X. GYARMATI VIGASSÁGOK

 
  NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail: attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.huMagyar ÁllamkincstárVárosunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei

 
2013. márciusi híreink
 Bemutatóház ünnepélyes átadása                                   2013. március 28. 
Ünnepélyes átadásra került a Magyarország-Románia  Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében épült bemutató- -ház, ahol ünnepi beszédet mondott Dr. Tilki Attila, aki tájékoztatást adott arról, hogy a  project a Göteborgi stratégia "fenntartható fejlődés" és a Lisszaboni stratégia "élethosszig tartó tanulás" alapelveit magában foglalva illeszkedik a KEOP 3.3 prioritásához valamint illeszkedik a romániai Regionális Operatív Program 3.2.3 prioritásához.
A természeti és földrajzi értelemben is összekapcsolódó két kistérség környezeti problémáinak megoldásához, természeti erőforrásainak megújítható módon történő felhasználásához a határ két oldalán nemcsak a táj- és a vízgazdálkodás technikai és beruházási tevékenységeit kell összehangolni, de a közös ökoszisztéma összefüggéseit, az egymást feltételező természeti/környezeti elemek bemutatását hangsúlyozva kell kialakítani a környezeti nevelést, a jövő generáció szemléletformálását segítő tevékenységeket is. Be kell mutatni hogy, hogyan építhető a modern kor környezethasználata a múltban kialakult fenntartható erdő-, és vízgazdálkodási szemléletre és gyakorlatra.
Városunk polgármestere a project céljairól elmondta, hogy a környéken élő emberek környezeti nevelését elősegítse, megismertesse velük a természeti értékek védelmének és körültekintő felhasználásának fontosságát a határ mindkét oldalán egyaránt fontos. További cél egy olyan szakértői bázis kialakítása ahol a helyi környezet- és természetvédelmi szakemberek kapcsolatba lépnek egymással, és hosszú távon együttműködve elősegítik a további fejlesztéseket. A projekt határon átnyúló jellege fontos, hiszen így lehet a legjobban bemutatni, hogy a környezeti hatások átterjednek a határokon, a romániai erdő- és vízgazdálkodás hatással van a magyar természeti erőforrásokra is. A fejlesztés célcsoportjai a két megye alap- és középfokú oktatásának diákjai, a pedagógusok, a környezetvédelmi és vízügyi szakemberek, a természetjárók, valamint a települések lakói, összességében 230.000 fő.
A megvalósítás során létrejön egy-egy információs központ és látogatóház 653 m2 összterületen 50 fős előadótermekkel 4-4 db interaktív kiállítást bemutató termekkel. Egy-egy tanösvény 30 db pihenőhellyel és tájékoztató táblákkal Túrterebes illetve Fehérgyarmat térségében a Túr és a Szamos mentén, valamint kidolgozásra kerül egy környezeti cselekvési terv is mely a két szomszédos térség környezeti problémáit és ezek megoldási lehetőségeit tárja fel. A projektet 4 db figyelem felkeltő tájékoztató kampány valamint 3-3 db oktatási intézményekben megtartott szakmai road-show kíséri mind Magyarországon mind pedig Romániában. A tájékoztató után a Református Egyház és a Görög Katolukus Egyház részéről ünnepélyes épület áldásra és szentelésre került sor. Az őrző-védő feladatokért,  Zombor Szabolcs - a kivitelező képviselője - 3 db kerékpárt ajánlott fel és adott át a Fehérgyarmati  Polgárőr Egyesületnek.
Széchenyi programiroda nyílt városunkban                    2013. március 27.
Megnyílt a második Széchenyi Programiroda Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében március 27-én, Fehérgyarmaton, így a jövőben a leghátrányosabb helyzetű településeken élők is időben kaphatnak pontos információkat az Európai Uniós pályázatokkal kapcsolatban. Az iroda megnyitásának oka, hogy a pályázati partnerek, minél több ponton érhessék el az Uniós források lehívásáért felelős tanácsadókat az Új Széchenyi Terv pályázatainak megvalósítási szakaszában.
Az iroda munkatársai szakmai támogatást nyújtanak a szatmári és beregi térség vállalkozásainak, civil szerveződéseinek, önkormányzatainak keddi és a csütörtöki napokon a fehérgyarmati irodában.
Tilki Attila Fehérgyarmat polgármestere és a szatmári térség országgyűlési képviselője az iroda megnyitóján. elmondta, az elmúlt két évben a szatmár-beregi régió 92 milliárd forinthoz jutott az Európai Uniós pályázatoknak köszönhetően, amely 470 pályázatot takart.
Fehérgyarmaton is több program valósult és valósul meg: három körforgalom, be fog fejeződni a kerékpárút építése Kisar és Fehérgyarmat között, Gyermekesély Pályázatban, Fehérgyarmati Kistérség 600 millió forintot nyert, de a Deák Ferenc Gimnázium is közel 400 millió forintot nyert…”
Minden forrást, amit az Unió nyújt, fel kell használni, le kell hívni, mert ezzel a térség is fejlődik.

Húsvéti játszóház                                                              2013. március 26.
Fábián Dávid és Fábián BalázsA zord, télies idő ellenére már nagyon várjuk a tavaszt. A közelgő húsvét alkalmából 2013. március 23-án a művelődési házban vidám foglalkozásra vártuk a gyerekeket, ahol Széles Zoltánné irányításával húsvéti díszeket készítettek a gyerekek: különböző méretű papírbáránykákat és színezhettek húsvéti gipszfigurákat. Ster Andrásné vezetésével vidám táncház zárta a rendezvényt. Gyerekek és felnőttek egyaránt jól érezték magukat.
Református kézimunkakör kiállítása                               2013. március 26.
A Református Kézimunkakör tagjai csodálatos kiállítással lepték meg a város és térségünk lakóit, amely 2013. március 8. –március 25 között volt látható. A zsúfolásig megtelt kiállító teremben Molnár Mariann vezetésével a Református Énekkar műsora köszöntötte a vendégeket. A kiállítást Szalai Lászlóné nagytiszteletű asszony nyitotta meg. Példaértékű volt a szervezés, hiszen a munkák elrendezésétől kezdve a vendéglátásig mindenre kiterjedt a kézimunkakör tagjainak figyelme. Formabontó volt az az esemény, hogy naponta - egymást váltva – tanították a látogatókkal a technikákat: horgolást, hímzést, gobelinvarrást.
Értékes munkájukhoz kívánunk jó egészséget, hogy a jövőben is gyönyörködtessenek bennünket!
PRO SANITATE  díj Gacsályi Lászlónénak                   2013. március 18.
Balogh Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Gacsályi Lászlónénak PRO SANITATE díjat adományozott.
Gacsályi Lászlóné 38 éve dolgozik Fehérgyarmaton a Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdő Nonprofit  Kft-ben. 1986-ban végezte el a gyermekápolói szakosító tanfolyamot, majd 2005-ben csecsemő-gyermekápolói szakképesítést szerzett. Tanulmányait mindig kitűnő eredménnyel fejezte be. Munkáját az egyik legnehezebb területen, a Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon rendkívül lelkiismeretesen végzi. Gondos, odaadó munkájával méltán vívja ki a rábízott gyerekek hozzátartozóinak bizalmát. Tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy az anyukákat a szülés utáni érzelmileg felfokozott időszakban csak pozitív emóciók érjék. Ennek a néhány napnak ugyanis a következő gyermekvállalásra is meghatározó befolyása van. Igazi elismerésként az anyák több év, illetve évtized elteltével is szeretettel emlékeznek az együtt eltöltött napokra, illetve az általa megtanított ápolási és gondozási fortélyokra. Feladatait mindig precízen, vezetői megelégedésére végzi. Hivatásának igazi értékeit empatikus magatartásával, becsületes munkájával méltán képviseli.
"Talpra magyar, hí a haza!
                              Itt az idő, most vagy soha!"
                           ÜNNEPI  MEGEMLÉKEZÉS  FEHÉRGYARMATON
1848. március 15. – a magyar történelem meghatározó dátuma. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra emlékeztünk meg március 15.-én.
Az ünnepi megemlékezést a Ökumenikus Istentisztelet nyitotta meg a fehérgyarmati Református Műemléktemplomban. Ezt követően került sor a Művelődési Ház színháztermében a millenniumi zászló fogadására és az ünnepi műsorra.  
Ünnepi beszédet mondott dr. Tilki Attila városunk polgármestere, aki kifejtette, hogy március 15. napja a kivívott magyar szabadság napja 1848 a fiatalság a bátorság a szabadság és a nemzeti függetlenség ünnepe. 1848március 15. a fiatalság bátorsága, a mi ünnepünk ma. 1848 erejét a nemzetből, hitét a tenni akarásból, reményét az összefogásból nyerte. Magyarország erőszak és gyűlölet nélkül megmutatta, hogy nem hagyja magát. Rendíthetetlen kiállás volt ez, amelynek nem volt vége a forradalmi napokkal, sőt azután még nagyobb erőt gyűjtött.  
A forradalmi napokat rendíthetetlen munka, erős kormányzás és bátor törvénykezés követte.
Azóta tudjuk, a valódi forradalom nem egy délutánból áll, hanem a haza fáradhatatlan szolgálatából, a szabadság és a függetlenség önmagukban csak jelszavak, az igazi változásért rájuk a felelős kormányzást és alkotmányos rendszerváltást kell építeni.
Polgármester úr beszédét követően a fehérgyarmati  „Március: a remény” címmel
a Petőfi Sándor Közgazdasági Szakközépiskola tanulóinak ünnepi műsora következett.
Az ünnepség végén, a viharos rossz idő miatt,  az ünnepség résztvevői megemlékezésként a Városi Művelődési Ház előterében helyeztek el  egy-egy szál virágot.
8 órában 70 ember közfoglalkoztatása                             2013. március 14.
A Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal nagytermében aláírásra kerültek  a Kistérségi Start-munka mintaprogram munkaszerződései. 2013. március 11-től 2013. december 31-ig Fehérgyarmaton 70 fő foglalkoztatására nyílt lehetőség napi 8 órában. Mint korábban írtuk program megvalósításához a bérek, járulékok és a dologi költségekre állami támogatást kap az Önkormányzat. A program során a belterületi közúthálózat javítása, a belvízelvezetés és az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása valamint a város köztisztaságának folyamatos biztosítása valósul meg.
Fehérgyarmatra érkezett a Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionja                                                                                                         2013. március 6.
Városunk polgármestere köszönetet mondott a Magyar Villamosművek elnök-vezérigazgatójának Baji Csabának, hogy lehetővé tette azt, hogy a tájékoztató kamion szülővárosában is bemutassa a mindennapi életünket meghatározó energia jelenét és jövőjét. Dr. Tilki Attila a gyermekekhez intézett szavaival ösztönözte a diákokat arra, hogy egy ilyen kisvárosban szerzett alap és középfokú tudással és megfelő szorgalommal komoly állami vezetői állásig is el lehet jutni.
Megköszönte az alap és középfokú oktatási intézmények vezetőinek, hogy együttműködtek abban, hogy a gyermekek megismerhessék a jövő energia ellátásának lehetőségeit.
Hogyan működik az atomenergia? Mi lenne, ha nem létezne a Paksi Atomerőmű? Hogyan őrizhetjük meg egészséges környezetünket  gyermekeink, unokáink számára úgy, hogy ne kelljen áramhiánnyal küszködnünk, vagy a mainál jóval magasabb villanyszámlát fizetnünk?
Ezekre és még további izgalmas kérdésre is választ kaptak, azok akik meglátogatták a Paksi Atomerőmű interaktív kiállítását. A Paksi Atomerőmű tájékoztató kamionjában személyesen is kipróbálhatták, hogyan nőne a villamos energia ára és a környezetterhelés, ha csökkentenénk a legolcsóbb és legtisztább áramot előállító atomerőmű teljesítményét. Megtudhatták, milyen szigorú biztonsági intézkedések mellett működik a paksi erőmű, s tájékozódhattak az olcsó és tiszta atomenergia hosszú távú alkalmazásával kapcsolatos tervekről.
Szimulátoron mindenki irányíthatta az atomerőművet, láthatta, hogyan drágulna az áram és hogyan nőne Magyarország károsanyag-kibocsátása, ha nem lenne atomerőmű;
Megnézhettek egy kisfilmet az atomerőmű működéséről és az atomenergiáról;
-    Interaktív kiállításon megismerkedhettek a világ összes atomerőművével, a közel három évtizede biztonságosan működő Paksi Atomerőmű történetével és jövőjével, a magyar villamosenergia-hálózattal, Paks és környezete élővilágéval;
-    Tekerhettek egy kört áramfejlesztő kerékpárral, és megtudhatták, mennyit kellene biciklizni ahhoz, hogy megtermeljenek egy fél órás tévéműsor végignézéséhez szükséges energiát.
"Tiszta lappal indulhatnak az önkormányzatok"              2013. március 1.
adósságrendezés aláírása NyíregyházánÚj életet kezdhetnek, tiszta lappal indulhatnak az önkormányzatok a kormány adósságkonszolidációs programja után - közölte Giró-Szász András kormányszóvivő a Pintér Sándor belügyminiszterrel közösen tartott csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.
 A kormányszóvivő elmondta, a kormány tavaly év végéig rendezte az 5 ezernél kevesebb lakosú települések adósságát, a héten pedig az ennél nagyobbak adósságának 40-70 százalékos adósságrendezés aláírása Nyíregyházánátvállalásáról döntött, így most új alapról kezdhetik meg a jövő építését.
Az állam az 5 ezer lakosúnál kisebb 1710 településnek összességében 74 milliárd forintnyi adósságát vállalta át - mondta a belügyminiszter, jelezve, ez 50 milliárd forint, 94 millió svájci frank és 2,9 millió euró tartozást jelentett.
Hozzátette: 278 ötezer lakosúnál nagyobb település önkormányzatát vonták be a konszolidációba, és ez összesen 1033 milliárd forintnyi adósság átvállalását jelentette. adósságrendezés aláírása NyíregyházánA nemzetgazdasági miniszter és a belügyminiszter 610 milliárd forintra tett javaslatot, ám végül a kormány 685 milliárdos adósságot vett át a nagyobb települések önkormányzataitól.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tizenhat ötezernél nagyobb lélekszámú településétől több mint 21 milliárd forint adósságot vállalt át az állam.
Fehérgyarmat adósságállományának 60 százalékát vállalja át az állam, ami közel 120 millió forintot jelent – értékelte a kormány döntését Dr. Tilki Attila polgármester.

Veszélyes fák kivágása Fehérgyarmaton                         2013. február 27.
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság tagjai, a „Tömöttvár 2007” Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft és a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint Tóth János a Fehérgyarmati Erdészet megbízott erdészeti igazgató 2013. február 27-én közterület bejárást tartottak. A bejárás célja az önkormányzat tulajdonában lévő belterületek megtekintése, szakmai instrukciók alapján javaslattétel a veszélyes, kiöregedett, vagy tájidegen fák kivágására és azok pótlására. A javaslatok alapján a legveszélyesebb fák  kivágása március 15-ig meg fog történni. A további fák kivágása és pótlása a következő vegetációs időszakban lesz.
  Híreink:
2013. februári híreink
2013. januári híreink
2012.decemberi híreink
2012. novemberi híreink
2012. októberi híreink
2012. szeptemberi híreink
2012. augusztusi híreink
2012. júliusi híreink
2012. júniusi híreink
2012. májusi híreink
2012. áprilisi híreink
2012. márciusi híreink
2012. februári híreink
2012. januári híreink
2011. decemberi híreink
2011. novemberi híreink
2011. októberi híreink
2011. szeptemberi híreink
2011. augusztusi híreink
2011. júliusi híreink
2011. júniusi híreink
2011. májusi híreink
2011. áprilisi híreink
2011.márciusi híreink
2011.februári híreink
2011.januári híreink
2010.decemberi híreink
2010. novemberi híreink
2010. októberi híreink
2010. szeptemberi híreink
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink


SPORT
Szatmár Unió F.C. NB III-as csapat sorsolása
Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása.
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 TAVASZI SORSOLÁSA
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 SORSOLÁSA
megyei női felnőtt bajnokság
Kézilabda tabella
Fehérgyarmati VSE–VKK Nyírbátor 32–29 (19–14)
Fehérgyarmat, 500 néző, v.: Tóth G., Tóth I. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 6, Szűcs B. 3, Balogh G. 1, Szabó P. 7/1, Kotvász A. 3, Pásztor A. 12/2. Csere: Bihari Z., Szabó J., Csapos J. Játékos-edző: Csapos János. Nyírbátor: Tóth M. – Tuska Sz. 2, Pisák T. 6/1, Jávor D. 3, Kiss J., Molnár Z. 6, Szemcsák O. 4. Csere: Bíró D. (kapus), Albecz B. 4, Lázár A.1, Tóth L., Vinnai N. 3, Aranyos S. Edző: Váczi Sándor. Kiállítások: 12, illetve 12 perc. Hétméteresek: 6/3, illetve 2/1. A hazaiak támadójátéka látványosan feljavult, ami döntőnek bizonyult a megyei rangadón. Junior: 24–33.
Csapos János: – A mérkőzés közben Szabó Péter is a beállósunk, Balogh Gergő is megsérült, és ezt  is el tudtuk viselni. Egyszer már nyilatkoztam, most csak ismételni tudom magam: ebben a csapatban már nincsenek kiegészítő emberek, mindenkire száz százalékban számíthatok. A mai estén ez döntött.
Váczi Sándor: – Korrekt játékvezetés mellett a kevesebbet hibázó csapat nyert.

Hajdúszoboszlói KSKE–Fehérgyarmati VSE 22–23 (15–14)
Hajdúszoboszló, 200 néző, v.: Szabó I., Kolarovszki Z. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay A. 1, Siket T. 2, Balogh G., Gaál R., Szabó P. 10, Pásztor A. 9/3 . Csere: Kotvász A., Bihari Z. 1, Szabó J., Szűcs B. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 12, illetve 8 perc. Hétméteresek: 5/3, illetve 4/3. A vendégek elsősorban Nagy Tamás bravúros védéseinek köszönhetően nyerték meg a meccset. Junior: 39–23.
Csapos János: – Gyenge játék mellett a két pont megszerzése Nagy Tamás ,,nyakába varrható”. Bár a védekezés összeállt, a támadójátékról jobb, ha nem mondok semmit.


Fehérgyarmati VSE–Demecseri VKSE 29–29 (16–15)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Nyéki, Szikszai. Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobay B. 2, Siket T. 2, Balogh G., Csapos J. 2, Szabó P. 10/1, Pásztor A. 6. Csere: Kotvász A., Bihari Z., Hadar B., Gaél R. 3, Szűcs B. 2, Tóth G. 2. Játékos-edző: Csapos János. Demecser: Suller D. – Juhos R. 5, Havel K. 2, Szemes K. 4, Bod B. 4/2, Zupkó T. 1, Barabás B. 8. Csere: Davarci A. 1, Tardi A., Nagy M. 4. Edző: Kósa István. Kiállítások: 6, illetve 12 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 3/2.
A Demecser megérdemelten vitt el egy pontot a gyarmati oroszlánbarlangból. Junior: 23–35.
Csapos János: – Biztos vezetés után balszerencsés momentumok is közrejátszottak a pontvesztésben, amit a vendégek jól kihasználtak. A csapat vereségként élte meg ezt az eredményt.
Kósa István: – Korrekt játékvetetés mellett – véleményem szerint – igazságos döntetlen született. Négygólos hátrányból sikerült felállni csapatomnak, köszönhetően a kiváló védekezésnek és gyors kontratámadásoknak. Ez az este a kézilabda ünnepe volt, mindkét együttesnek gratulálok.

Tiszavasvári SE-QUICK 200–Fehérgyarmati VSE 34–28 (18–14)
Tiszavasvári, 300 néző, v.: Dohány J., Varga Zs. Tiszavasvári: Boczák K. – Benyusz K. 4, Dobos B. 5, Medve R., Buzás B., Dancs M. 3, Mezei L. 3. Csere: Pacza A. (kapus), Pataki G., Csócsics G. 1, Fekete D. 6, Kiss K. 6/2, Kovács L. 1, Dévald A. 2, Rontó Á. 1, Vasas T. 2. Játékos-edző: Medve Róbert. Fehérgyarmat: Nagy T. – Pásztor A., Szabó P. 10/2, Kotvász A. 4, Balogh G. 1, Siket T. 4, Csobay A. 2. Csere: Csapos J., Bihari Z., Gaál B. 1, Szabó J., Hadar B., Gaál R. 3, Szűcs B. 3. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 12, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 2/2.
Igazi megyei rangadón, sportszerű küzdelemben, jó játékvezetés mellett többször is hét-nyolc góllal vezetett a vasvári csapat, amely győzelmével megerősítette vezető pozícióját a tabellán. Junior: 41–20. (Tudósító: Hankó András)
Medve Róbert: – Úgy érzem, megérdemelt sikert arattunk, saját hibáink miatt nem lett nagyobb különbségű a győzelem.
Csapos János: – Gratulálok a hazai csapatnak, a mai estén minden tekintetben felülmúltak minket. A rengeteg technikai hibát még a gyarmati szív sem tudta pótolni.


Fehérgyarmati VSE–Kisvárdai KC SE 25–24 (9–12)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Vitális, Csörgő.
Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobaiy A. 5, Kotvász A. 2, Siket T. 3, Bihari Z. 1, Szabó P. 4, Pásztor A. 5/1. Csere: Csapos J., Szűcs B. 1, Balogh G., Gaál R. 4 Játékos-edző: Csapos János.
Kisvárda: Simon A. – Kovács A., Kiss I. 9, Fekete R., Szabó A. 2, Nagy D., Botka A. 1. Csere: Járosi A. 7, Nagyházi P. 1, Vass Gy. 3, Csendes Á. 1, Dévényi J. Edző: Papp József. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 1/0.
Óriási fizikális különbség volt a két csapat között a Kisvárda javára!Akadozott a Gyarmati támadójáték, és a védekezés is!A mérkőzés végjátékában a Fehérgyarmati közönség és a játékosok szíve a helyén volt!Egyszer vezetett, az utolsó 3 percben  4 gólt szerző hazai csapat!
A győztes gyarmati gólt Bihari Zoltán, „Öcsike” szerezte a befejezés előtt tíz másodperccel.
Junior: 22–33. Csapos János: – Hatgólos hátrányt dolgoztunk le, a legjobbkor, az utolsó percben vezettünk először. Igazi csapat vagyunk, amely soha nem adja fel! Ilyen közönség előtt öröm játszani.
Papp József: – Rendkívül magas hőfokú mérkőzésen, végig nagyon nagyon jól játszottunk, sajnos, a „vitalitás” nem a mi javunkra döntötte el a találkozót…
 
Következik az első helyen álló Tiszavasvári , idegenben!

HASZNOS HÍREK

Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters
Weblap készítés: Gecsey István
Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Tardi László, Szűcs József
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András