Közzétételi adatok - "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit Kft.

  "Tömöttvár 2007" Közhasznú, Nonprofit Kft.  
Fehérgyarmat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Közzétételi adatok

Közzétételi kötelezettségeink
Közzétéve 2018. április 3.
  ”TÖMÖTTVÁR 2007”
Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
 
Cím: 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7.
 Tel/Fax: 44/360-267, Mobil: 70/334-1160
Adószám: 13953757-2-15; Cégjegyzékszám: 15-09-071493
 E-mail: tomottvar2007@fehergyarmat.hu

Közzétételi adatok a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
2009. évi CXXII. törvény 2.§ rendelkezése alapján
 
A társaságnak egy ügyvezetője van.
 Tardi István
 
Az ügyvezető 2023. március 31. napjáig tartó határozott időre az ügyvezetői teendőket munkaviszony keretében látja el.
 A munkavállaló havi bruttó személyi alapbére: 400 000 Ft, azaz bruttó Négyszáz-ezer forint.
 A munkabér kifizetése minden hónap 5. napjáig esedékes.
 Tekintettel a határozott idejű munkaszerződésre, az irányadó végkielégítésre és felmondási időre a Munka
törvénykönyvének hatályos rendelkezései az irányadóak.
 
A társaságnál 3 tagból álló Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a társaság tagja
jogosult megválasztani határozott időre, de legfeljebb 5 évre.
A Felügyelő Bizottsági tagok újraválaszthatók és bármikor visszahívhatók.
 
Felügyelő Bizottság elnöke:
 Bereczki Zoltán

Felügyelő Bizottság tagjai:
 Gacsályi Ferenc
Fekete Tibor

A Felügyelő Bizottság megbízatása 2023. március 31. napjáig szól.
 A Felügyelő Bizottság tagjai megbízatásukat ellenszolgáltatás nélkül látják el, őket a társaság részéről semmilyen
juttatás nem illeti meg.
+36703341160
Készítette: Gecsey István
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz