Fehérgyarmati Bárdos Lajos   Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
A Bárdos Lajos Általános és Alapfokú Művészeti  Iskola rövid bemutatása
Elsősöknek Dokumentumok Hírek Képgaléria Általános iskola Művészeti iskola Penyigei tagintézmény Versenyek
Általános iskola
Copyright by Bárdos | 2014
Iskolánk Fehérgyarmat város 1988-ban épült intézménye. Az 1960-ban indított ének-zene  tagozatos és egy általános tantervű  osztállyal kezdhette meg működését  1988. szeptember 1- jén.  A Kodály tanítvány Bárdos Lajos zeneszerző nevét 1990-ben vette fel. Az intézmény egy igazgatás alatt többcélú tevékenységet folytat.  Az általános iskolai oktatás mellett művészeti képzés is folyik 2001. szeptembere óta.  Munkánkban fontos feladat a Kodályi eszme folytatása.   2007. július 1-jével Penyige község általános iskolája tagintézménye lett a Bárdos iskolának 1-6. osztállyal. A 7-8. osztály az anyaintézménybe Fehérgyarmatra jár 2007. szeptember 1-jével. Az iskola szakmai munkája elsősorban a tanulmányi munka színvonalára, az egyéni képességfejlesztésre, az általánosan elfogadott erkölcsi normák elsajátítására, a továbbtanulási esélyek biztosításának megalapozására irányul. Munkánk eredményét az is tükrözi, hogy tanulóink között sok a körzeten kívüli gyerek, kiknek szüleik egyetértenek az iskola szellemével, követelményeivel, elvárásaival, ezért választották intézményünket, élve a szabad iskolaválasztás adta lehetőségekkel. A pedagógiai programunk célja, hogy a közoktatásról szóló törvényben előírt feladatok megvalósulásának módját meghatározza. A tantestület tagjai oktató nevelő munkájukat tudatosan végzik, a gyerekek érdekeit figyelembe véve reális követelményt állítanak a tanulók elé. Tevékenységük sokszínű, a közösségben a város életében különböző feladatokat látnak el.  Nevelőmunkánk akkor válik teljessé, ha a pedagógusok, a tanulók  és a szülők a közös cél megvalósításáért egyetértésben dolgoznak.
Általános iskola