KÖZÉRDEKŰ ADATOK

Szervezeti, személyzeti adatok

Elérhetőségi adatok

Hivatalos név:

Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár

Székhely:

4900 Fehérgyarmat, Szt. István tér 2.

Postacím:

4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17.

Telefon/fax:

44/ 510-105, könyvtár: 44/510-102

Központi elektronikus levélcím:

muvhazfehergyarmat@gmail.com


Óvoda
elektronikus levélcím:


fehergyarmatiovoda@gmail.com

Könyvtár
elektronikus levélcím:


konyvtarfgy@fehergyarmat.hu

A honlap URL-je:

www.fehergyarmat.hu/muvhaz

Ügyfélszolgálat:

Információ: 44/ 510-105, 4900 Fehérgyarmat, Kossuth tér 17.

Ügyfélfogadás:

 

Hétfőtől péntekig: 8.30-18 óráig szombaton és vasárnap rendezvénytől függően

A szervezeti struktúra

A szervezeti struktúra ábrája a Szervezeti és Működési Szabályzatban található.

A szerv vezetői

A szervezeti egységek vezetőinek neve, elérhetősége

Név

Beosztás

Telefonszám

E-mail cím

Kósa Mónika

igazgató

44/ 510-105

kosamonik@gmail.com

Vargáné Udud Krisztina

tagintézmény vezető

70/ 413-2866

fehergyarmatiovoda@gmail.com

Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A Fehérgyarmati Általános Művelődési Központ és Könyvtár felügyeleti szerve: Fehérgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Felügyeleti szerv elérhetőségei:  Fehérgyarmat, Kiss Ernő u. 2.  44/ www.fehergyarmat.hu

 

Felügyelt költségvetési szervek

Nincs a szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv.

Nincs a szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdasági szervezet.

 

Nincs a szerv által alapított közalapítvány.

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

Az intézmény szervezeti és működési szabályzata

Az intézmény alapító okirata 

Gazdálkodási adatok

A működés eredményessége, teljesítmény

Az intézmény statisztikai adatai 2012. évre vonatkozóan

  • Közművelődés
  • Kiállítások

 

Éves költségvetések

Az intézmény 2014 évi költségvetése

 

Beszámolók, szakmai tervek

A Fehérgyarmati ÁMKL és Könyvtár beszámolója 2013. évi közösségi-, közművelődési tevékenységéről és 2014 munkaterve

  

A foglalkoztatottak

Az intézményben foglalkoztatottak összlétszáma

28 fő

Ebből a művelődési központ dolgozói:

6 fő

a könyvtár dolgozói:

3 fő

az óvodák dolgozói:

19 fő