VÁROSI KÖNYVTÁR

IRODALMI TOTÓ:       KARÁCSONY AZ IRODALOMBAN, SZOKÁSAINKBAN

A városi könyvtár dolgozói az ünnepkörhöz kapcsolódó versekből, írásokból, szokásokból adventi irodalmi kvízt állítottak össze, amelynek megfejtését a konyvtarfgy@gmail.com e-mail címre küldhetik, vagy behozhatják a városi könyvtárba (Fehérgyarmat, Kossuth tér 38.) december 21-ig. A helyes megfejtők között könyvjutalmat sorsolunk ki. Kérjük, adja meg nevét és elérhetőségét!

1.      Az adventi időszak a várakozás, a készülődés időszaka. Ne felejtsük el az advent eredeti tartalmát, a karácsonyra való lelki felkészülést. Az alábbi idézet is erre biztat.


Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.


Kinek a tollából származnak a fenti sorok?

a.       Babits Mihály

b.      Ady Endre

c.       József Attila

2.      A karácsonyi ünnepkör első jeles napja a szegényeket segítő, jótékony cselekedeteiről ismert Szent … napja. A hozzá fűződő legendák különösen gyerekekkel kapcsolatosak. Melyik szent ő?

a.       Szent Borbála

b.      Szent Luca

c.       Szent Miklós

3.      December 24-e Ádám-Éva napja, a szenteste. Ekkorra díszítjük fel a karácsonyfákat.

"Kis szobámba varázsolva

áll egy fényes Karácsonyfa.

Tetején ezüst torony,

hol maga az Isten honol.

A fa alatt három király:

Gáspár, Menyhért meg Boldizsár

lesik álmuldozva hosszan:

ki tündököl a jászolban?

S virraszt ama csillag fénye

immáron kétezer éve."

Ki a kortárs költő, akinek Karácsonyfa c. versét idéztük?

a.       Utassy József

b.      Gyurkovics Tibor

c.       Nagy Gáspár

4.      A betlehemezés a legismertebb és legelterjedtebb karácsonyi népszokások közé tartozik.  Jézus születése több nagy költőnket megihlette. Melyik költőnk betlehemi verséből származik az alábbi idézet?

„Istenfia, jónapot, jónapot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy kallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád,
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
földi király személye.”

a.       József Attila: Betlehemi királyok

b.      Weöres Sándor: Betlehem

c.       Juhász Gyula: Betlehem

 

5.      Weöres Sándor karácsonyt köszöntő sorait idéztük hiányosan. Hogy szól az utolsó sor?

 
„Köszöntlek, karácsony
Fagy-csillagos éje,
Megdermedt napkelte,
Szürke madár röpte,
Új esztendő közelsége
…………………….”

 

a.       Mikulás hónapja

b.       Szenteste eljövetele

c.       Jézuska születése

 
6.    
Az adventi időszak az ajándékok beszerzésének időszaka is. Nagy karácsonyi ajándékvásár csak minálunk! Sehol másutt! című humoros, groteszk írásból idézünk:

 

„HASZNÁLT CIKKEK ÚJJÁ VARÁZSOLVA

Mai ajánlatunk:

Újra lehűtött tavalyi hó”

Ki az idézet szerzője?

 

a.       Heltai Jenő

b.      Karinthy Frigyes

c.       Örkény István

 

7.    A néphit szerint miért kell mákot és diót enni az ünnepen?

 

a.       aki sok mákot és diót fogyaszt, a néphit szerint szerencse ragyog rá

b.      mindkettő a gazdagság és termékenység jelképe

c.       mert egészséges

 

8.   Mindhárom írónk Nagy Magyarország szülötte. Mindhárman szülőföldjüktől távol hunytak el. A keresett író      hamvait 1989-ben Kaliforniában, a Csendes-óceán vizébe szórták. Ki az a nagy írónk, aki így jellemezte a december    hónapot?

Ez a hónap az ünnep. Mintha mindig harangoznának, nagyon messze, a köd és hó fátylai mögött.”

 

a.       Márai Sándor

b.      Wass Albert

c.       Tamási Áron

 

9.   Többszereplős pásztorjáték, sok helyen még ma is gyakorolják. Melyik a legismertebb karácsonyi szokás?

 

a.       borszentelés

b.      regölés

c.       betlehemezés

 

10.   A második világháború idején játszódik az a regény, melynek helyszíne egy vidéki város református intézete. A fővárosból érkező félárva főhős a téli szünetet, a karácsonyt egyedül tölti (egy másik társával) az intézet rideg falai között. Melyik közismert regényről van szó?

 

d.      Ottlik Géza: Iskola a határon

e.       Szabó Magda: Abigél

f.       Kertész Erzsébet: Teleki Blanka

 

11.  Az esztendő utolsó napjához , a szilveszteri szokásokhoz hagyományainkban hozzátartozott a köszöntés. Ma is azt szeretné elérni minden ember, hogy boldog és szerencsés új esztendő álljon előtte! Erről vallanak a megidézett költő sorai is. Melyik költőnket idéztük?

 


   Adjon az Isten
    szerencsét,
    szerelmet, forró
    kemencét,
    üres vékámba
    gabonát,
    árva kezembe
    parolát,
    lámpámba lángot,
    ne kelljen
    korán az ágyra
    hevernem,

    kérdésre választ
    ő küldjön,
    hogy hitem széjjel
    ne düljön,
    adjon az Isten
    fényeket,
    temetők helyett
    életet --
    nekem a kérés
    nagy szégyen,
    adjon ugyis, ha
    nem kérem.

 

a.       Szécsi Margit

b.      Bella István

c.       Nagy László

 

12.  A néphagyomány úgy tartja, hogy az újév első napjának szerencséje megalapozza az egész elkövetkezendő év sikerét. Az étkezési szokások a következő esztendő bőségét szolgálták. Hogy pénzből bőven legyen, lencsét vagy egyéb szemes terményeket kell enni. A néphit szerint disznóhúst kell fogyasztani, ugyanis a disznó előtúrja a szerencsét.   Milyen húst nem jó újév napján enni?

 

        a.    baromfihúst

        b.   halat

        c.  Nyulat

 

13.  Vízkereszt a karácsonyi ünnepkör zárónapja. Melyik szokás kapcsolódik a vízkereszt napjához?

 

        a.  borszentelés

        b. ekkor bontjuk le a karácsonyfát

        c.  gyertyaszentelés

13+1.   Melyik ünnepen játszódik Hoffmann:  Diótörő című meséje?        

a.       karácsony

b.      pünkösd

c.       húsvét

Minden kedves olvasónknak áldott, szép karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új esztendőt kívánunk!