Társulási megállapodás - Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Társulási megállapodás

10/l
A FELSŐ-TISZA VIDÉKI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA
EGYSÉGES SZERKEZETBEN
2016.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban Mötv.), továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996 évi XXI. törvény alapján – a kistérség lakóinak az önkormányzati közszolgáltatásokhoz minél teljesebb körben való hozzájutása, a mind magasabb szintű ellátás és szolgáltatás biztosítása, a rendelkezésre álló források minél teljesebb, célszerűbb és optimálisabb felhasználása, valamint a kistérségi együttműködés hosszú távú biztosítása érdekében – a fehérgyarmati kistérség alább nevezett önkormányzatai egyenjogúságuk tiszteletben tartásával társulási megállapodást kötnek az alábbi feltételekkel.
I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A kistérséghez tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei jogi személyiséggel rendelkező többcélú kistérségi társulást hoznak létre, amelynek gazdálkodására a költségvetési szervek működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
2. A Társulás neve: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás (továbbiakban: Társulás).
3. A Társulás székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Kölcsey u. 27.
4. A Társulás alapító, irányító szervének neve, székhelye:
1.      Botpalád Község Önkormányzat, Botpalád, Petőfi u.7.
2.      Cégénydányád Község Önkormányzat, Cégénydányád, Dózsa u.2.
3.      Csaholc Község Önkormányzat, Csaholc, Kossuth u. 41.
4.      Császló Község Önkormányzat, Császló, Kossuth u. 41.
5.      Csegöld Község Önkormányzat, Csegöld, Dózsa u.44.
6.      Darnó Község Önkormányzat, Darnó, Fő u.10.
7.      Fehérgyarmat Város Önkormányzata, Fehérgyarmat, Kiss u.2.
8.      Fülesd Község Önkormányzat, Fülesd, Kis u.4.
9.      Gacsály Község Önkormányzat, Gacsály, Széchenyi u.25.
10.  Garbolc Község Önkormányzat, Garbolc, Rákóczi u. 64.
11.  Gyügye Község Önkormányzat, Gyügye, Fő u. 72.
12.  Hermánszeg Község Önkormányzat, Hermánszeg, Kossuth u. 25.
13.   Jánkmajtis Község Önkormányzat Jánkmajtis, Kossuth u. 28.
14.  Kérsemjén Község Önkormányzat, Kérsemjén, Alkotmány u.11
15.  Kisar Község Önkormányzat, Kisar, Tisza út 6.
16.  Kishódos Község Önkormányzat, Kishódos, Fő u.81.
17.  Kisnamény Község Önkormányzat, Kisnamény, Fő u. 95.
18.  Kispalád Község Önkormányzat, Kispalád, Fő u.101.
19.  Kisszekeres Község Önkormányzat, Kisszekeres, Kossuth u.46/a.
20.  Kölcse Község Önkormányzat, Kölcse, Dózsa u. 6.
21.  Kömörő Község Önkormányzat, Kömörő, Kossuth u. 24.
22.  Mánd Község Önkormányzat, Mánd, Fő u.8.
23.  Magosliget Község Önkormányzat, Magosliget, Fő u. 50.
24.  Méhtelek Község Önkormányzat, Méhtelek, Sport u.3.
25.  Milota Község Önkormányzat, Milota, Vörösmarty u.104.
26.  Nagyar Község Önkormányzat, Nagyar, Petőfi u.3.
27.  Nagyhódos Község Önkormányzat, Nagyhódos, Fő u. 28.
28.  Nagyszekeres Község Önkormányzat, Nagyszekeres, Vasút.11.
29.  Nábrád Község Önkormányzat, Nábrád, Árpád u.40.
30.  Nemesborzova Község Önkormányzat, Nemesborzova, Fő u.33.
31.  Olcsvaapáti Község Önkormányzat, Olcsvaapáti, Kossuth 11.
32.  Panyola Község Önkormányzat, Panyola, Szombathelyi u. 12.
33.  Penyige Község Önkormányzat, Penyige, Kossuth u.31.
34.  Rozsály Község Önkormányzat, Rozsály, Kossuth u. 21.
35.  Sonkád Község Önkormányzat, Sonkád, Kossuth u.4.
36.  Szamossályi Község Önkormányzat, Szamossályi, Kossuth u. 58.
37.  Szamosújlak Község Önkormányzat, Szamosújlak, Petőfi u. 51.
38.  Szatmárcseke Község Önkormányzat, Szatmárcseke, Petőfi u.1.
39.  Tiszabecs Község Önkormányzat, Tiszabecs, Rákóczi u.37.
40.  Tiszacsécse Község Önkormányzat, Tiszacsécse, Kossuth u. 96.
41.  Tiszakóród Község Önkormányzat, Tiszakóród, Kossuth u. 23.
42.  Tisztaberek Község Önkormányzat, Tisztaberek, Fő u. 100.
43.  Tivadar Község Önkormányzata, Tivadar, Petőfi u. 24.
44.  Tunyogmatolcs Község Önkormányzat, Tunyogmatolcs, Rákóczi u. 103.
45.  Túristvándi Község Önkormányzat, Túristvándi, Móricz u.7.
46.  Túrricse Község Önkormányzat, Túrricse, Rákóczi u. 24.
47.  Uszka Község Önkormányzat, Uszka, Fő u.100.
48.  Vámosoroszi Község Önkormányzat, Vámosoroszi, Petőfi u.17.
49.  Zajta Község Önkormányzat, Zajta, Kossuth u. 106.
50.  Zsarolyán Község Önkormányzat, Zsarolyán, Fő u. 28.
5. A Társulás határozatlan időre szól.
6.  A Társulás működési területe: az – a Társulás tagjainak nevét, székhelyét és lakosságszámát tartalmazó – 1. számú függelékben feltüntetett települési önkormányzatok közigazgatási területe.
7. A Társulás alaptevékenysége:
Államháztartási szakágazati besorolása:
     
   
841105 Helyi önkormányzatok  és társulások igazgatási tevékenysége
 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció szerinti megjelölése
 
041140 Területfejlesztés igazgatása
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
104060 Gyermekek, fiatalok, és családok életminőségét javító programok
107090 Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
8.  A többcélú társuláson belül kilenc mikro-térség működik.
A mikrotérségek tagjainak neve:
I. Csegöld, Hermánszeg, Jánkmajtis, Szamosújlak, Szamossályi, Gyügye, Cégénydányád, Darnó, Kisnamény
II. Túrricse, Nagyhódos, Kishódos, Garbolc, Méhtelek, Gacsály, Császló, Rozsály, Zajta, Tisztaberek, Vámosoroszi, Csaholc
III. Olcsvaapáti, Panyola, Kérsemjén, Nábrád, Kisar, Nagyar, Tivadar
IV. Szatmárcseke, Túristvándi, Kömörő, Penyige, Tiszakóród, Tiszacsécse
V. Milota, Tiszabecs, Magosliget, Uszka, Kispalád, Botpalád
VI. Sonkád, Kölcse, Fülesd
VII. Nemesborzova, Kisszekeres, Nagyszekeres, Zsarolyán, Mánd
VIII. Tunyogmatolcs
IX. Fehérgyarmat
9. A Társulás lakosságszáma: 39.548 fő (állandó népesség).
10. A Társulás bélyegzője: Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás felirattal ellátott körbélyegző, középen a Magyar Köztársaság címerével.
11. A Társulás képviseletét a társulási tanács mindenkori elnöke, annak akadályoztatása esetén a mindenkori alelnök látja el. Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti.
II. fejezet
A TÁRSULÁS CÉLJA ÉS FELADATAI
1. A Társulás célja:
a)   a közszolgáltatások gazdaságosabb és magasabb szakmai színvonalon történő, hatékonyabb ellátása
b) a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátása
c) kistérségi államigazgatási feladatok, közigazgatási ügyintézés hatékonyabb ellátása.
A Többcélú Társulást alkotó települési önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodás keretében szabályozott eljárási rendben és módon szervezik meg, hangolják össze és látják el közösen a társulási megállapodásban, valamint külön megállapodásokban rögzített feladatellátást, közszolgáltatást, a terület- és településfejlesztési tevékenységet.
2.   A Társulás funkciói:
a)      Önkormányzati feladat- és hatáskör ellátás, térségi közszolgáltatások (ellátási és szolgáltatási rendszerek, intézményi rendszerek szervezése, összehangolása, integrálása, intézmények közös fenntartása, működtetése, fejlesztése) szervezése, összehangolása, biztosítása, fejlesztése.
b)      A Társulás területfejlesztési feladatkörében ellátja a külön törvényben meghatározott feladat- és hatásköröket. A Társulás területfejlesztési feladatkörében a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. szabályait kell alkalmazni.
3.   A Társulás feladat- és hatáskör ellátása:
A Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei egyes feladataikat a Társulás útján látják el, egyes hatásköreiket a Társulásra ruházhatják, a Társulás által ellátott feladatok megvalósításához hozzájárulnak.
     a) A feladattelepítés elve: a szakmai színvonal, a minőség, az eredményesség, a hatékonyság, a célszerűség azért, hogy kiegyenlített azonos közszolgáltatásokhoz juttassa, és emberközeli közigazgatással szolgálja ki a kistérség lakosságát.
     b) A Társulás ellátja jelen társulási megállapodásban rögzített feladat- és hatásköröket (térségi feladatok, térségi feladatellátás).
     c) A Társulás ellátja a hozzá tartozó települési önkormányzat képviselő-testülete által átruházott feladat és hatásköröket (ágazati, fakultatív feladatok, átruházott feladatellátás).
d) A feladatellátásról a települési önkormányzatok képviselő-testületei a Társulással, valamint az érintett települési önkormányzat képviselő-testületével külön megállapodást kötnek. A megállapodásban meg kell jelölni a Társulás feladatát mely intézmény látja el.
     e) A Társulás feladat- és hatásköreinek ellátása érdekében költségvetési intézményt, gazdálkodó szervezetet alapíthat, kinevezi vezetőit.
     f) A Társulás egyes feladatainak ellátását a térségközponti önkormányzat vagy a Társulás más tagjának intézménye útján látja el.
     g) A feladatellátás módja:
-        társulás útján (Társulási megállapodás keretében, külön társulási megállapodás keretében, intézményfenntartó társulás),
-        saját intézmény alapításával, fenntartásával,
-        gazdálkodó szervezet alapításával,
-        térségközpont (városi) intézmény útján,
-        mikro-térség (községi) intézmény,
-        ellátási szerződés egyéb szervezettel (civil, egyházi),
-        feladatellátási szerződés,
-        közszolgáltatási szerződés,
-        vállalkozási szerződés,
-        valamint egyéb módon.
4.   A Társulás feladat-ellátásához tartozó feladatkörök:
-        egészségügyi ellátás,
-        belső ellenőrzés,
-        állat- és növény-egészségügyi feladatok,
-        kistérségi területfejlesztés
-        közművelődési, közgyűjteményi tevékenység
-        esélyegyenlőségi program megvalósítása
III. fejezet
A TÁRSULÁS RÉSZLETES FELADATAI, HATÁSKÖRE
  1. Területfejlesztési     feladatellátás
A területfejlesztés tekintetében a Társulási tanács
a)      vizsgálja és értékeli a kistérség társadalmi, gazdasági és környezeti helyzetét, adottságait,
b)      kidolgozza és elfogadja a kistérség területfejlesztési koncepcióját, illetve ennek figyelembevételével készített területfejlesztési programját, ellenőrzi azok megvalósítását,
c)      a kistérségi területfejlesztési program figyelembevételével előzetesen véleményt nyilvánít a meghirdetett központi és regionális pályázatokra az illetékességi területéről benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatban, feltéve, ha ez a jogkör a pályázati felhívásban is szerepel,
d)     megállapodást köthet a helyi önkormányzatokkal, az önkormányzati társulásokkal, a megyei területfejlesztési tanáccsal és a regionális fejlesztési tanáccsal a saját kistérségi fejlesztési programjai finanszírozására és megvalósítására.
e)      pénzügyi tervet készít a területfejlesztési programok megvalósítása érdekében, elősegíti a fejlesztési források hatékony, a települések szoros együttműködését erősítő felhasználását.
f)       közreműködik a kistérségben kialakult társadalmi, gazdasági és foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésében,
g)      koordinálja a kistérségben, a területfejlesztésben érdekelt szervezetek együttműködését, együttműködik az állami és civil szervezetekkel,
h)      a kistérségben összegyűjti és további előkészítésre alkalmassá, teszi a gazdasági és társadalmi szervezeteknek a fejlesztési programokkal, projektekkel kapcsolatos elképzeléseit,
i)        folyamatos kapcsolatot tart a megyei területfejlesztési tanács munkaszervezetével, a regionális fejlesztési ügynökséggel, a kistérségi megbízottakkal, a kistérségben működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel a fejlesztési szükségletek és a bevonható helyi források feltárása érdekében.
1.                                    Egészségügyi feladatok
1. A Társulás biztosítja az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV. Törvény 152.§.(1) bekezdésében meghatározott feladatok közül a háziorvosi központi ügyelet közös szervezését (a továbbiakban: térségi központi ügyelet).
a) A Társulás ezen feladat ellátását a Társulás munkaszervezete útján, egy-a központi háziorvosi ügyeltre vonatkozó-társulási megállapodás alapján, két feladat-ellátási hellyel valósítja meg
b)      Az ügyelet a 1. számú melléklet szerinti önkormányzatok lakossága számára biztosítja az ellátást.
c)      Az ügyeleti ellátás működésének szabályait a 2. számú függelék tartalmazza
  1. Állat-     és növény-egészségügyi feladatok
Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI törvény 9. § (2) bekezdésében megjelölt állati hulladékok közös gyűjtése és ártalmatlanítása. A Társulás e feladat ellátásáról – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. CXXXV. Tv. alapján – működési területén mikrotársulások által, Fehérgyarmat város és Kölcse községben fenntartott, állati hulladékgyűjtő telepein gondoskodik. A feladatellátás körzeteihez tartozó településeket a 2. számú melléklet tartalmazza.
  1. Belső     ellenőrzési feladatok
A Társulás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény, valamint a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján gondoskodik belső ellenőrzés megszervezéséről. A Társulás e feladatok ellátását saját munkaszervezete útján, külső erőforrás bevonásával biztosítja.
A feladatellátáshoz tartozó települések jegyzékét a 3. számú melléklet tartalmazza.
IV. fejezet
MŰKÖDÉSE, SZERVEZETE
A Társulás szervezete, működése
1.         A Társulás szervei:
a)      Társulási Tanács
b)      Társulás Elnöke
c)      Társulás Alelnökei
d)     Pénzügyi Bizottság
e)      Oktatási Bizottság
f)       Szociális Bizottság
g)      Jegyzői Kollégium
A Társulási Tanács
2.         A Társulás döntést hozó szerve a Társulási Tanács. A Társulás Tanácsot a társult önkormányzatok képviselő-testületei által delegált tagok alkotják. A társulást a helyi önkormányzatok képviselő-testületei írásbeli megállapodással hozzák létre.
A képviselő-testület által delegált tag helyettesítésének rendjéről a képviselő-testület rendelkezik.
A Társulási Tanács működésére egyebekben a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
3.         A Társulási Tanács alakuló ülését a Társulás székhely települése önkormányzatának polgármestere hívja össze. A Társulási Tanács alakuló ülésén mondja ki a Társulás megalakulását.
A Társulás Elnöke
4.         A Társulási Tanács alakuló ülésén titkos szavazással tagjai sorából elnököt választ. A Tanács elnöke képviseli a Társulást. Távolléte és akadályoztatása esetén a társulás képviseletét az elnök általános helyettesítésére kijelölt alelnök látja el. : Együttes akadályoztatásuk esetén a tanács ülését a korelnök hívja össze és vezeti. Az elnök személyére a Társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet. A jelöltté váláshoz a jelen lévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges.
Társulás Alelnökei
5.         A Társulás az elnök mellett nyolc, mikro-térségenként egy – alelnöki tisztséget létesít. A Tanács az elnök munkájának segítésére tagjai sorából alelnököket választ. Az alelnökök személyére a Tanács elnöke tesz javaslatot. A jelöltté váláshoz a jelenlévő tagok legalább egynegyedének szavazata szükséges.
6.          A társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak képviselő testületeiknek a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. A társulási tanács tagjai a települési önkormányzat képviselő-testülete által tartott közmeghallgatáson tájékoztathatják a lakosságot a többcélú kistérségi társulás tevékenységéről.
7.        A Társulási Tanács döntését határozattal hozza. A Társulási Tanács ülése nyilvános.
8.         A társulási tanács ülését össze kell hívni:
a)   szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal,
b)     e Társulási megállapodásban vagy a társulási tanács által meghatározott esetben,
c)   a Társulás tagjai egynegyedének - napirendet tartalmazó -indítványára, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül,
9.        A Társulási Tanács:
a) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele, továbbá önkormányzati hatósági ügy tárgyalásakor;
b) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.
10.      A Társulási Tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyre a képviselő-testület üléséről készített jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a jegyzőkönyvet az elnök és a Társulási Tanács által felhatalmazott tag írja alá. A jegyzőkönyvet a Társulási Tanács elnöke az ülést követő tizenöt napon belül megküldi a Társulás tagjainak, illetve a törvényességi ellenőrzést végző szerv felé – kivéve abban az esetben, ha jogszabály másként nem rendelkezik
11.    A Társulási Tanács akkor határozatképes, ha ülésén legalább a szavazatok több mint felével rendelkező tag jelen van és a jelenlevő tagok által képviselt települések lakosságszáma meghaladja a Társulást alkotó települések lakosságszámának egyharmadát.
12.     A javaslat elfogadásához legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely meghaladja a jelenlévő tagok szavazatainak a felét, és az általuk képviselt települések lakosságszámának egyharmadát.
13.       Minősített többség szükséges:
a)              a kistérség fejlesztését szolgáló – pénzügyi hozzájárulást igénylő – pályázat benyújtásához, az ahhoz szükséges települési hozzájárulás meghatározásához;
b)      a 10. pont szerinti zárt ülés elrendeléséhez;
c)              a hatáskörébe utalt választás, kinevezés, felmentés vezetői megbízatás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása; és
d)     abban az ügyben, amit a szervezeti és működési szabályzat meghatároz.
14.       A minősített többséghez legalább annyi tag igen szavazata szükséges, amely eléri a jelenlévő tagok szavazatainak több, mint kétharmadát, és az általuk képviselt települések lakosságszámának a felét.
15.       A Társulási Tanács feladatai:
a)      meghatározza a társulás szervezetét,
b)      megválasztja a társulás elnökét, alelnökeit, a Bizottságok tagjait,
c)      meghatározza a társulás szervezeti és működési szabályzatát,
d)     dönt a költségvetés, a zárszámadás és a társulás éves munkájáról és a beszámoló elfogadásáról,
Pénzügyi Bizottság
16.              A Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységének és gazdálkodásának, ellenőrzése céljából 7 (hét) fős Pénzügyi Bizottságot hoz létre.
17.              A Pénzügyi Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács tagjai közül kell választani, mikrotérségenként 1-1 főt delegálva úgy, hogy a Bizottság tagja alelnöki tisztséget betöltő személy nem lehet.
18.              A Bizottság tagjainak személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.
19.              A Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülést tart, melyben értékeli a társulás éves működését, gazdálkodásának tapasztalatait.
Oktatási Bizottság
20.              A Többcélú Kistérségi Társulás a megállapodásban szereplő közoktatási feladatok ellátására, a megalapozott társulási tanácsi döntések előkészítésére, végrehajtására, ellenőrzésére, a megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése céljából 6 (hat) fős Oktatási Bizottságot hoz létre.
21.              A Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács tagjai közül kell választani, mikrotérségenként 1-1 főt delegálva úgy, hogy a Bizottság tagja alelnöki tisztséget betöltő személy nem lehet.
22.                  A Bizottság tagjainak személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.
23.       A Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülést tart, melyben értékeli a társulás éves működését, gazdálkodásának tapasztalatait.
Szociális Bizottság
24.              A Többcélú Kistérségi Társulás a megállapodásban szereplő szociális feladatok ellátására, a megalapozott társulási tanácsi döntések előkészítésére, végrehajtására, ellenőrzésére, a megállapodásban foglaltak betartásának figyelemmel kísérése valamint a hatékony működtetés, a szolgáltatás színvonalának ellenőrzése céljából 6 (hat) fős Szociális Bizottságot hoz létre.
25.              A Bizottság elnökét és tagjait a Társulási Tanács tagjai közül kell választani, mikrotérségenként 1-1 főt delegálva úgy, hogy a Bizottság tagja alelnöki tisztséget betöltő személy nem lehet.
26.       A Bizottság tagjainak személyére a társulási tanács bármely tagja javaslatot tehet.
29.       A Bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülést tart, melyben értékeli a társulás éves működését, gazdálkodásának tapasztalatait. A bizottságok működésére egyebekben a képviselő-testületre és az önkormányzati bizottságokra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
Jegyzői Kollégium
30.      A kollégium tagjai a Társulást alkotó települési önkormányzatok jegyzői és körjegyzõi.
31.      A kollégium tevékenységét a térségközpont jegyzője koordinálja, szervezi.
32.     A Társulási Tanács a döntés-előkészítés, végrehajtás szervezésének folyamatába esetenként bevonja a kollégiumot, egyes napirendjeinek megtárgyalása során együttes ülést tart a kollégiummal. A Kollégium a Tanács felkérésére közreműködik az ülés- és döntés-előkészítésben, a döntések végrehajtásában.
A társulás munkaszervezeti feladatainak ellátása
33.       A társulási tanács pénzügyi-gazdasági feladatait, döntéseinek előkészítését és feladatainak végrehajtását Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal (4944 Túristvándi, Móricz Zs. u. 23.) látja el.
34        A Társulási Tanács szervezetére (elnök, elnök-helyettesek) a Bizottságokra vonatkozó részletes szabályokat a Társulási Tanács által a megalakulást követő három hónapon belül elfogadott szervezeti és működési szabályzat tartalmazza.
35.       A Társulási Tanács ülésén a társult önkormányzatok jegyzői tanácskozási joggal részt vehetnek.
V. fejezet
A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA
l.         A Társulás költségvetését a Társulási Tanács önállóan, költségvetési határozatban állapítja meg minden év február 15-ig. A Társulási Tanács Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik a Társulás költségvetésének végrehajtásáról. A Társulás működési költségeihez a társulás tagjai az általuk képviselt települések lakosságszámának arányában hozzájárulnak. A Társulás pénzalapjának kezeléséért és felhasználásáért, az ezzel összefüggő gazdálkodási feladatokért a Társulás elnöke, a gazdálkodás biztonságáért a Társulási Tanács a felelős.
A Társulás részéről kötelezettségvállalásra, illetve utalványozásra csak a Társulási Tanács elnöke – akadályoztatása esetén alelnöke – jogosult.
A kötelezettségvállalás, valamint az utalványozás ellenjegyzésére a Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatalában erre kijelölt személy, vagy az általa felhatalmazott személy jogosult.
2.        A Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás költségvetését, pénzeszközeit az OTP Rt. a 11744027-15445490 számú számlán kezeli.
3.        Bevételei:
a)   a tagok által befizetett éves hozzájárulások. Az önkormányzatok hozzájárulása a lakosság számának arányában történik, úgy, hogy a tárgyévi költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A hozzájárulás 2005. évben 200,- Ft/fő. A további években a hozzájárulás összegét a várható költségek figyelembevételével a Társulási Tanács állapítja meg a tárgyévet megelőző év november 30. napjáig. Ezt minden évben, két részletben: - az első részletet: június 30-ig; - a második részletet: november 30-ig kell befizetni a 2. pontban meghatározott számlára;
b)   a feladat ellátási költségek Társulási Tanács által megállapított összege;
c)   önkormányzati és állami költségvetési támogatások;
d)   pályázatok során elnyert támogatások;
e)   céltámogatások, melyeket elkülönítetten kell kezelni.
4.        Kiadásai: a Társulási Tanács által elfogadott költségvetésben szereplő működési és egyéb kiadások.
5.         Az önkormányzatok vállalt pénzügyi hozzájárulása nem teljesítése esetén a Társulás adott önkormányzattal szemben polgári peres eljárás kezdeményezését alkalmazza. A pénzügyi teljesítést követelő dokumentumban (megállapodás, határozat, számla, stb.) meghatározott teljesítési időpont elmulasztása az 1. számú írásbeli felszólítást vonja maga után nyolc munkanap elteltével. Az 1. számú felszólításban meghatározott teljesítési határidő ismételt elmulasztása esetén a 2. számú írásbeli felszólításra kerül sor az 1. számú felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanap elteltével. A polgári peres eljárás a pénzügyi hozzájárulás nem teljesítése esetén lép életbe a második írásbeli felszólítás kézhezvételétől számított 15 munkanap elteltével.
6.        Amennyiben a társult és kilépő önkormányzat a közös pénzügyi alap befizetésére vonatkozó részén belül bármilyen cél vagy más központi alapból vagy forrásból megvalósuló közös beruházásban vesz részt, a kilépés őt nem jogosítja fel arra, hogy a közös tanácsi döntéssel megvalósuló beruházásban az önkormányzati támogatást ne fizesse meg.
7.         Ha a tagönkormányzat a Tanács döntése alapján visszatérítendő támogatásban részesült, és visszafizetési kötelezettsége még nem járt le, vagy azt nem teljesítette, úgy a Társulásból való kilépés jogával mindaddig nem élhet, amíg fizetési kötelezettségét nem teljesítette. A teljesítést követően a kilépés lehetősége számára az általános szabályok szerint nyílik meg.
8.                   A Társulásban részt vevő települési önkormányzatok kötelesek a pályázatukban, a pályázati felhívásban előírt adatok szolgáltatására.
Az ellenőrzés rendje
9.       A társulás gazdálkodásának szabályosságát, jogszerűségét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi és véleményezi a zárszámadást.
10.     A többcélú kistérségi társulás gazdálkodását (ideértve az Európai Unió által nyújtott és egyéb nemzetközi támogatások, valamint az ehhez kapcsolódó költségvetésből nyújtott támogatások felhasználását) az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
11.     Az európai uniós és költségvetési támogatások felhasználását az Európai Számvevőszék és az Európai Bizottság illetékes szervezetei, a Kormány által kijelölt szerv, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kincstár, illetve az európai uniós támogatások irányító hatóságai és a kifizető hatóság képviselői is ellenőrzik.
A társulás vagyona
12.       A Társulás vagyonának köre:
a)      feladatellátáshoz átadott vagyon,
b)      a közös beruházások, fejlesztések révén létrejövő vagyon és szaporulata, mely a Társulás közös tulajdonát képezi,
c)      pályázati úton megszerzett vagyon, és szaporulata
d)     a Társulás döntésével szerzett, a Társulás tevékenysége révén keletkezett vagyon, és szaporulata
e)      egyéb vagyontárgyak.
A társulás saját vagyonnal rendelkezhet
13.       A kistérségi feladatellátás érdekében támogatással létrehozott vagyon – az aktiválást követően – ingatlanvagyon esetében tíz évig, más vagyon esetében öt évig nem idegeníthető el, kivéve ha:
a)      az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé és az abból származó ellenértéket a többcélú kistérségi társulás ugyanazon közszolgáltatás ellátásának fejlesztési szükségleteire fordítja, amelyhez az elidegenítést megelőzően az értékesített vagyon kapcsolódott, vagy
b)      az adott közszolgáltatás kistérségi szintű ellátásának megszűnése esetén, amennyiben a támogatással létrehozott vagyon a közszolgáltatási feladatot a továbbiakban ellátó helyi önkormányzat tulajdonába kerül.
14.      A vagyonhoz kapcsolódó tulajdonosi jogok és kötelezettségek gyakorlása a Társulási Tanácsot illetik meg.
15.       A többcélú kistérségi társulások megalakulásának 2005. évi ösztönzéséről és modellkísérletek támogatásáról szóló 36/2005. (III.1.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: R.) alapján elnyert támogatást kamattal növelt összegben vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, ha a Társulás a támogatást nem a Belügyminisztériummal kötött támogatási megállapodásban rögzített támogatási célra és feltételeknek megfelelően használja fel.
16.       Amennyiben egy vállalt feladat Társulás keretén belüli ellátása az R. 3. §-ának (2) bekezdés b) pontja szerinti időtartamon belül megszűnik - kivéve, ha a feladat jogszabály által kerül megszüntetésre -, úgy az adott feladatra az R. alapján jóváhagyott támogatást kamattal növelten kell visszafizetni a központi költségvetésbe.
17.              A Társulásból az R. 3.§-ának (2) bekezdés b) pontjában foglalt időtartamon belül történő kilépés esetén az R. alapján - a kilépő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó - támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni.
18.              Amennyiben a Társulás valamely tagja az R. 3.§-ának (2) bekezdés b) pontjában foglalt időtartamon belül nem teljesíti a vállalt feladatra vonatkozóan az R-ben előírt feltéteket, úgy az R. alapján az adott feladatra jóváhagyott – a feltételt nem teljesítő önkormányzatra lakosságszám szerint jutó - támogatásnak megfelelő összeget kamattal növelten kell a központi költségvetésnek visszafizetni.
19.              Az 15-19. pontok szerinti fizetési kötelezettség esetén a kamat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/B. § (2) bekezdése szerint számított összeg, amelyet a támogatás igénybevétele napjától a visszafizetés napjáig kell felszámítani.
20.              A Társulás megszűnése esetén az elszámolás, a közös vagyon kiadásának, megosztásának szabályai:
a)      a Társulás működése során szerzett vagyont, a közös beruházások, fejlesztések révén létrejött vagyont és szaporulatát, a Társulás döntésével szerzett, a Társulás tevékenysége réven keletkezett vagyont, valamint a pályázati úton megszerzett vagyont a lakosságszám arányában kell megosztani,
b)      a feladatellátáshoz átadott vagyont a bevitt, átadott vagyon arányában kell megosztani,
c)              a Társulásból történő kiválás, kizárás esetén a társulás tagja által a Társulásba bevitt vagyonnal el kell számolni. Annak kiadására a társulás tagja csak abban az esetben tarthat igényt, ha ez nem veszélyezteti a Társulás feladatának ellátását, ebben az esetben a Társulás volt tagját a Társulással kötött szerződés alapján használati díj illeti meg.
21.              A Társulás tagjai vállalják, hogy a 15-19. pontok szerinti esetekben a Társulás által visszafizetendő összeget a Társulásnak megfizetik.
VI. fejezet
A TÁRSULÁS LÉTREJÖTTE, MEGSZŰNÉSE
1.        A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni törvényben meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával lehet.
2.         A kiválásról szóló - minősített többséggel hozott - döntést a települési önkormányzat képviselő testülete hat hónappal korábban köteles meghozni, és azt a társulás tagjaival közölni.
3.         A tagsági jogviszony keletkezése: A Társulásban résztvevő települések a képviselő-testület minősített többségű határozatával mondják ki a Társulásban való részvételüket. A Társulási Tanács minősített többséggel dönt a társulásból történő kizárásról.
4.         A Társulásból kiválni:
a) törvényben meghatározott esetben,
b) illetve a naptári év utolsó napjával lehet.
5.        A Társulásból történő kizárás: A Társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a naptári év utolsó napjával a Társulásból kizárhatja a Társulás azon tagját, amely a megállapodásban meghatározott kötelezettségének ismételt felhívásra határidőben nem tett eleget.
6.        A Társulás megszűnik:
a)   ha a megállapodásban meghatározott időtartam eltelt, vagy törvényben szabályozott megszűnési feltétel megvalósult,
b)   a törvény erejénél fogva
c) a Társulásban résztvevő mindegyik önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott megszüntető határozatával.
d) a bíróság jogerős döntése alapján.
7.         A helyi önkormányzatok képviselő-testületei között a társulás működése során felmerülő vitás kérdésekben a területileg illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt.
VII. fejezet
Egyéb rendelkezések
1.        A Társulás kapcsolatot létesít és tart fenn az Országos Területfejlesztési Tanáccsal, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanáccsal, valamint - a területfejlesztésben már közreműködő társadalmi szervekkel
2.         A társulási tanács tagjai kijelentik, hogy jelen társulási megállapodással jogfolytonosság áll fenn a 2004. július 19-én, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján létrejött átalakulás előtti, 2004. évi CVII. Tkt. alapján átalakult, valamint a 2011. évi CLXXXIX. Mötv. alapján 2013. 06. 30-án átalakult Társulás között. A Társulás megbízza a munkaszervezeti feladatokat ellátó Túristvándi Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a jogfolytonossággal kapcsolatos feladatokban járjon el.
3.        Jelen megállapodás valamennyi társult önkormányzat képviselő-testületének minősített többséggel hozott jóváhagyó határozatával válik hatályossá.
4.        A társult önkormányzatok képviselő-testületeinek határozataiban foglalt felhatalmazás alapján a Társulási Megállapodást aláírásával látja el:
Dr. Péter Csaba
elnök
Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás
Egészségügyi feladatok                                                                                1. számú melléklet
Központi Orvosi Ügyelet szolgáltatási körzetéhez tartozó települések:
1. Botpalád
2. Cégénydányád
3. Csaholc
4. Császló
5. Csegöld
6. Darnó
7. Fehérgyarmat
8. Fülesd
9. Gacsály
10. Garbolc
11. Gyügye
12. Hermánszeg
13. Jánkmajtis
14. Kérsemjén
15. Kisar
16. Kishódos
17. Kisnamény
18. Kispalád
19. Kisszekeres
20. Kölcse
21. Kömörő
22. Magosliget
23. Mánd
24. Méhtelek
25. Milota
26. Nagyar
27. Nagyhódos
28. Nagyszekeres
29. Nábrád
30. Nemesborzova
31. Olcsvaapáti
32. Panyola
33. Penyige
34. Rozsály
35. Sonkád
36. Szamossályi
37. Szamosújlak
38. Szatmárcseke
39. Tiszabecs
40. Tiszacsécse
41. Tiszakóród
42. Tisztaberek
43. Tunyogmatolcs
44. Túrricse
45. Túristvándi
46. Uszka
47. Vámosoroszi
48. Zajta
49. Zsarolyán
50. Tivadar

2. számú melléklet
Állat- és növény-egészségügyi feladatok
Állati hullák megsemmisítése
1.   Fehérgyarmat
2.   Botpalád
3.   Cégénydányád
4.   Csaholc
5.   Császló
6.   Csegöld
7.   Darnó
8.   Fülesd
9.   Gacsály
10. Garbolc
11. Gyügye
12. Hermánszeg
13. Jánkmajtis
14. Kérsemjén
15. Kisar
16. Kishódos
17. Kisnamény
18. Kispalád
19. Kisszekeres
20. Kölcse
21. Kömörő
22. Mánd
23. Magosliget
24. Méhtelek
25. Milota
26. Nagyar
27. Nagyhódos
28. Nagyszekeres
29. Nábrád
30. Nemesborzova
31. Olcsvaapáti
32. Panyola
33. Penyige
34. Rozsály
35. Sonkád
36. Szamossályi
37. Szamosújlak
38. Szatmárcseke
39. Tiszabecs
40. Tiszacsécse
41. Tiszakóród
42. Tisztaberek
43. Tunyogmatolcs
44. Túristvándi
45. Túrricse
46. Uszka
47. Vámosoroszi
48. Zajta
49. Zsarolyán
3. számú melléklet
Belső ellenőrzési feladat
Többcélú Kistérségi Társulás külső erőforrás bevonásával az alábbi települési önkormányzatok polgármesteri hivatalainak, közös önkormányzati hivatalainak, a felügyeletük alá tartozó költségvetési szerveknek, valamint önmaga belső ellenőrzéséről gondoskodik:
1. Botpalád
2. Cégénydányád
3. Csaholc
4. Császló
5. Csegöld
6. Darnó
7. Fehérgyarmat
8. Fülesd
9. Gacsály
10. Garbolc
11. Gyügye
12. Hermánszeg
13. Jánkmajtis
14. Kérsemjén
15. Kisar
16. Kishódos
17. Kisnamény
18. Kispalád
19. Kisszekeres
20. Kölcse
21. Kömörő
22. Magosliget
23. Mánd
24. Méhtelek
25. Milota
26. Nagyar
27. Nagyhódos
28. Nagyszekeres
29. Nábrád
30. Nemesborzova
31. Olcsvaapáti
32. Panyola
33. Penyige
34. Rozsály
35. Sonkád
36. Szamossályi
37. Szamosújlak
38. Szatmárcseke
39. Tiszabecs
40. Tiszacsécse
41. Tiszakóród
42. Tisztaberek
43. Tunyogmatolcs
44. Túrricse
45. Túristvándi
46. Uszka
47. Vámosoroszi
48. Zajta
49. Zsarolyán

1. számú függelék
   
A  társulás tagjainak neve
     
Székhely
     
Képviseli
     
Botpalád Község Önkormányzat
     
4955
     
Botpalád
     
Petőfi út 7.
     
Gyurkó  László
     
Cégénydányád Község Önkormányzat
     
4732
     
Cégénydányád
     
Dózsa György út 2.
     
Kelemen  Róbert
     
Csaholc Község Önkormányzat
     
4967
     
Csaholc
     
Kossuth út 41
     
Dr.  Al-Syed Isam
     
Császló Község Önkormányzat
     
4963
     
Császló
     
Kossuth út 41
     
Porkoláb  Zsigmond
     
Csegöld Község Önkormányzat
     
4742
     
Csegöld
     
Dózsa György út 44
     
Tarcza  György
     
Darnó Község Önkormányzat
     
4737
     
Darnó
     
Fő út 10
     
Bíró  Miklós
     
Fehérgyarmat Község Önkormányzat
     
4900
     
Fehérgyarmat
     
Kiss E. u. 2
     
Dr. Péter  Csaba
     
Fülesd Község Önkormányzat
     
4964
     
Fülesd
     
Kis u. 4.
     
Márton  László
     
Gacsály Község Önkormányzat
     
4972
     
Gacsály
     
Széchényi út 25
     
Petra  András
     
Garbolc Község Önkormányzat
     
4976
     
Garbolc
     
Rákóczi u. 64.
     
Nagy  Roland
     
Gyügye Község Önkormányzat
     
4733
     
Gyügye
     
Fő u. 72
     
Kiss  Ferenc
     
Hermánszeg Község Önkormányzat
     
4735
     
Hermánszeg
     
Kossuth út 25
     
Badar  László
     
Jánkmajtis Község Önkormányzat
     
4741
     
Jánkmajtis
     
Kossuth út 28
     
Ország  József
     
Kérsemjén Község Önkormányzat
     
4912
     
Kérsemjén
     
Alkotmány út 11.
     
Koósz  József
     
Kisar Község Önkormányzat
     
4921
     
Kisar
     
Tisza út 6.
     
Dr.  Jámbrikné Pintér Andrea
     
Kishódos Község Önkormányzat
     
4977
     
Kishodos
     
Fő u. 81
     
Krakkó  Zsigmond
     
Kisnamény Község Önkormányzat
     
4737
     
Kisnamény
     
Fő u. 95
     
Bihariné  Kékesi Ibolya
     
Kispalád Község Önkormányzat
     
4956
     
Kispalád
     
Fő u. 101
     
Magyar  Sándorné
     
Kisszekeres Község Önkormányzat
     
4963
     
Kisszekeres
     
Kossuth u. 46/a
     
Szigeti  Bertalan
     
Kölcse Község Önkormányzat
     
4965
     
Kölcse
     
Dózsa u. 6
     
Balku Pál
     
Kömörő Község Önkormányzat
     
4943
     
Kömörő
     
Kossuth út 24
     
Juhász  András
     
Magosliget Község Önkormányzat
     
4953
     
Magosliget
     
Fő u. 50.
     
Horváthné  Orbán Katalin
     
Mánd Község Önkormányzat
     
4942
     
Mánd
     
Fő u. 8.
     
Czáder  Zsolt
     
Méhtelek Község Önkormányzat
     
4975
     
Méhtelek
     
Sport u. 3.
     
Czuprák  László
     
Milota Község Önkormányzat
     
4948
     
Milota
     
Vörösmarty u. 104
     
Bunna  Istvánné
     
Nagyar Község Önkormányzat
     
4922
     
Nagyar
     
Petőfi u. 3.
     
Hadiné  Guti Ibolya
     
Nagyhódos Község Önkormányzat
     
4977
     
Nagyhódos
     
Fő u. 28
     
Krakkó  Adolf
     
Nagyszekeres Község Önkormányzat
     
4962
     
Nagyszekeres
     
Vasút u. 11
     
Karácsony  Sándor
     
Nábrád Község Önkormányzat
     
4911
     
Nábrád
     
Árpád u. 40
     
Dán  Csabáné
     
Nemesborzova Község Önkormányzat
     
4942
     
Nemesborzova
     
Fő u. 33
     
Nagy Tamás
     
Olcsvaapáti Község Önkormányzat
     
4914
     
Olcsvaapáti
     
Kossuth u. 11.
     
Szabó  Mariann
     
Panyola Község Önkormányzat
     
4913
     
Panyola
     
Szombathelyi u. 12
     
Muhari  Zoltán
     
Penyige Község Önkormányzat
     
4941
     
Penyige
     
Kossuth út 31
     
Juhász  Gyula
     
Rozsály Község Önkormányzat
     
4971
     
Rozsály
     
Kossuth u. 21
     
Sztolyka  Zoltán
     
Sonkád Község Önkormányzat
     
4954
     
Sonkád
     
Kossuth u. 4.
     
Iszák  Tibor
     
Szamossályi Község Önkormányzat
     
4735
     
Szamossályi
     
Kossuth utca 58.
     
Bíróné  Dienes Csilla
     
Szamosújlak Község Önkormányzat
     
4734
     
Szamosújlak
     
Petőfi u. 51
     
Joó Károly
     
Szatmárcseke Község Önkormányzat
     
4945
     
Szatmárcseke
     
Petőfi u. 1.
     
Csoma  Zoltán
     
Tiszabecs Község Önkormányzat
     
4951
     
Tiszabecs
     
Rákóczi u. 37
     
Lőrincz  Gusztáv
     
Tiszacsécse Község Önkormányzat
     
4947
     
Tiszacsécse
     
Kossuth út 96
     
Szabó  Károly
     
Tiszakóród Község Önkormányzat
     
4946
     
Tiszakóród
     
Kossuth út 23
     
Károlyi  Kálmán
     
Tisztaberek Község Önkormányzat
     
4969
     
Tisztaberek
     
Fő u.
     
Kónya Géza
     
Tivadar Község Önkormányzata
     
4921
     
Tivadar
     
Petőfi u. 24.
     
ifj. Danó  Sándor
     
Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
     
4731
     
Tunyogmatolcs
     
Rákóczi u. 103
     
Soltész  Bertalan
     
Túristvándi Község Önkormányzat
     
4944
     
Túristvándi
     
Móricz Zs. u. 7.
     
Lakatos  Tibor
     
Túrricse Község Önkormányzat
     
4968
     
Túricse
     
Rákóczi u. 24.
     
Garda  Endre
     
Uszka Község Önkormányzat
     
4952
     
Uszka
     
Fő u. 100.
     
Dr.  Sértő-Radics István
     
Vámosoroszi Község Önkormányzat
     
4966
     
Vámosoroszi
     
Petőfi u. 17
     
Végh Endre
     
Zajta Község Önkormányzat
     
4974
     
Zajta
     
Kossuth u. 106
     
Kosztya  Zoltán
     
Zsarolyán Község Önkormányzat
     
4961
     
Zsarolyán
     
Fő u. 28.
     
Bessenyei  Béla
 

Jelen társulási megállapodást a Társuláshoz tartozó települési önkormányzatok képviselő-testületei az alábbi határozatukkal hagyták jóvá:
   
Botpalád  Község Önkormányzat Képviselő-testületének                     9/2016 (II.24)   számú  határozata
     
Cégénydányád Község Önkormányzat  Képviselő-testületének       22/2016.(IV.04.) számú határozata
     
Csaholc  Község Önkormányzat Képviselő-testületének                      9/2016 (III.02) számú határozata
     
Császló  Község Önkormányzat Képviselő-testületének      9/2016 (III.10)                   számú  határozata
     
Csegöld  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének   20/2016.(III.10.)                  számú határozata
     
Darnó  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének           12/2016.(III.17.)             számú határozata
     
Fehérgyarmat  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének   15/2016.(03.31.)        számú határozata
     
Fülesd  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének                  11/2016 (II.24)        számú határozata
     
Gacsály  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének              9/2016 (III.09)         számú határozata
     
Garbolc  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének               4/2015 (III.03)        számú határozata
     
Gyügye  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének                6/2016.(III.09.)      számú  határozata
     
Hermánszeg  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének    8/2016.(III.04.)            számú határozata
     
Jánkmajtis  Község Önkormányzat  Képviselő-testületének              56/2016.(III.9.)  számú határozata
     
Kérsemjén  Község Önkormányzat Képviselő-testületének      11/2016 (III.08)            számú határozata
     
Kisar  Község Önkormányzat Képviselő-testületének       349/2016.(III.09.)                 számú határozata
     
Kishódos  Község Önkormányzat Képviselő-testületének         5/2016 (III.03)             számú határozata
     
Kisnamény  Község Önkormányzat Képviselő-testületének     5/2016 (III.08)            számú  határozata
     
Kispalád  Község Önkormányzat Képviselő-testületének        6/2016 (III.03)               számú határozata
     
Kisszekeres  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2016.(03.22.)            számú  határozata
     
Kölcse  Község Önkormányzat Képviselő-testületének           8/2016 (III.03)                számú határozata
     
Kömörő  Község Önkormányzat Képviselő-testületének        8/2016.(III.16.)               számú határozata
     
Magosliget  Község Önkormányzat Képviselő-testületének    4/2016 (III.03)               számú határozata
     
Mánd  Község Önkormányzat Képviselő-testületének       89/2016.(03.22.)                 számú határozata
     
Méhtelek  Község Önkormányzat Képviselő-testületének          9/2016 (III.03)           számú határozata
     
Milota  Község Önkormányzat Képviselő-testületének               22/2016 (III.10)          számú határozata
     
Nagyar  Község Önkormányzat Képviselő-testületének              9/2016 (III.04)          számú határozata
     
Nagyhódos  Község Önkormányzat Képviselő-testületének       6/2016(III.03)             számú határozata
     
Nagyszekeres  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 45/2016.(03.23.)         számú határozata
     
Nábrád Község Önkormányzat  Képviselő-testületének               11/2016  (III.08)       számú határozata
     
Nemesborzova  Község Önkormányzat Képviselő-testületének      21/2016.(03.22.)  számú  határozata
     
Olcsvaapáti  Község Önkormányzat Képviselő-testületének     8/2016 (III.08)            számú határozata
     
Panyola  Község Önkormányzat Képviselő-testületének         7/2016.(III.08.)           számú határozata
     
Penyige  Község Önkormányzat Képviselő-testületének            163/2016.(III.10.)       számú határozata
     
Rozsály  Község Önkormányzat Képviselő-testületének           11/2016 (III.03)          számú határozata
     
Sonkád  Község Önkormányzat Képviselő-testületének          13/2016 (III.9)             számú határozata
     
Szamossályi  Község Önkormányzat Képviselő-testületének  14/2016.(III.12.)           számú határozata
     
Szamosújlak  Község Önkormányzat Képviselő-testületének          22/2016.(III.18.)   számú határozata
     
Szatmárcseke  Község Önkormányzat Képviselő-testületének            7/2016.(III.17.)  számú határozata
     
Tiszabecs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének              22/2016 (III.04)    számú határozata
     
Tiszacsécse  Község Önkormányzat Képviselő-testületének             19/2016.(III.11.)  számú határozata
     
Tiszakóród  Község Önkormányzat Képviselő-testületének            28/2016 (III.10)     számú határozata
     
Tisztaberek  Község Önkormányzat Képviselő-testületének           2/2016 ()II.29        számú határozata
     
Tivadar  Község Önkormányzata Képviselő-testületének               11/2016 (IV.1)       számú határozata
     
Tunyogmatolcs  Község Önkormányzat Képviselő-testületének      14/2016.(III.23      számú határozata
     
Túristvándi  Község Önkormányzat Képviselő-testületének          7/2016 (III.02)         számú  határozata
     
Túrricse  Község Önkormányzat Képviselő-testületének              7/2016 (III.02)          számú határozata
     
Uszka  Község Önkormányzat Képviselő-testületének                      4/2016.(II.15.)     számú határozata
     
Vámosoroszi  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016 (III.01)               számú határozata
     
Zajta  Község Önkormányzat Képviselő-testületének         10/2016 (III.07)                 számú határozata
     
Zsarolyán  Község Önkormányzat Képviselő-testületének 79/2016.(03.21.)              számú határozata
 
Az egységes szerkezetbe foglalt (2016.) Társulási Megállapodás aláíró íve
……………………………………….                                 ……………………………………….
Botpalád Község Önkormányzata                                 Cégénydányád Község Önkormányzata
……………………………………….                                 ……………………………………….
Csaholc Község Önkormányzat                                    Császló Község Önkormányzat  
……………………………………….                                 ……………………………………….
Csegöld Község Önkormányzat                                   Darnó Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Fehérgyarmat Község Önkormányzat                            Fülesd Község Önkormányzat  
……………………………………….                                 ……………………………………….
Gacsály Község Önkormányzat                                    Garbolc Község Önkormányzat  
……………………………………….                                 ……………………………………….
Gyügye Község Önkormányzat                                    Hermánszeg Község Önkormányzat  
……………………………………….                                 ……………………………………….
Jánkmajtis Község Önkormányzat                                Kérsemjén Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Kisar Község Önkormányzat                                        Kishódos Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Kisnamény Község Önkormányzat                                Kispalád Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Kisszekeres Község Önkormányzat                              Kölcse Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Kömörő Község Önkormányzat                                    Magosliget Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Mánd Község Önkormányzat                                        Méhtelek Község Önkormányzat                       
……………………………………….                                 ……………………………………….
Milota Község Önkormányzat                                       Nagyar Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Nagyhódos Község Önkormányzat                               Nagyszekeres Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Nábrád Község Önkormányzat                                     Nemesborzova Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Olcsvaapáti Község Önkormányzat                              Panyola Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Penyige Község Önkormányzat                                    Rozsály Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Sonkád Község Önkormányzat                                    Szamossályi Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Szamosújlak Község Önkormányzat                             Szatmárcseke Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Tiszabecs Község Önkormányzat                                 Tiszacsécse Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Tiszakóród Község Önkormányzat                                Tisztaberek Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Tivadar Község Önkormányzata                                   Tunyogmatolcs Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Túristvándi Község Önkormányzat                                Túrricse Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Uszka Község Önkormányzat                                       Vámosoroszi Község Önkormányzat
……………………………………….                                 ……………………………………….
Zajta Község Önkormányzat                                         Zsarolyán Község Önkormányzat
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz