Honlap - Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Rólunk:
A Társulás célja:
a)   a közszolgáltatások gazdaságosabb és magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása
b) a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása
c) kistérségi államigazgatási feladatok, közigazgatási ügyintézés hatékonyabb ellátása.
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, a terület- és településfejlesztési tevékenységet.

A Társulás funkciói:
a)      Önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási és szolgáltatási rendszerek, intézményi rendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése.
b)      A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket. A Társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. szabályait kell alkalmazni.
A Társulás feladat- és hatáskör ellátása:
A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a Társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a Társulásra ruházhatják, a Társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.
     a) A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, a célszerűség azért, hogy kiegyenlített azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a kistérség lakosságát.
     b) A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket (térségi feladatok, térségi feladatellátás).
     c) A Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott feladat és hatásköröket (ágazati, fakultatív feladatok, átruházott feladatellátás).
d) A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testületével külön megállapodást kötnek. A megállapodásban meg kell jelölni a Társulás feladatát mely intézmény látja el.
     e) A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit.
     f) A Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközponti önkormányzat vagy a Társulás más tagjának intézménye útján látja el.
     g) A feladatellátás módja:
-        társulás útján (Társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás keretében, intézményfenntartó társulás),
-        saját intézmény alapításával, fenntartásával,
-        gazdálkodó szervezet alapításával,
-        térségközpont (városi) intézmény útján,
-        mikro-térség (községi) intézmény,
-        ellátási szerződés egyéb szervezettel (civil, egyházi),
-        feladatellátási szerződés,
-        közszolgáltatási szerződés,
-        vállalkozási szerződés,
-        valamint egyéb módon.
4.   A Társulás feladat-ellátásához tartozó feladatkörök:
-        egészségügyi ellátás,
-        belső ellenőrzés,
-        állat- és növény-egészségügyi feladatok,
-        kistérségi területfejlesztés
-        közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
-        esélyegyenlőségi program megvalósítása
Üzenet küldése

Nincs hozzászólás
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz