Óvodánk története - Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda

Fehérgyarmati
Eszterlánc Óvoda és Bolcsöde
..
Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Óvodánk története

Fehérgyarmat nagyközségben az 50-es évektől kezdődően 3 óvodai egység működött. Területileg logikusan helyezkedtek el, volt az úgynevezett Májer óvoda ( vasút-felé ), volt a József A. úton és a nagyközség szívében, a mai Takarékszövet és Ügyészség helyén.
 
Ez az elhelyezkedés lehetővé tette, hogy területileg elérhető legyen minden gyermek számára. Ekkor 6 óvodai csoport működött, minden egység 2 csoportos volt.Az óvoda irányítása Balogh Kálmánné, Aranka néni iskolai igazgatónő feladata volt.
 
1974-ig Az iskola és az óvodák egy tantestületet alkottak.
 
1974/75. tanévben átadásra került az árvíz után felépült Május 14. téri bölcsőde, óvodai és iskolai komplexum. Így 2 iskolai körzet működött tovább, az óvodák Szaniszló Ferenc Igazgató úr irányítása alákerültek. A nagyközség vezetése úgy látta jónak, hogy legyen az óvoda önálló intézmény, működjön önálló szakmai irányítással.
 
A vezető Kóródy Sándorné lett. A gyes bevezetésével olyan mértékű demográfiai hullám következett, hogy egyértelművé vált az óvodák fejlesztése csoportokkal bővítve.
 
Megépült a Tavasz úti óvoda, és a Szent I. téri óvoda.
 
A 14 óvodai csoport a következők megoszlásban működött:
 
-          Május 14 téri óvoda 4 csoport
 
-          Szent I. téri óvoda    4 csoport
 
-          Tavasz úti óvoda       2 csoport
 
-          József A. úti óvoda   2 csoport
 
-          Hadház úti óvoda     2 csoport
 
A megnövekedett csoportok lehetővé tették a 2 óvodai körzet kialakítását. Tusán Péterné és Bartha Lajosné függetlenített óvodai vezetők irányították a két tantestületet. A Szent I. téri és a József A. úti óvodák alkottak 1. számú körzetet, a Május 14 téri, a Tavasz úti és a Hadház úti  óvodák a 2. számú körzetet. Ekkor még minden óvodában vezető helyettesek segítették a függetlenített vezetők irányítását. Később ezt a pozíciót megszüntették.
 
A tantestületet segítette, hogy rendszerváltáskor a fenntartó, illetve a képviselőtestület egy kis létszámú korrekciós csoport működését engedélyezte.
 
A változások gyakoriak voltak. Gyereklétszám csökkenése miatt csoportok szűntek meg. Ekkor Huszti Zoltánné irányította az óvoda intézményét, segítségére volt adminisztrátor később óvodai titkár és gazdasági vezető Virágh Sándorné, Abonyi Lászlóné személyében.
 
2007-ig „ Bázisóvodai” feladatot látott el, csatlakoztak hozzánk a volt „járási terület” óvodai 27 község.
 
2007/2008-ban az óvodát a 2.sz. iskolai körzethez csatolták Varga Lajosné igazgatónő irányította, Tóth Imréné mk. vezető volt.
 
2011-ben az iskola egyházi fenntartású iskola lett, Deák Jánosné lett a vezető helyettes, de ő már óvodai csoportban dolgozott. Átkerült az intézmény a Bárdos Lajos Általános Művészeti Iskolához. Deák Jánosné nyugdíjazása után Széles Zoltánnét bízták meg a vezetési feladatokkal.
 
2012. decemberében megalakult a KLIK ami azt jelentette, hogy az iskolák ettől kezdve oda tartoztak. Az óvodák továbbra sem lettek önmállóak, hanem az ÁMK irányítása alá kerültek.
 
2013. szeptemberéig Széles Zoltánné, utána Kósa Mónika látta el a vezetési feladatokat.
 
Felgyorsult az tagintézményi vezetőváltás, Tóth Imréné után hamar következett Vargáné Udud Krisztina. Ők csoportban dolgoztak és úgy lehetetlen volt szakszerűen és igényesen megfelelni a vezetői feladatoknak.
 
Óvodáinkban két alapítvány működik:
 
-          Szent I. téri óvoda: Kézenfogva az óvodásainkért
 
-          Tavasz úti óvoda: Fehérgyarmati Hétszínvirág Óvoda Alapítvány
 
A létrehozott alapítványoknak köszönhetően sokat tudtunk javítani a tárgyi feltételeken, köszönet ezért mindenkori támogatóinknak.
 
Tantestületünk büszkesége a bábcsoportunk, megyei versenyeken kiválóan szerepeltek. A bábcsoport vezetője Dunai Györgyné nyugdíjas óvónő. Saját készítésű bábokkal és díszletekkel varázsolják a mese világába a gyerekeket az ingyenes előadásaikon. A város és a vidéki óvodások egyaránt örülhetnek előadásaiknak. A városi rendezvényeknek is állandó szereplői.
 
Játszóházunkat szintén azért hoztuk létre, hogy a különböző városi rendezvények alkalmával a gyermekek és szüleik együtt alkothassanak. A mintadarabok elkészítésében, az igényes sátor kialakításában Széles Zoltánné örömmel vett részt, de munkáját az egész nevelőtestület készséggel segítette.
 
Dolgozóink – óvodapedagógusok és dajkák egyaránt - a megfelelő szakmai képzettséggel rendelkeztek.
 
A nevelő munkánk során számos pályázatban vettünk részt gyermekeinkkel, ahol eredményesen szerepeltek a tehetséges gyermekek: játékos közlekedési verseny, rajzpályázatok, több alkalommal, stb.
 
Pályázati lehetőségeink keretében néphagyományőrző tevékenységeinkhez értékes népi ruhadarabokat sikerült szereznünk: mellényeket, szoknyákat, kiegészítőket.
 
Társintézményeinkkel, partnereinkkel mindig folyamatos és tartalmas kapcsolatot tartottunk: a szülőkkel, a nevelési tanácsadóval, a bölcsődével, az iskolákkal. Fontos volt számunkra a családdal való őszinte és szoros kapcsolat  a ránk bízott gyermekek nevelése érdekében. Gyermekvédelmi felelősünk Váradiné Kiss Edit folyamatosan tartotta a kapcsolatot a hátrányos helyzetű családokkal. A szülők, családok mindig sok támogatást nyújtottak az óvodáinknak.
 
Jelentős beruházás volt a Hadház utcai óvoda felújítása, a csoportok bővítése, valamint  az óvodák udvarainak játékokkal történő telepítése.
 
Nevelő munkánkat helyi nevelési program alapján végeztük, melyet nevelőtestületünk közösen dolgozott ki, alapul véve Az óvodai nevelés országos alapprogramját.
 
2016. augusztus 1-től gyökeres változás következett be az óvoda történetében, amikor kiválva az ÁMK-ból újra független lett, és Fehérgyarmati Eszterlánc Óvoda néven működik tovább. Az önálló működéstől szakmai megújulást remélhetünk. Az intézmény dolgozói innovatív szemléletűek, nyitottak az újra és a gyermekek nevelésében a modern pedagógiai módszereket igyekeznek alkalmazni, melyek remélhetőleg a  képességeik sokoldalú fejlődését jelentik majd.
 
 
Fehérgyarmat, 2017. 03. 01.                                     Széles Zoltánné  nyugdíjas óvónő
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz