Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása - Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása


Közzététel időpontja: 2018. április 5. 11 óra
A kedvezményezett neve: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
A projekt címe: Foglalkoztatási együttműködések megvalósítása Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében
A projekt azonosítószáma: TOP-5.1.2-15-SB1-2016-00010
A szerződött támogatás összege: 240.000.000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. 09. 30.
A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt a fehérgyarmati járásban valósul meg, amely a 290/2014-es (XI. 26.) kormányrendelet értelmében komplex programmal segítendő járások közé tartozik, 50 települést fed le. A lakosságszám 38 363 fő volt 2013-ban. A területen egyre nagyobb problémát okoz a vállalkozások számára megfelelő minőségű és mennyiségű munkaerő megtalálása, amely már veszélyezteti a napi működést és a fejlesztések sikerességét.
A projekt a Megyei Kormányhivatallal konzorciumi együttműködésben valósul meg a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás részvételével, ahol a paktumiroda kerül kialakításra. A projekt megvalósításáért a pályázó, a Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás felelős. Célunk a munkahelyek megtartása, helyi és térségi munkahelyek teremtése; a munkaerő-piaci szolgáltatások és vállalkozási tanácsadás rendszerének fejlesztése; a foglalkoztatási partnerségek és menedzsment kapacitások erősítése, az információáramlás javítása; és a hátrányos helyzetű csoportok foglalkoztatásának elősegítése.
Közvetlen célcsoport 170 fő: mélyszegénységben élők és romák; a különböző társadalmi csoportokba tartozó fiatalkorúak; nők; fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek; foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők; tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, közmunkarendszerből kikerülő munkanélküliek, egyéb inaktív személyek, határ menti ingázók, csoportok létszámleépítésben érintettek, álláskeresők, állásváltoztatók, alacsony iskolai végzettségű személyek, GYES-en lévők.
A létrehozandó paktum szereplői részére elkészült a részvételi szándéknyilatkozat, valamint felkérésre kerültek az érintett Önkormányzatok és az Iparkamara. Tervezett tevékenységek: A projekt elsődleges célja a célcsoport munkaerő-piaci integrálása, foglalkoztatásának elősegítése.
Foglalkoztatási paktum létrehozása. A paktum megállapodás területi szintjére vonatkozó helyzetelemzés, stratégia, igényfelmérések, munkaprogram készítése alapján. Az igényfelmérések megkezdődtek. Egyéb munkaerő-piaci tevékenységek, melyeket a megyei kormányhivatalon kívül, egyéb szervezetek is elláthatnak. Célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a foglalkoztatási helyzet javításához A Helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó tevékenységek – VP figyelembevételével. A projekt indikátorai összhangban vannak az ITP-ben szereplő mutatókkal. A létrehozandó helyi foglalkoztatási megállapodás a megye közigazgatási határait nem lépi át. A helyi paktumok földrajzi lehatárolása a helyi javaslatok alapján, a megyei önkormányzat és a megyei fejlesztési biztos által koordinált egyeztetések során alakult ki, oly módon, hogy a helyi paktumok között se legyen területi átfedés.
A projekt keretében 26 fő részesül majd képzésben. Legalább 86 fő támogatott foglalkoztatásban részesül. Hozzájárul a TOP 8. tematikus cél keretében támogatott gyermekellátási kapacitásokhoz kapcsolódó humánerőforrás-igény fejlesztéséhez.
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz