a Türr István Képző és Kutató Intézet munkatársai az ÁROP 1.1.16 kiemelt projekt keretében képzéssel és mentorálással segítették a települések önkormányzatainak munkatársait az esélyegyenlőségi tervek elkészítésében.
A közös munka eredményeképpen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 96%-a, azaz 220 település vette igénybe a TKKI által biztosított mentorálást, 228 fő vett részt az ingyenes képzéseken és mintegy 172 település helyi esélyegyenlőségi programja készült el, és hamarosan elkészül még 45 település stratégiai dokumentuma.
A TKKI Nyíregyházi Igazgatóságának 10 munkatársa szoros partnerségben dolgozott azon, hogy a programok elkészülhessenek. A HEP-ek legfontosabb hatása, hogy a felzárkózás-politika immár országszerte megjelenik önkormányzati szinten is. A közös munka pedig ezt követően is folytatódik, hiszen a TKKI célja az, hogy 2013. év végéig az ország minden települése rendelkezzen hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal.
Start Közmunka Program – belterületi önkormányzati utak kátyúzása
                                                                                 2013. július 30.
Az aszfaltozási munkálatok az időjárás és az aszfaltkeverőgép műszaki állapotától függően 2013. július 31-én sorrendben az alábbi utcákkal folytatódnak:
Somogyi, Sport, Kinizsi, Újélet, Szabadság. Jókai, Virág.
A munkálatok felgyorsítása érdekében, naponta két teherautónyi aszfalt kerül bedolgozásra, szükségesetés szombaton is folytatódnak a munkálatok.
Kérjük a lakosság megértését. Kérjük kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken, ideiglenes részleges útlezárásra lehet számítani.
A "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit Kft. városszépítő munkája
képekben.                                                                2013. július 26.

"Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program előkészítése 2013. július 25.
A "Közös magyar-ukrán komplex síkvidéki árapasztási és ártérrevitalizációs fejlesztési program előkészítése a Felső-Tisza Visk-Vásárosnamény közötti szakaszára HUSKROUA/1001/221.sz. ENPI projekt komplex magyar oldali munkáinak elvégzése"  tárgyú projekt keretében a Tisza-Szamosköz konzorcium a polgármesteri hivatalban tájékoztatót tartott a térség polgármesterei számára.
A VIZITERV Environ Kft. és a Viziterv Consult Kft. által létrehozott Tisza-Szamosköz konzorcium 2013. február 9-én kötött szerződést a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatósággal (FETIVIZIG) az ENPI projekt komplex magyar oldali munkáinak elvégzése" tárgyú projekt megvalósítására.
Az Európai Unió által biztosított pénzügyi forrásból, azzal a célkitűzéssel valósul meg, hogy a Tisza Visk (Ukrajna) és Vásárosnamény (Magyarország) közötti szakaszára összehangolt árapasztás lehetőségét teremtse meg. A FETIVIZIG és a Kárpátaljai Vízügyi Igazgatóság (Ungvár) közösen pályázott az Európai Unió Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében, és a fejlesztés megvalósítása is közösen zajlik úgy magyar, mint ukrán területeken.
Megyei útügyi biztosok kinevezése                           2013. július 24.
A nemzeti fejlesztési miniszter a közutak műszaki állapotának javítása és fejlesztésére irányuló koordinátori feladatok ellátására 2013. június 15. napjától 2013. december 14. napjáig Dr. Tilki Attilát Szabolcs-Szatmár-Bereg megye miniszteri biztosává, megyei útügyi biztossá nevezte ki.
A megyei útügyi biztos tevékenységéért díjazásban nem részesül.
Megyei útügyi biztosok feladatai:
A megyei útügyi biztos összegyűjti és koordinálja a települések és a lakosság részéről felmerülő igényeket a közutak műszaki állapotának javításával kapcsolatosan, és azokat továbbítja az illetékes közútkezelő (területi) vezetője felé. A koordinációs munka során javaslatot tesz az egyes feladatok prioritására vonatkozóan, amelyeket a közútkezelő a munkaterv összeállítása során – a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – figyelembe vesz.
A megyei útügyi biztos az európai uniós és hazai forrásból finanszírozott előkészítés, illetve megvalósítás alatt lévő közúthálózat-fejlesztési projekteket figyelemmel kíséri, operatív segítséget nyújt azok megvalósításához, összehangolja a szakmai és társadalmi érdekeket, véleményezi az országos fejlesztési tervek megyét érintő részeit, javaslatokat tesz az egyes projektekre vonatkozóan, amelyeket a beruházó a projektek előkészítése során – a rendelkezésre álló forrásokra tekintettel – figyelembe vesz.
A megyei útügyi biztos tevékenységét a nemzeti fejlesztési miniszter az infrastruktúráért felelős államtitkár útján irányítja.
”Túr de France” avagy kerékpárút, híd és kilátó    2013. július 22.
Gyors ütemben folyik a Fehérgyarmatot Kisarral összekötő kerékpárút építése. Az elmúlt napokban, Fehérgyarmat polgármestere, Tilki Attila egy szakember kíséretében ellátogatott a munkálatok helyszínére, ahol terepszemlét tartott. A kerékpárút előreláthatóan ősszel készül el. Mivel az érintett szakaszok között folyik a Túr, szükség van egy híd építésére, amelynek segítségével a kerékpárosok átkelhetnek a folyón.


A helyszíni munkálatok még nem kezdődtek el, de az előkészületek már folynak. Továbbá, egy kilátó építése is folyamatban van a Túr parton, ahová szintén kilátogatott polgármesterünk. Eddig még csak az alapzat készült el. A kilátó Tivadar községgel együttműködve, pályázati forrásból lesz megvalósítva. Az építmény funkciója turisztikai kilátó.

Készítette: Gacsályi Gábor, Rigó Alexandra, Szűcs Orsolya, Thuri József
Mondj búcsút a szúnyogoknak!                               2013. július 22.
Vidékünkön kinek ne gyűlt volna meg már a baja a nyári estéinket, tiszai fürdőzésünket megkeserítő szúnyogokkal? A csípések okozta kiütések irritálóak, és kisebb fájdalmat is okoznak. Azonban nem sokáig fáj már miattuk a fejünk, hiszen augusztus 20-ig vélhetően elpusztulnak a légi szúnyogirtás miatt.
Már nyár eleje óta tervben van a légi szúnyogirtás városunkban, azonban először az akácfa-virágzás, majd az időjárás okozta viszontagságok miatt erre még nem került sor. Magyarország Kormánya az idei árvizekre és belvizekre való tekintettel országos központi szúnyoggyérítést rendelt el, melyhez fedezetet is biztosít. Ez a rendelet városunkat is érinti. Az önkormányzat kifejezetten kérte a kivitelezőtől, hogy még a Szatmári Fesztivál előtt kerüljön sor az irtásra térségünkben, hogy a vigadók zavartalanul élvezhessék a fesztivál programjait.

Készítette: Gacsályi Gábor, Rigó Alexandra, Szűcs Orsolya, Thuri József
„Kétkeréken Túrterebestől Magosligetig”            2013. július 18.
A kisari látogatóközpontban, 2013. július 18-án került megrendezésre a „Kétkeréken Túrterebestől Magosligetig” magyar-román projekt megnyitója. A rendezvényen a projektkoordinátorok mutatták be a két oldalt; Jankó Szép István a romániai, Gacsályi József pedig a magyarországi részt képviselte. Habarics Béla, aki a Hortobágyi Nemzeti Park tájegységvezetője, a Túr menti természeti értékek fontosságára hívta fel a figyelmet. A projekt jelmondata: Két ország, egy cél, közös siker!
Készítette: Gacsályi Gábor, Rigó Alexandra, Szűcs Orsolya, Thuri József
A körforgalom ünnepélyes átadása                          2013. július 18.
2013. július 18-án délelőtt került sor a Tiszabecs-Győrtelek, valamint Csengersima-Beregdaróc útvonalak közlekedési csomópontjának ünnepélyes átadására.  A Himnusz elhangzása után Tilki Attila polgármester ünnepi köszöntőjét hallhattuk, amelyben üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Dr. Mező Ferenc ÉARFÜ Nonprofit Kft. Ügyvezetőjének, majd Szamos István Magyar Közút Nonprofit Zrt. Igazgatójának beszéde következett. Az ünnepség színvonalát emelte Baksa András éneke, valamint Éder Róbert és Bohács Brigitta néptáncosok előadása. Az esemény lezárásaként a körforgalmat felavató szalag elvágására került sor.
Készítette: Gacsályi Gábor, Rigó Alexandra, Szűcs Orsolya, Thuri József
A diákmunkások fényképezőgépen keresztül így látták városunkat.
Start Közmunka Program                                         2013. július 17.
A Start Közmunka Program keretében az idén több árok felújítására kerül sor. Az új eljárás során az árokrendszereket beton lapburkolóval borítják be. A munkálatok a Jókai utcán kezdődtek, és ennek befejezését követően a Sport utca árokrendszerének rekonstrukciója következett, ami még a napokban is tart.
Miután az egyik helyi lakos elégedetlenségét fejezte ki a munkálatokkal kapcsolatban, amely során kifogásolta a jelenlegi modernebb eljárást, Tilki Attila polgármester egy műszaki szakemberrel együtt személyesen is megjelent a helyszínen. Látogatásuk során meggyőzték az illetőt, hogy ez az eljárás nem csak modernebb, hanem költséghatékonyabb is. Ennek köszönhetően a munkálatok fennakadás nélkül folytatódhattak.

Készítette: Gacsályi Gábor,Rigó Alexandra ,Szűcs Orsolya, Turi József Sándor
Konzultáció a fiatal munkaerővel                            2013. július 15.
2013. július 15-én, délelőtt, városunk polgármestere összehívta a diákmunkásokat egy rövid megbeszélés erejéig, ahol többek között arról esett szó, hogy az elmúlt hét során, az első munkahéten milyen tapasztalatokkal gyarapodtak a nyári munkát vállalók. Minden diák végzettségéhez, érdeklődési köréhez kapcsolódó munkakört kapott. A fiatalok július 8-án láttak neki a tapasztalatgyűjtésnek, aminek köszönhetően alkalmuk nyílik belekóstolni a nagybetűs életbe, és kitűnő lehetőségük adódik zsebpénzük gyarapítására is.
A vélemények kifejtése után a közeljövő feladatait ismertette a fiatalokkal a város vezetője, nagy vonalakban a régi temető szépítéséről, a körforgalom felavatásáról, a vigasságok előkészítéséről és a vasútállomáson szükséges újításokról volt szó. Ezekkel a kihívásokkal kell megbirkózniuk az elkövetkezendő 3 hétben.
A polgármester úr ötletbörzét tartott a fiatalokkal, ahol a véleményüket hallgatta meg a közeljövőben megrendezésre kerülő XI. Gyarmati Vigasságokkal kapcsolatban. A tanácskozás fő témája a Vigasságok arculatának kivitelezése volt, ahol a diákok különböző ötletekkel álltak elő a plakát megtervezéséhez és egy esetleges kérdőív előállításához.
A közös beszélgetés után Tilki Attila polgármester kisebb csoportokban is meghallgatta a diákokat irodájában, ahol személyesebb kérdésekre, tanácsadásra és bíztató szavak elhangzására került sor.
Készítette: Gacsályi Gábor
Rigó Alexandra
Szűcs Orsolya

20 éves a Fehérgyarmati Református Nőszövetség    2013. július 12.
A Fehérgyarmati Református Nőszövetség fennállásának 20. évfordulója alkalmából, 2013. július 12-én (pénteken) az 1900-as évek elejéről gyűjtött szatmári kézimunkák kiállítására került sor a Városi Galériában.
A kiállítást Balogh Tihamérné és Csátiné Juhász Etelka nyitották meg.
Közreműködött " A KICSINYEK KÓRUSA" a Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói. Vezényelt: Asztalosné Szűcs Edina. A kiállítás megtekinthető 2013. július 26-ig.
Közmunkaprogram - árokkarbantartás
Ebben az évben a program keretében két 10 fős brigád foglalkozik a beton lapburkolóval burkolt árkok karbantartásával a Jókai és a Sport utcákban. A Jókai utca csapadékvíz elvezető árkainak karbantartása befejeződött. Jelenleg a Sport utca árokrendszerének karbantartása van folyamatban.

Kérjük a lakosság megértést, kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken.
Start Közmunka Program – belterületi önkormányzati utak kátyúzása
2013. június 19-től a fehérgyarmati aszfaltkeverő ideiglenesen leállt, a korábban meghirdetett július 1-i kezdés nem valósult meg a gép hibája miatt. Az aszfaltkeverőgép motorja a július 2-án éjszaka ismét meghibásodott, kiégett. A tervezett aszfaltozási időpontok elmaradtak. Várhatóan a gépet július 12-re tudják megjavítani.
Az aszfaltozási munkálatok az időjárás és az aszfaltkeverőgép műszaki állapotától függően 2013. július 15-től folytatódik, hétfőtől - szombatig minden nap. A munkálatok sorrendben a Balassi, Váci, Munkácsy, Bocskai, Borsodi, Damjanich, Kölcsey, Móricz Zsigmond, Sport és környező utcákban folytatódnak.
Kérjük a lakosság megértését.
Kérjük kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken, ideiglenes részleges útlezárásra lehet számítani.
Tovább épül a kerékpárút                                            2013. július 11.
A „Kétkeréken Szatmáron” pályázat megvalósítása folytatódik. Mint korábban írtuk a project a Fehérgyarmat Esze Tamás ,  József Attila utca kereszteződésétől indul belterületi szakasszal és folytatódik Kisar belterület határáig. Belterületen elkészült az útalap, csak az elektromos oszlopok áthelyezése és az aszfaltozás hiányzik. Jelenleg a külterületi szakasz építése van folyamatban, tükör, fagyvédő és útalap  réteg  készül. Kisar belterületi szakaszon zárt csapadékcsatorna építés valósul meg.A beruházási helyszíneken óvatosan közlekedjünk, a forgalomkorlátozás miatt.
ÚSZÓVERSENY A FEHÉRGYARMATI VÁROSI STRANDFÜRDŐN
2013. július 6-án (szombat) 10.00 órától került megrendezésre a Fehérgyarmat Városi Strandfürdőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye 2013. évi „B” kategóriás Bajnoksága.
A bajnokságon részt vehettek mindazok az iskolák, egyesületek, úszó szakosztályok versenyzői, akik megyei szövetségi tagsággal rendelkeznek, azokat egyesületük, vagy iskolájuk beneveztek. 
Start Közmunka Program – belterületi önkormányzati utak kátyúzása
2013. június 19-től a fehérgyarmati aszfaltkeverő ideiglenesen leállt, a korábban meghirdetett július 1-i kezdés nem valósult meg a gép hibája miatt. Az aszfaltkeverőgép motorja a tegnap éjszaka ismét meghibásodott, kiégett. Az időjárás függvényében a tervezett aszfaltozási időpontok elmaradnak. Várhatóan a gépet július 10-re tudják megjavítani.  Kérjük a lakosság megértését.Kérjük kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken.
Állampolgársági eskütétel Fehérgyarmaton          2013. július 2.
A 2011. januártól beadható egyszerűsített honosítási kérvények után a honosítást kérőknek  már csak magyar nyelvismeretüket, s felmenőik magyar származását kell bizonyítaniuk. 

A Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal előadói termében Dr. Tilki Attila polgármester előtt a mai nap 40 Kárpátaljai és Erdélyi magyar, 2011. óta közel 1000 fő tett állampolgársági esküt.
Helyi önkormányzatok 2013. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatása                                                              2013. július 2.
A helyi önkormányzatok 2005-től igényelhetnek támogatást a települési közművelődési intézmények, színterek technikai, műszaki eszközállományának, berendezési tárgyainak megújítására, bővítésére.
2013-ban 553 önkormányzat jutott összesen 240 millió Ft támogatáshoz.
A központi költségvetésből nyújtott támogatás érdekeltségnövelő, hiszen az önkormányzatok a felajánlott önrészük arányában részesülnek belőle. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések esetében az önkormányzati önrész háromszorosa képezi az arányossági számítás alapját. Idén 199 ilyen település igényelte ezt, köztük Fehérgyarmat 226000 Ft támogatást nyert el.
  Híreink:
2013. júniusi híreink
2013. májusi híreink
2013. áprilisi híreink
2013. márciusi híreink
2013. februári híreink
2013. januári híreink
2012.decemberi híreink
2012. novemberi híreink
2012. októberi híreink
2012. szeptemberi híreink
2012. augusztusi híreink
2012. júliusi híreink
2012. júniusi híreink
2012. májusi híreink
2012. áprilisi híreink
2012. márciusi híreink
2012. februári híreink
2012. januári híreink
2011. decemberi híreink
2011. novemberi híreink
2011. októberi híreink
2011. szeptemberi híreink
2011. augusztusi híreink
2011. júliusi híreink
2011. júniusi híreink
2011. májusi híreink
2011. áprilisi híreink
2011.márciusi híreink
2011.februári híreink
2011.januári híreink
2010.decemberi híreink
2010. novemberi híreink
2010. októberi híreink
2010. szeptemberi híreink
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink


SPORT
Szatmár Unió F.C. NB III-as csapat sorsolása
Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása.
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 TAVASZI SORSOLÁSA
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 SORSOLÁSA
 megyei női felnőtt bajnokság
Kézilabda tabella

HASZNOS HÍREK

Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters


Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Tardi László, Szűcs József , Szaniszló Szabolcs
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András, Nagy Gergő, Szoboszlai Judit