X. GYARMATI VIGASSÁGOK

 
  NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail: attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Magyar ÁllamkincstárVárosunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei

 


2013. májusi hírek
Luby Emléknap és Luby Margit Emlékkonferencia 2013. május 31.
Dr. Tilki Attila Fehérgyarmat város polgármestere, országgyűlési képviselő volt a védnöke annak az emlékkonferenciának, mely a Lubyak életével, cselekedeteivel és az ez idáig leginkább csak a szaktudományi területen elismert kutatónő, Luby Margit tudományos munkásságával foglalkozott. A néprajzkutató Szatmárral foglalkozó tanulmányait, kéziratait nem, vagy csak kevésbé ismerik a térségben.
Fontos számunkra, hogy a jeles folklorista szellemi hagyatékának és a Luby család kiemelkedő személyiségeinek ismerete generációról generációra átívelő, élő kulturális valóság legyen és folyamatosan éljen,jelen legyen az itt élő emberek köztudatában.
Elképzeléseink szerint a most először megrendezésre kerülő Luby Emléknap és Luby Margit Emlékkonferencia elnevezésű rendezvényünkkel hagyományt teremtve Szatmárban, Fehérgyarmat térségében évről évre mind a széles nyilvánosság, mind a szakmai közönség számára segítenénk a Lubyak és Luby Margit munkásságának megismertetését, szellemi hagyományaink értékőrzését.
Az egykori családi kúria, a mára az enyészettől megmentett, szépen felújított ingatlan, a Luby Interaktív Kastélymúzeum és Antik Rózsák Kertje méltó színtérként szolgál a rendezvény központi helyszíneként. A későbbiekben tervezünk a konferencia anyagából folyamatosan megjelentetni szakmai kiadványokat, ismeretterjesztő könyveket, dokumentumfilmeket is.

Előadásokat tartottak:
Prof. Dr. Takács Péter nyugalmazott intézetvezető egyetemi tanár
Szatmár vármegye nemessége a XIX.században
Dr. habil. Csorba Sándor professor emeritus
Szatmár vármegye és a XIX.századi magyar művelődés
Dr. Kiss Kálmán Ph.D. főiskolai tanár Nyíregyházi Főiskola
A Luby család szatmári ágának története
Kujbusné Dr. Mecsei Éva Ph.D. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, igazgató,főlevéltáros
A Lubyak dokumentumai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltárban
Dr. Zsoldos Ildikó Ph.D. főiskolai adjunktus Nyíregyházi Főiskola
Luby Géza politikai szerepvállalása az 1905-1906-os kormányválság idején
Dr. Lovas Kiss Antal Ph.D. egyetemi docens Debreceni Egyetem
Néprajzi kutatások Szatmárban
Dr. Cservenyák László Ph.D. Szatmári Múzeum, igazgató
Luby Margit hagyatéka a Szatmári Múzeumban
Dr. Bene János Ph.D. Jósa András Múzeum, igazgató
Luby Lajos és a XX.századi huszárság
Pedagógusaink köszöntése                                         2013. május 31.
A nyári rendezvényekre készülnek a Művelődési Ház dolgozói
A Művelődési Ház szabadtéri színpadát bevirágosították, a rögzített padjait újrafestették, a júniusi szabadtéri színházi és mozi előadásokra készülve. A virágosításhoz az Észak - Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. virágföldet biztosított, a „Tömöttvár 2007” Nonprofit Közhasznú Kft. a körforgalomból kiszedett virágok felajánlásával járult hozzá a díszítéshez. Az ültetést, valamint a cserepek beszerzését a kultúrház dolgozói, a padok csiszolását, festését Start Közmunka Program keretében egy közmunkás brigád, a karbantartók szakmai felügyeletével végezték el.
Összefogással, alacsony költségek mellett szebbé, időtállóvá tettük a szabadtéri színpadot, reméljük a nyári előadásokat nagy számban fogják látogatni.
Elnyert pályázat                                                         2013. május 27.
Az Új Széchenyi Terv Észak-Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „Egészségügyi alapellátások fejlesztése Fehérgyarmaton” című, pályázatot a Regionális Operatív Program Irányító Hatóság vezetője 59 911 217 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat megvalósítási helyszínei:  Május 14. tér 10., Kossuth tér 37.,Tömöttvár u. 38. szám alatti orvosi rendelők.
Kedves Fehérgyarmatiak! Szatmáriak! Kedves Elszármazottak!
Európa sok országához és városához hasonlóan Magyarország is és Fehérgyarmat is készül a 2014-es évre az Első Világháború a Nagy Háború száz éves évfordulójára. Kiállítást szeretnénk tartani, valamint ha sikerül egy oldalt is létrehozni itt a közösségi oldalon Fehérgyarmatiak, Szatmáriak az első világháborúban címmel, ezért kérünk mindenkit akinek valamilyen családi emléke ( fénykép, behívóplakát, használati tárgy, hivatalos irat, tábori levelezőlap stb) van a birtokában azt a város számára fényképezésre, vagy szkennelésre adja kölcsön, hogy feldolgozva méltó emléket tudjunk állítani hős őseinknek. A város első köztéri szobra, a háborús emlékmű felújításra szorul, ezért közadakozást indítunk el azért, hogy a 100 éves évfordulóra ez a csodálatos alkotás is megújuljon. Kérjük minden városát és térségét szerető polgárt, hogy legyenek segítségünkre e nemes feladatban.
                                                                                                                                Dr. Tilki Attila
Hősök Emléknapja 2013.
Minden nemzet, mely elmúlt kora emlékezetét semmivé teszi, vagy semmivé lenni hagyja, saját nemzeti életét gyilkolja meg; ( Kölcsey Ferenc) Az országgyűlés már most hozzon egy törvényt, amellyel az állam minden községben […] kőemléket állít, amelyre […] elesett hőseit név szerint bevési”- írta báró Abele Ferenc vezérkari őrnagy a miniszterelnökhöz, Tisza Istvánhoz szóló levelében 1915 júliusában. Tisza István törvényjavaslatot terjesztett be és fogadtatott el a Képviselőházzal 1917-ben. Ennek értelmében az 1917. évi VIII. törvénycikk 2. §-a így rendelkezik: „Minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken örökíti meg mindazoknak a nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel. A részletes szabályokat a belügyminiszter rendelettel állapítja meg.” 1924. évi XIV. törvénycikk az 1914/1918. évi világháború hősi halottai emlékének megünnepléséről 1§ A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlékezik meg azokról a hős fiairól, akik az 1914/1918. évi világháború alatt a hazáért vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsőséget és hírnevet szerezve életüket feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élő és jövő nemzedékek örök okulására és hősi halottaink dicsőségére minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot - mint a "Hősök emlékünnepét" - a magyar nemzet mindenkor a hősi halottak emlékének szenteli A hősök napja korábban kiemelkedő ünnep volt Magyarországon március 15-e és augusztus 20-a mellett, ám ahogy a másik két nemzeti ünnepet is, a korábbi kommunista rendszerben ezt is igyekeztek feledtetni. Tudjuk, hogy március 15-e hogyan lett munkanap, hogy a hősök ünnepnapja „szándékkal” hogyan lett gyermeknap, és hogyan lett az alkotmány és kenyér ünnepe az első szent királyunk emléknapja Erkölcsi adósságot törlesztett az első Orbán kormány 2001-ben az Országgyűlés a magyar nemzet erkölcsi adósságát törlesztette, amikor törvényt alkotott a hősök emlékének megörökítéséről. Az ősök sírjai avatják az országot hazává." Anatole France
Megyenap 2013. Szatmárcseke
A Szabolcs –Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szatmárcseke Önkormányzata 2013. 05. 25-én Szatmárcsekén tartotta a 2013. évi Megyenap ünnepi ülését. Minden díjjazottnak gratulálok. Különösen kedves számomra az, hogykitüntetettek között hárman a szatmári térségünkben élnek. Vargáné Fábián Marika tanárnő Fehérgyarmat Szűcsné Varga Éva tanárnő Fehérgyarmat Madarasi János mesterember Zsarolyán. Az ünnepség záró részében a résztvevők a temetőben koszorúztak, ahol prof. Dr. Jánosi Zoltán a Kölcsey Társaság elnöke a Nyíregyházi Főiskola rektora lenyűgöző beszédet mondott Kölcsey Ferenc emlékezete címmel.
Lantos Gábor könyvbemutatója                                  2013. május 23.
Lantos Gábor száz nap alatt bejárta Dániát, Norvégiát, Svédországot, a Feröer-szigeteket, Izlandot, Grönlandot és Finnországot. Az utazásnak csak a vázlatát határozta meg előre, minden mást a véletlenre és a kanapészörfre bízott. Élményeiből 100 nap északon címmel született könyv. A szerzővel  csütörtökön Fehérgyarmaton találkozhattunk a Városi Galériában, ahol városunk polgármestere köszöntötte. A szerző elmondta, hogy az utazásnak csak a vázlatát határozta meg előre. Fix pontokat jelölt ki, amelyek a lefoglalt jegyek miatt voltak fontosak, ám minden mást a véletlenre és a kanapészörfre bízott. Ennek köszönhetően találkozott számos északon élő magyarral, akik értesülve az útjáról, meghívták magukhoz. Lantos Gábor ugyanis folyamatosan tájékoztatta a közönséget az utazásról, így aki figyelemmel kísérte az útját, pontosan tudta, merre jár. A Facebook-oldalán napi szinten követhették őt rajongói, de több újságban is találkozhattunk az írásaival, riportjaival. Persze ezekben az élményeinek csupán egy részét osztotta meg az olvasóval, a részletekbe menő történetmesélést a könyvre tartogatta.
Állampolgársági eskütétel képekben                          2013. május 23.
Start Közmunka Program – belterületi önkormányzati utak kátyúzása  
                                                                                       2013. május 21.
A kátyúzási munkálatokkal elértünk a Táncsics utcához.
Holnapra az időjárástól függően aszfaltozást tervezünk a Táncsics és az Eötvös utcába.
Az aszfaltvágási munkálatok folytatódnak a Bem, Balassi és a Váci utcákban. Kérjük a lakosság megértését.
Kérjük kellő óvatossággal közlekedjenek a munkaterületeken, ideiglenes részleges útlezárásra lehet számítani.
Egyeztetés árvízvédelmi fejlesztési programról          2013. május 17.
Dr. Tilki Attila polgármester egyeztetett a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságán Bodnár Gáspár igazgatóval a Magyar- Ukrán Közös Árvízvédelmi Fejlesztési Program jelenlegi helyzetéről, az ukrán, ill. a magyar oldalon tervezett beruházásokról.
A program kiemelt feladata az árvízvédelmi töltések fejlesztése mind ukrán, mind pedig magyar oldalon. Az árapasztás és ártér revitalizáció érdekében tározók kiépítése szükséges. Elkerülhetetlen a nagyvízi mederrendezés is. Az árvízlokalizációs tervek megújítása és összehangolása is kiemelten kezelendő. A Felső-Tiszai közös monitoring és árvízi előrejelző rendszer továbbfejlesztése a korszerű előrejelzés és riasztás szempontjából elengedhetetlenül fontos. A műszaki létesítmények fejlesztése mellett szükséges a védelmi szervezet és védelmi eszközrendszer korszerűsítése és felkészítése a bevetésre.
A készülő közös árvízvédelmi fejlesztési program figyelembe veszi a magyar és az ukrán nemzeti árvízvédelmi fejlesztési koncepciókat, kapcsolódik a határ mindkét oldalán az elmúlt években már kiépült létesítményekhez, illeszkedik az Európai Unió Árvízi Irányelvéhez.
A tervek szerint 2013. március 31-ig elkészült a közös magyar-ukrán árvízvédelmi fejlesztési program végleges változata, amely 2013. júniusban kerül majd a magyar–ukrán kormánymeghatalmazottak elé. A jóváhagyásuk után elkezdődhet a fejlesztési programban előirányzott beruházások előkészítése, a megvalósításához szükséges műszaki és pénzügyi tervek készítése.
Szirénapróba Fehérgyarmaton                                       2013. május 9.
Szirénapróbát tartott a Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség Fehérgyarmat területén.
 Az ellenőrzés technikai hátterét az E-ON munkatársai biztosították.
Külön érdekessége volt az eseménynek, hogy a próbán részt vettek a város középiskoláinak azon diákjai, akik vállalták hogy a közösségi szolgálatot a katasztrófavédelemnél töltik el.
A tanulók előadást hallhattak a szirénák működéséről, a szirénajelekről.
A rövid ismertető után pedig megszólalt a sziréna, amely fontos eszköze lehet a lakosság riasztásának katasztrófaveszély esetén.
Mi vagyunk Európa! Fesd meg Európát! Rajzverseny 2013. május 9.
A Fesd meg Európát! rajverseny fehérgyarmati elődöntőjét május 8-án, a Bárdos Lajos Általános Iskola diákjai: Csepei Gábor, Juhász Ádám, Molnár Petra, Panulin Boglárka nyerték meg.

A Szivárvány-Palett Team nevű csapatot Zámbori Katalin készítette fel.

A pontszerző és kvíz játékban Cégénydányád csapata győzött. Gratulálunk!
Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny    2013. május 7.
Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 37/2013. (04.25.) önk. határozatában elfogadta, hogy a Virágos Magyarországért környezetszépítő versenyen rész kíván venni. 
Kérjük a város lakosságát lakókörnyezetük virágosításával, karbantartásával, tisztántartásával segítse a város sikerét a vetélkedőn. Kis erőfeszítéssel, csodálatos utcaképet formálhatunk lakókörnyezetünkben.
Ne legyen kérdés, hogy kihez tartozik a ház előtti terület, és kinek a feladata rendben tartani.
Tegyünk együtt érte!                                                                        részletes leírás
Hadház utcai óvoda ünnepélyes átadása                        2013. május 3.
A FEMÉP Kft. a Hadház utcai óvoda felújítási munkálatait befejezte. 2013. május 3-án 8 órakor Dr. Tilki Attila polgármester ünnepélyes keretek között használatba adta az épületet. Az óvodások kedves műsorral szórakoztatták a résztvevőket. A rendezvényen az önkormányzat és az óvodák vezetőin kívül a szülők is részt vettek.
A beruházás keretében az épület külső nyílászáróinak cseréje, homlokzati szigetelése, födém szigetelése és aljzatszigetelése valósult meg a támogatásból. A födémszigetelés miatt, a födém alsó és felső deszkázását is elvégezték. A vizes helyiségekben a burkolatok bontása miatt szanitercserére is megtörtént. Festés nélkülözhetetlen volt a munkák elvégzését követően. Megújuló energiát felhasználó berendezés beépítése az épület meleg víz ellátását segíti. 2013-2014 fűtési szezonban 30 %-os energia megtakarítást várunk a fejlesztéstől.
A beruházás 27 millió forint összköltségből valósult meg, melyhez az Állam 21,4 millió forint támogatást biztosított.
Majális képekben                                                            2013. május 1.
  Híreink:
2013. áprilisi híreink
2013. márciusi híreink
2013. februári híreink
2013. januári híreink
2012.decemberi híreink
2012. novemberi híreink
2012. októberi híreink
2012. szeptemberi híreink
2012. augusztusi híreink
2012. júliusi híreink
2012. júniusi híreink
2012. májusi híreink
2012. áprilisi híreink
2012. márciusi híreink
2012. februári híreink
2012. januári híreink
2011. decemberi híreink
2011. novemberi híreink
2011. októberi híreink
2011. szeptemberi híreink
2011. augusztusi híreink
2011. júliusi híreink
2011. júniusi híreink
2011. májusi híreink
2011. áprilisi híreink
2011.márciusi híreink
2011.februári híreink
2011.januári híreink
2010.decemberi híreink
2010. novemberi híreink
2010. októberi híreink
2010. szeptemberi híreink
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink

SPORT
Szatmár Unió F.C. NB III-as csapat sorsolása
Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása.
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 TAVASZI SORSOLÁSA
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 SORSOLÁSA
 megyei női felnőtt bajnokság
Kézilabda tabella
KÉZILABDA

2012-2013 NBII észak-keleti csoport végeredmény
 
Tabella
1. Kisvárdai KC SE 22 18 0 4 675 590 36
2. Tiszavasvári SE-QUICK 2000 Kft. 22 16 2 4 718 620 34
3. Berettyó MSE 22 14 1 7 630 598 29
4. Fehérgyarmati VSE 22 11 2 9 641 634 24
5. VKK Nyírbátor 22 11 1 10 700 658 23
6. Nádudvari Akarat SK 22 10 2 10 662 666 22
7. Demecseri VKSE 22 9 3 10 685 704 21
8. Miskolc VSI 22 8 2 12 616 634 18
9. Debreceni
EAC 22 8 0 14 588 609 16
10. Mátészalkai MTK 22 8 0 14 555 599 16
11. Hajdúszoboszlói KSKE 22 6 1 15 557 623 13
12. Bőcs KSC 22 5 2 15 557 649 12
 
Góllövőlista
1. Szabó Péter
Fehérgyarmati VSE                204 20
2. Kátai Richárd
Hajdúszoboszlói KSKE          169 22
3. Szántó Szabolcs
Mátészalkai MTK                  155 19
4. Járosi Attila
Demecseri VKSE                   148 21
5. Pisák Tibor
VKK Nyírbátor                      134 22
6. Kiss Krisztián
Tiszavasvári SE-QUIC 200      134 22
7. Dancs Máté
Tiszavasvári SE-QUICK 200    133 21
8. Rigó József
Bőcs KSC                             120 21
9. Bod Bence
Demecseri VKSE                   116 21
10. Pásztor Attila
Fehérgyarmati VSE                115 21

Fehérgyarmati VSE–Bőcs KSC 36–30 (16–12)
Fehérgyarmat, 200 néző, v.: Bíró Á., Sándor L. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 1, Siket T. 6, Balogh G. 1, Kotvász A. 6, Szabó P. 8/4, Pásztor A. 7. Csere: Bodnár K. (kapus), Csapos J. 3, Gaál B. 3, Szabó J., Gaál R. 1/1, Simon J., Karikás K. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 4, illetve 10 perc. Hétméteresek: 5/5, illetve 3/3. Gyenge kezdés után fokozatosan őrölte fel a vendégek ellenállását a gyarmati csapat. Junior: 24–31.
Csapos János: – A legutóbbi vereség az első félidőben éreztette hatását, a szünet után viszont már a megszokott stílusban játszottunk.

Fehérgyarmati VSE–Mátészalkai MTK 25–30 (12–12)
Fehérgyarmat, 300 néző, v.: Papp G., Szilágyi J. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 3, Siket T. 1, Bihari Z. 1, Kotvász A., Szabó P. 12/4, Pásztor A. 2. Csere: Csapos J. 4, Szűcs B., Szabó J. 2. Játékos-edző: Csapos János. Mátészalka: Zatureczki – Varga R. 2, Király Gy. 2, Kun Á. 3, Kovács I. 2,
Szántó Sz. 7/1, Varga T. 5/2. Csere: Szender Sz. 2, Varga Z. 1, Kun Sz., Kócsi F. 6. Edző: Falcsik Miklós. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 4/4, illetve 4/3. A nagyobb akarással küzdő Mátészalka megérdemelten vitte el a két pontot. Junior: 29–20.
Nagyon fiatal junior csapatunk ,megszerezte első győzelmét!
Csapos János: – Jobb, ha most nem mondok semmit…
Falcsik Miklós: – Minden tekintetben felülmúltuk a Fehérgyarmatot.

Nádudvari Akarat SK–Fehérgyarmati VSE 32–26 (17–14)
Nádudvar, 100 néző, v.: Száva F., Turóczy J. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 1, Siket T. 4, Bihari Z., Szabó P. 10/1, Kovács A. 1, Pásztor A. 6/1. Csere: Csapos J. 1, Tóth G., Szűcs B. 3. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 8, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/2. A rohanós játékból a vendégcsapat jött ki rosszabbul. Junior: 40–27.
Csapos János: – Az első félidőben tizenöt perces előnyt adtunk az ellenfélnek, utána már hiába ébredtünk, csak futottunk az eredmény után.

Fehérgyarmati VSE–Miskolc VSI 34–29 (15–15)
Fehérgyarmat, 350 néző, v.: Aczél A., Paulovics Zs. Fehérgyarmat: Nagy T. – Szűcs B. 7, Kotvász A. 1, Siket T. 3, Balogh G. 1, Szabó P. 10/4, Pásztor A. 5. Csere: Bodnár K. (kapus), Bihari Z. 3, Hadar B., Gaál B. 1, Csobay A. 3, Tóth G. ,Simon J. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/2. A tavaszi fáradság az első félidőben kiütközött a hazaiakon, majd a szünet után csaknem beköszöntött a nyár… Junior: 18–33.
Csapos János: – Az első félidőben még érződött a legutóbbi vereség hatása, a másodikban viszont helyre állt rend és tíz perc alatt eldöntöttük a meccset.

A fehérgyarmati balátlövő 160 találatnál tart, tizenhat találattal előzi a második, Kátai Richárdot (Hajdúszoboszló). Szabó érdemei növeli, hogy eddig tizenhat meccsen lépett pályára, míg hajdúsági riválisa tizenkilenc alkalommal szerepelt.
A vonatkozó lista élcsoportjában egyébként is hemzsegnek a szabolcsi játékosok: Járosi Attila (Kisvárda) a harmadik, Szántó Szabolcs (Mátészalka) a negyedik, Kiss Krisztián (Tiszavasvári) az ötödik, az egyaránt nyírbátori Molnár Zoltán és Pisák Tibor holtversenyben (104-104 góllal) a hatodik, illetve hetedik.
…és a sornak koránt sincs vége. A demecseri Bod Bence a rangsor nyolcadik pozícióját foglalja el, megelőzve csapattársát, Barabás Bencét. A tizedik Dancs Máté (Tiszavasvári) , valamint a tizenegyedik Pásztor Attila (Fehérgyarmat) után következik csak más megyebeli játékos.

Fehérgyarmati VSE–Miskolc VSI 34–29 (15–15)
Fehérgyarmat, 350 néző, v.: Aczél A., Paulovics Zs. Fehérgyarmat: Nagy T. – Szűcs B. 7, Kotvász A. 1, Siket T. 3, Balogh G. 1, Szabó P. 10/4, Pásztor A. 5. Cse
re: Bodnár K. (kapus), Bihari Z. 3, Hadar B., Gaál B. 1, Csobay A. 3, Tóth G. ,Simon J. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 6, illetve 10 perc. Hétméteresek: 5/4, illetve 4/2. A tavaszi fáradság az első félidőben kiütközött a hazaiakon, majd a szünet után csaknem beköszöntött a nyár… Junior: 18–33.
Csapos János: – Az első félidőben még érződött a legutóbbi vereség hatása, a másodikban viszont helyre állt rend és tíz perc alatt eldöntöttük a meccset.

Debreceni EAC–Fehérgyarmati VSE 33–26 (17–14)
Debrecen, 50 néző, v.: Dohány J., Varga Zs. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 3, Kotvász A. 3, Balogh G. 1, Szabó P. 8/3, Siket T. 1, Pásztor A. 7/4. Csere: B
ihari Z. 1, Szabó J., Csapos J. 2. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 10, illetve 8 perc. Hétméteresek: 1/0, illetve 8/7. A második félidőben még sikerült egyenlíteni a Fehérgyarmatnak, a folytatásban azonban megállt a tudomány az ellenfél kapuja előtt. Junior: 44–17.
Csapos János: – Az ötvenedik percig nagyjából tartottuk magunkat, a végjátékra azonban szétestünk.

Férfi, 17. forduló
Berettyó MSE–Fehérgyarmati VSE 25–24 (13–10)
Berettyóújfalu, 350 néző, v.: Száva F., Turóczy J.
Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 3, Szabó P. 6/2, Balogh G., Siket T. 4, Szűcs B. 6, Pásztor A. 5/2. Csere: Bihari Z., Szabó J., Hadar B., Gaál B. Játékos-edző: Csapos János.
Kiállítások: 2, illetve 4 perc.
Hétméteresek: 0, illetve 6/4.
Rendkívül korrekt játékvezetés mellett az első félidőben kétszer is hatgólos hátrányból felálló, tartalékos vendégcsapat nagy lehetőséget szalasztott el: az utolsó harminc másodpercben támadhatott a döntetlenért, de kimaradt a ziccer.
Junior: 33–18.
Csapos János: – Az első félidőben nem hittük, hogy lehet keresnivalónk, a másodikban felébredt a csapat, de sajnos, a végjáték most nem nekünk kedvezett.
 
A bajnokság állása:
1. Kisvárda 16 12 – 4 469–434 24
2. Tiszavasvári 15 10 2 3 485–428 22
3. Fehérgyarmat 16 9 2 5 470–455 20
4. Berettyóújfalu 15 9 1 5 431–409 19
5. Nyírbátor 16 8 1 7 495–467 17
6. Demecser 15 7 3 5 466–462 17
7. Miskolc 15 7 2 6 420–400 16
8. Nádudvar 16 5 2 9 472–491 12
9. DEAC 15 5 – 10 390–412 10
10. Mátészalka 16 5 – 11 392–432 10
11. Bőcs 15 4 2 9 376–439 10
12. Hajdúszoboszló 16 4 1 11 398–435 9

HASZNOS HÍREK

Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters
Weblap készítés: Gecsey István
Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Tardi László, Szűcs József , Szaniszló Szabolcs
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András, Nagy Gergő, Szoboszlai Judit