Fehérgyarmati Bárdos Lajos   Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Hírek
Versenyek
Copyright by Bárdos | 2014
2017. március 1.__________________________________ Kedves Szülők! Szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy iskolás lesz a gyermekük. Hagyomány már, hogy a nagycsoportos óvodások részére minden évben énekes, játékos előkészítő foglalkozásokat szervezünk. Az előkészítők időpontjai: 2017.03.06. 17.00 : Az igazgatónő tájékoztatója a szülőknek. A gyerekek közben játékos előkészítőn vesznek részt. 2017.03.08. 9.00 : Betekintés egy ének órára. Vezeti: Krakkó Zsigmondné 2017.03.08. 10.00 : Lovasoktatás megtekintése. 2017.03.13. 17.00 : A leendő elsős nevelők bemutatkozása a szülőknek. Gyerekeknek játékos foglalkozás. 2017.03.17. 9.00 : „ Próbáld ki magad milyen első osztályosnak lenni” – ízelítő az elsősök iskolai életéből. Vezeti: Tukacs Istvánné, Hernáczki Anita 2017.03.20. 17.00: Hangszeres bemutató mindenkinek. Gyerekeknek játékos zenés és tornatermi foglalkozások. Szükség lesz erre az alkalomra kényelmes ruhára és cipőre. 2017.03.24. 14.00 : Záró foglalkozás Helye: Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fehérgyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. Szeretettel várjuk a kedves szülőket és a leendő első osztályosokat. Balla Kálmánné intézményvezető 2017. január 26.__________________________________ A Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az általa működtetett GYERMEKEINKÉRT alapítvány és az intézmény szülői munkaközössége szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit a 2017. február 11-én, szombaton tartandó JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA. 2016. december 10._______________________________ A Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel meghívja Önt és kedves családját a 2016. december 21-én (szerdán) 17.30 órakor az intézmény aulájában megrendezésre kerülő Karácsonyi gálájára. Fellépnek: a Kicsinyek Kórusa, a Nagykórus, a Bárdos Ifjúsági Leánykar, a művészeti iskola moderntánc és néptánc csoportja, a Bárdos Rézfúvós Együttes, Koi Gergő, az iskola volt növendéke és az Erkel Ferenc Városi Vegyeskar. Kiállítást készítenek: a képzőművészeti tanszak növendékei Belépődíj: önkéntesen a hangverseny után 2016. november 16._______________________________ Baji László terem átadó ünnepsége November 12-én tartottuk a Baji László terem átadó ünnepségét. Néhai Baji László emlékét megőrizendő a család tanár úr hagyatékából 1 millió forintot adományozott iskolánknak. A felajánlást az adományozókkal egyeztetve a kórusterem szakmai fejlesztésére, ének-zene szaktanterem kialakítására fordítottuk. Tanár úr a jogelőd iskolánkban 1960-ban, 56 éve indította el az ének-zene tagozatos képzést. Ének-zene szakos pedagógusként, igazgatóhelyettesként, később szakfelügyelőként, művelődési osztályvezetőként sokat dolgozott az ének-zene tagozat, a kórusmunka, a zeneoktatás megszervezéséért, felvirágoztatásáért. Fő célja az ének-zene megszerettetése, az oktatás színvonalának emelése, a Kodály módszer terjesztése volt. Az ünnepségen részt vettek a volt és jelenlegi tanítványok, kollégák. Köszönetképpen tanulóink és meghívott vendégeink színvonalas műsorát láthatta a közönség. Felléptek: Nagykórusunk, a művészeti iskolánk zongora-, hegedű, rézfúvós tanszakának növendékei, modern-és néptánccsoportja, volt tanítványunk, Molnár Marica opera, operett énekesnő, az Erkel Ferenc Városi Vegyes Kar. Köszönjük a család nagylelkű felajánlását. Az anyagi támogatáson túl az erkölcsi elismerésnek is nagyon örülünk, büszkék vagyunk rá, hogy a család úgy gondolja, intézményünkben színvonalas szakmai munka folyik, amit érdemes támogatni. A terem adta lehetőségekkel élve, az ének-zenei képzés színvonalát emelve, tovább folytatjuk az elődeink által megkezdett munkát. Az ünnepség utáni vendéglátásra a szülők sütötték a süteményt. Köszönjük szépen a fáradozásukat! A Gyermekeinkért Alapítványtól pénzbeli segítséget kaptunk. A finom borokat a Nyíregyházi Művészeti Szakgimnázium igazgatóasszonya, Károly Enikő ajánlotta fel. Köszönet mindenkinek: Balla Kálmánné intézményvezető 2016. szeptember 2.____________________________________ További sikeres tehetséggondozást kívánok kollégáimnak! Balla Kálmánné igazgató 2016. augusztus 30.                                                  Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! Az ünnepélyes tanévnyitót 2016. augusztus 31-én, szerdán 17.00 órától tartjuk. A tankönyveket az ünnepség után az osztálytermekben vehetik át a diákok. Tisztelettel: Balla Kálmánné igazgató 2016. augusztus 15.                                                                                                          MEGHÍVÓ Tisztelt Szülők, Kedves gyerekek! 2016. augusztus 24-én, szerdán 17.00 órától szülői értekezletet tartunk a 7.a osztály tanulói és szülei számára. A tanévnyitó ünnepségünket 2016. augusztus 31-én, szerdán 17.00 órától tartjuk. A szünidő további részére jó pihenést kívánok. Tisztelettel: Balla Kálmánné igazgató 2016. augusztus 15.                                                                                                          TÁJÉKOZTATÓ! Tisztelt Szülők, Kedves gyerekek! A javítóvizsgák időpontjai: 2016. augusztus 23., 24., 25. Az érintetteket levélben értesítjük. Tisztelettel: Balla Kálmánné igazgató 2016. augusztus 15.                                                                                                          Tisztelt Szülők, Tanulók! Értesítjük Önöket, hogy a szeptemberi étkezési térítési díjak befizetése az alábbi időpontokban történik: 2016. augusztus 8-tól 2016. augusztus 19-ig, 8-12 és 13-16 óra között. Helye: Közétkeztetési Intézmény, Fehérgyarmat, Iskola köz 1. Az étkezési kedvezményre jogosító eredeti igazolást kérjük feltétlenül hozzák magukkal! 2016. március 11.                                                                                                             Hirdetmény első osztályos beiratkozásról Tisztelt Szülők! Iskolánkban a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratásokra 2016. április 14-én (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra és 2016. április 15-én (péntek) 8.00 - 19.00 óra között kerül sor. Tanköteles - 2010. augusztus 31-ig született - gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok: - a gyermek nevére kiállított lakcímkártya - születési anyakönyvi kivonat - Az iskolaérettségről szóló óvodai szakvélemény (szakértői vélemény) - TAJ kártya - oktatási azonosító szám (óvoda állítja ki) Tisztelettel: Balla Kálmánné igazgató 2016. február 26.                                                                                                              Kedves Szülők, Támogatóink! Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek, hogy részvételükkel megtisztelték jótékonysági bálunkat. Köszönjük: - a szülőknek a szervezésben nyújtott segítségét, a finom süteményeket, - a Speciál Együttesnek, hogy ingyen zenéltek, - Halászné Tóth Ottília virágkereskedőnek a felajánlott asztali dekorációkat, - Pótfiné Bartus Edit vállalkozónak a kedvezményes ruhakölcsönzést, - mindazoknak a támogatását, akik tombola felajánlásukkal, támogatójegyek vásárlásával hozzájárultak a rendezvényünk sikeréhez. A bál tiszta bevétele 437.500 Ft, melyet tanulóink jutalmazására, gyermekrendezvényeink szervezésére fordítunk. Az iskola nevében: Balla Kálmánné igazgató 2016. február 25.                                                                                                              Tisztelt Szülők! Tisztelt Támogatók! Sajnálattal közöljük, hogy technikai okok miatt, a korábbi tájékoztatással ellentétben az iskolánkban működő Gyermekeinkért Alapítvány EBBEN AZ ÉVBEN NEM FOGADHAT 1%-OS FELAJÁNLÁST. Elnézésüket kérjük a kellemetlenségért. 2016. január 27.                                                                                                                A Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, az általa működtetett GYERMEKEINKÉRT alapítvány és az intézmény szülői munkaközössége szeretettel meghívja Önt és kedves családját, ismerőseit a 2016. február 20-án, szombaton tartandó JÓTÉKONYSÁGI BÁLJÁRA. 2015. március 19.                                                                                                             MEGHÍVÓ AZ 5.1.1/D-12-2013-0009 SZÁMÚ "FUNKCIÓBŐVÍTŐ INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS FEHÉRGYARMATON CÍMŰ PÁLYÁZAT KERETÉN BELÜL a Bárdos iskolában "Magyar vagyok" címmel a Bárdos-héten megvalósuló közösségépítő, hagyományőrző programokra  A Gyermekeinkért Alapítvány szeretettel várja a Kedves Szülőket, hozzátartozókat a 2015. március 23. és március 27. között megrendezendő Bárdos-hét programjaira 2014. augusztus 26.                                                                          Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a Fehérgyarmati Bárdos Lajos Általános Iskolában a tankönyvek kiosztása az első tanítási napon történik. Kérjük, aki az ingyenességre jogosító dokumentum hatályos példányát nem nyújtotta be, az átadás napjáig legyen szíves ezt megtenni. Értesítjük továbbá azokat a szülőket, akiknek a jogosultsága időközben megszűnt, hogy a tankönyvcsomag ellenértékének befizetéséhez szükséges csekk átvehető az iskola titkárságán. Tisztelettel: Pásztor Zoltán tankönyvfelelős 2014. augusztus 14.                                                                          Tisztelt Szülők, Kedves Gyerekek! Intézményünkben az ünnepélyes tanévnyitót 2014. augusztus 29-én, 17.00 órakor tartjuk. Tisztelettel: Kalydi Tamásné igazgató 2014. április 23.                                                                                 Kedves szülők! Hagyományteremtő célzattal szülő-pedagógus találkozóra hívjuk a kedves szülőket 2014. április 23- án, 17 órai kezdettel az iskola aulájába. Tisztelettel: Kalydi Tamásné igazgató 2013. augusztus 22.                                                                          Tisztelt Szülők, Bárdos iskolás tanulók! Az intézmény ezúton értesíti a szülőket és tanulókat, hogy a tankönyvosztás időpontja MEGVÁLTOZOTT. Előreláthatólag a tankönyvek a 2013. szeptember 2-i tanévkezdést követő első tanítási napokon kerülnek kiosztásra. Az alábbiakban idézzük a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. erre vonatkozó tájékoztatását. Megértésüket köszönjük! " ... I. Tankönyvcsomagok átadása Az új tankönyvellátási rendszer keretében már nincs szükség arra, hogy a szülőknek a tanév 2013. szeptember 2-i megkezdése előtt külön e célból be kelljen fáradniuk az iskolába átvenni a csomagokat. Ennek fényében kérjük tehát, hogy a csomagokat tanévkezdéskor, osztályszinten osszák ki. Amennyiben bármilyen alapos indokból mégis szükséges korábban elkezdeni az átadást, 2013. augusztus 26-tól a rendelési felületen elérhető lesz osztályonként lekérhető kimutatásban, hogy mely diákok számára átadható, illetve kinek nem átadható a megrendelt csomag. - Az átadható jelölés azoknál a diákoknál lesz látható, akik térítésmentesség (első osztály), rászorultsági alapon ingyenes voltuk, vagy más forrásból finanszírozás okán ingyenesen kapják meg a tankönyvcsomagot, valamint azon fizetős diákok esetében, akik a díjbekérő összegét már befizették (és a befizetésük már fel lett dolgozva). - A nem átadható jelölés esetében a díjbekérő összege még nem, vagy csak részben került kiegyenlítésre. ..." További kérdéseikkel kapcsolatban a 44/361-377-es telefonszámon érdeklődhetnek. Tisztelettel: Pásztor Zoltán tankönyvfelelős 2013. augusztus 13.                                                                          Tisztelt Szülők, Bárdos iskolás Tanulók! Az intézmény ezúton értesíti a szülőket és tanulókat, hogy a 2013/2014-es tanév ünnepélyes tanévnyitóját 2013. augusztus 30-án 17.00 órától tartja az iskola aulájában. A tankönyvosztás 2013. augusztus 27-28-29-én (kedden, szerdán, csütörtökön) 10.00-18.00 óráig lesz. Továbbá értesítjük a művészeti iskolába járó illetve jelentkező tanulókat, hogy a beiratkozás rendje megváltozott a 2013/2014-es tanévtől. Az erről szóló részletes információt elolvashatják az alábbiakban illetve az iskola honlapján. A szünidő hátralévő részére kellemes pihenést kívánunk! Szeretettel várjuk tanulóinkat iskolánkba! Üdvözlettel: Kalydi Tamásné igazgató 2012. augusztus 30.                                                                          Kedves Bárdos Iskolás Tanulók! Tisztelt Szülők! A Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ, Óvoda, Könyvtár és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a tanévnyitó ünnepségét az első tanítási napon, 2012. szeptember 3-án, hétfőn reggel 8 órától tartja. Helye: az iskola aulája. Szeretettel várjuk tanulóinkat és szüleiket. 2010. január 24.