Strandfürdő - "Tömöttvár 2007" Közhasznú Nonprofit Kft.

  "Tömöttvár 2007" Közhasznú, Nonprofit Kft.  
Fehérgyarmat
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec commodo sapien et dapibus consequat.
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Strandfürdő

NYITVATARTÁS : 7.00-TÓL 9.00.IG     REGGELI ÚSZÁS
9.00-TŐL-19.00-IG   EGÉSZ NAPOS NYITVA TARTÁS

 
Városi Strandfürdő házirendje
      
VÁROSI STRANDFÜRDŐ
Cím : 4900 Fehérgyarmat,
Kölcsey út 1005/2-1005/3 hrsz.


A Strandfürdőt a „ Tömöttvár 2007” Közhasznú Nonprofit Kft ( 4900 Fehérgyarmat,
Tömöttvár út 5-7 sz ) üzemelteti


ÁLTALÁNOS RENDSZABÁLYOK

1., A fürdő igénybevétele csak a jelen házirend szabályainak betartásával történhet. Aki a házirendet nem tartja be, attól a Strandfürdő üzemeltetője a szolgáltatást megtagadhatja.

2., A fürdővendégek egészségének, jó közérzetének megóvása érdekében a fürdőt fertőző betegek, bőr- vagy undort keltő betegségben szenvedők, nyílt sebbel rendelkezők, továbbá ittas személyek nem látogathatják.3., Aki a fürdő berendezési , felszerelési tárgyait, gépészeti szerelvényeit szándékosan rongálja, eltulajdonítja, a Fürdőből eltávolítható és a kár megtérítésére kötelezhető.

4., Aki a közerkölcsöt sértő módon viselkedik, azt a fürdőből azonnal el kell távolítani. Erre a célra hatósági közeg is igényelhető.

5.,A medencékben szappanozni,  a kijelölt helyek kivételével vízbe ugrálni, lármázni, hangoskodni, vagy olyan játékot játszani, ami mások nyugalmát zavarja, testi épségét veszélyezteti TILOS !

6.,A fürdő területén lévő öltözőkben, pihenőkben, előfürdőben, medencében, medencék szélein étkezni, dohányozni, italt fogyasztani, üvegtárgyat a medencébe, azok széleire vinni TILOS !

7.,Kutyát, vagy más állatokat a fürdő területére bevinni TILOS !

8.,A fürdő csak érvényes belépőjeggyel , vagy bérlettel vehető igénybe.

9.,A fürdő és a szolgáltatások árjegyzékét a pénztárnál jól látható helyen , jól olvashatóan ki kell függeszteni.

10.,A kiadott jegyek vissza nem válthatók, kivételes esetben a fürdő üzemeltetője, vagy helyettese a nem kezelt jegyet a hátlapján érvényesítheti.
11.,Az öltözőhelyiségek a fürdőjegyek átadásával foglalhatók el, míg külön szolgáltatások a pénztárnál váltott, megfelelő jegy ellenében igényelhetők.

12., A fürdő dolgozóinak pénzt jegyváltás céljára elfogadni nem szabad.

13.,Orvosi beutalású fürdőutalványok felhasználására az üzemeltetési szerződésben foglaltak az irányadók.

14.,A támogatásra szorulók kísérői csak jegy ellenében léphetnek be a fürdő területére.

15.,A fürdővendéget, vagy a dolgozót ért estleges balesethez, rosszulléthez az ügyeletes orvos, vagy az elsősegélynyújtásra kiképzett és kijelölt dolgozó azonnal hívandó. Az ellátott személy adatait rögzíteni kell az erre rendszeresített naplóban.

16.,A fürdőzőknek jogában áll a kiszolgálás módját , minőségét, vagy a kiszolgáló dolgozó magatartását kifogásolni, azt a pénztárnál elhelyezett vendégkönyvbe bejegyezni. A bejegyzett kifogásokat 15 napon belül ki kell vizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni.

17.,Jelentős üzemzavar, haláleset, tömeges balest esetén az üzemeltető felügyeleti szervét is értesíteni kell az érintett hatóságokon ( Rendőrség, Tűzoltóság, ÁNTSZ, stb) kívül.

18.,Pénz, arany, ezüst óra mobil telefon és egyéb értéktárgyak az arra célra kialakított értékmegőrzőben helyezendők el, az üzemeltető csak az itt elhelyezett tárgyakért vállal felelősséget.

19.,A kabinokban, öltözőkben elhelyezett ruhaneműk megőrzéséért az üzemeltető felelősséget vállal.

20.,Az üzemeltető köteles gondoskodni a közegészségügyi előírások betartásáról, a szükséges takarítási , fertőtlenítési feladatok ellátásáról.

21.,Az üzemeltető gondoskodik a fürdőberendezéseinek szakszerű üzemeltetéséről, valamint arról, hogy az egyszerre beengedett vendégek száma ne haladja meg a fürdő befogadóképességét.

22.,Az üzemeltető a műszakilag elérhető, optimális vízhőfokot folyamatosan biztosítja és azt naponta kétszer ellenőrzi. Hideg vizes medencék esetén 17-25 oC között kell biztosítani a hőfokot.17oC alatt a medencét nem szabad a fürdővendégek részére megnyitni.

23.,A házirend betartásával az üzemeltető köteles gondoskodni a vendégek testi épségének , egészségének, nyugalmának, zavartalan pihenésének biztosításáról.


Fehérgyarmat, 2008. május 12.
+36703341160
Készítette: Gecsey István
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz