Fehérgyarmati Bárdos Lajos   Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A Bárdos Lajos Általános és Alapfokú Művészeti  Iskola rövid bemutatása
Kezdőlap
Versenyek
Iskolánk Fehérgyarmat város 1988-  ban épült intézménye.  Az 1960-ban indított ének-zene  tagozatos és egy általános tantervű  osztállyal kezdhette meg működését  1988. szeptember 1- jén.  A Kodály tanítvány Bárdos Lajos  zeneszerző nevét 1990-ben vette fel.  Az intézmény egy igazgatás alatt többcélú tevékenységet folytat.  Az általános iskolai oktatás mellett művészeti képzés is folyik 2001.  szeptembere óta.  Munkánkban fontos feladat a Kodályi eszme folytatása.   2007. július 1-jével Penyige község általános iskolája  tagintézménye lett a Bárdos iskolának 1-6. osztállyal.   A 7-8. osztály az anyaintézménybe Fehérgyarmatra jár 2007.  szeptember 1-jével.  Az iskola szakmai munkája elsősorban a tanulmányi munka  színvonalára, az egyéni képességfejlesztésre, az általánosan  elfogadott erkölcsi normák elsajátítására, a továbbtanulási esélyek  biztosításának megalapozására irányul.  Munkánk eredményét az is tükrözi, hogy tanulóink között sok a  körzeten kívüli gyerek, kiknek szüleik egyetértenek az iskola  szellemével, követelményeivel, elvárásaival, ezért választották  intézményünket, élve a szabad iskolaválasztás adta  lehetőségekkel.   A pedagógiai programunk célja, hogy a közoktatásról szóló  törvényben előírt feladatok megvalósulásának módját  meghatározza. A tantestület tagjai oktató nevelő munkájukat  tudatosan végzik, a gyerekek érdekeit figyelembe véve reális  követelményt állítanak a tanulók elé. Tevékenységük sokszínű, a  közösségben a város életében különböző feladatokat látnak el.  Nevelőmunkánk akkor válik teljessé, ha a pedagógusok, a tanulók  és a szülők a közös cél megvalósításáért egyetértésben dolgoznak.
Cop
Copyright by Bárdos | 2014