X. GYARMATI VIGASSÁGOK

 
  NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510236, 44/510240 Fax: 44/510232
E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu
Polgármester: Dr. Tilki Attila
 E-mail: attilatilki@fehergyarmat.hu
Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.huMagyar ÁllamkincstárVárosunk népszavazási eredményei
Városunk népszavazási eredményei

 
 2013. februári híreink
Veszélyes fák kivágása Fehérgyarmaton                         2013. február 27.
Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottság tagjai, a „Tömöttvár 2007” Nonprofit Közhasznú Nonprofit Kft és a Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint Tóth János a Fehérgyarmati Erdészet megbízott erdészeti igazgató 2013. február 27-én közterület bejárást tartottak. A bejárás célja az önkormányzat tulajdonában lévő belterületek megtekintése, szakmai instrukciók alapján javaslattétel a veszélyes, kiöregedett, vagy tájidegen fák kivágására és azok pótlására. A javaslatok alapján a legveszélyesebb fák  kivágása március 15-ig meg fog történni. A további fák kivágása és pótlása a következő vegetációs időszakban lesz.
Fehérgyarmati Helyi Védelmi Bizottság ülés                   2013. február 26.
A Fehérgyarmati Helyi Védelmi Bizottság  február 26-án ülést tartott a Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatalban. Legfontosabb napirendi pont az ár-és belvízvédelmi feladatokra való felkészülés volt.
A Fehérgyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség, és a települések
az árvízi védekezésben való közreműködésre való felkészülés érdekében eddig az alábbi feladatokat hajtották végre:
-    a települések,  a társ szervek,  együttműködők, gazdálkodó szervek elérhetőségei biztosítottak
-    ismételten felmérésre kerültek a védekezésbe bevonható technikai eszközök, anyagok
-    február 28. –ig kerül végrehajtásra a közbiztonsági referensek bevonásával a településeken a Katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. Tv. 16.§ (c) alapján a lakosságból ideiglenes polgári védelmi szolgálatra kötelezhető személyekből védekezés során kézi erőként figyelembe vehetők létszámadatainak, csoportok számának pontosítása
-    pontosításra kerültek a fehérgyarmati, és a tunyogmatolcsi árvízvédelmi komplex csoportokba beosztottak.
-    felkészítésre kerültek a települések közbiztonsági referensei az ár- és belvizek elleni védekezés feladataira, részükre meghatározásra kerültek végrehajtandó feladatok
a belvízvédekezésre való felkészülés érdekében  végrehajtott feladatok:
-    a települések belvíz elvezető rendszereinek ellenőrzése, a veszélyeztetett, mélyebben fekvő területek beazonosítása
-    a belvíz védelmi tervek pontosítása
-    a helyben rendelkezésre álló védekezési anyagok, eszközök felmérése
a lakosság, anyagi javak védelme érdekében végrehajtásra került:
-    a települési tervek, adatbázisok időszakos pontosítása
-    kitelepítési összesített terv pontosítása
-    lakossági riasztó eszközök próbája
Folyamatban a Hadház utcai Óvoda felújítása                  2013. február 22.
Társulási Tanács ülés                                                         2012. február 21.
Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 2013. január 1-én hatályba lépett módosítása alapjaiban változtatta meg az önkormányzati társulások műkődési rendjét.
A korábbi társulási törvény hatályon kívül helyezésével csak az e törvényben szabályozott társulási forma  működhet tovább.
Ez a jogszabályi változás tette szükségessé a Felső- Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás társulási megállapodásának módosítását. Dr. Tilki Attila városunk polgármestere nyitotta meg az ülést, majd szavazásra került a sor  így a Felső-Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás új elnökének Tarca György Csegöldi polgármestert, új elnökhelyettesének Végh András Vámosoroszi polgármesterét választották meg. Tisztújítás után elfogadásra került a Felső- Tisza Vidéki Gyermekjóléti és Szociális Intézményfenntartó Társulás 2013. évi költségvetése is.
Városunkban is kitűzték a székely zászlót                        2013. február 21.
A XXII. kerületi önkormányzat arra kérte a magyarországi településeket, hogy tűzzék ki hivatalaikra a székely zászlót szolidaritásuk jeleként. Az Európai Unió alapvető értéke az identitás szabad vállalása, nem lehet kérdés, hogy szabad-e egy régió szimbólumait a helyi közösségek falvai, városai polgármesteri hivatalának épületére kitűzni. Fehérgyarmaton a székely zászlót városunk polgármestere Dr.Tilki Attila helyezte el a városháza homlokzatán. Az 1601 óta létező székely lobogó az egyik legrégebbi, identitásunkat jelképező zászló, annak a népcsoportnak a jelképe, amely következetesen ragaszkodik magyarságához. Az ünnepségen részt vettek a környékbeli települések polgármesterei, a Polgármesteri  és a Járási Hivatal dolgozói, valamint a reggel frissen állampolgársági esküt tett erdélyi és kárpátaljai  magyarok.
Start-munka mintaprogram megvalósításáról                   2013. február 21.
A Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal nagytermében Lakatosné Sira Magdolna, a Fehérgyarmati Járási Hivatal vezetője, valamint a Munkaügyi Központ Fehérgyarmati Kirendeltsége részéről Bihari Miklós kirendeltség-vezető és Dócza Tiborné kormánytisztviselő tartott tájékoztatást a fehérgyarmati kistérség településeit képviselő vezetők részére a Kistérségi Start-munka mintaprogram 2013. évi megvalósításáról. A tájékoztatás szerint 2013. márciusától folyamatosan indulnak a fehérgyarmati kistérségben a programok, amelyeket 2013. december 31-ig kell a programban részt vevő települési önkormányzatoknak megvalósítaniuk. Fehérgyarmaton 70 fő foglalkoztatására nyílik lehetőség napi 8 órában 10 hónapon keresztül. A program megvalósításához a Munkaügyi Központon keresztül a bérek, járulékok és a dologi költségekre állami támogatást kap az Önkormányzat. A program során a belterületi közúthálózat javítása, a belvízelvezetés és az illegális hulladéklerakó helyek felszámolása valósul meg.
Állampolgársági eskütétel                                                 2013. február 21.
Köszönő levél                                                                     2013. február 14.
Dr. Navrasics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter, miniszterelnök-helyettes úr, és Dr. Szabó Erika államtitkár asszony közösen írt levelükben köszönetet mondanak
Dr. Tilki Attila polgármesternek  a járási hivatalok kialakításához nyújtott támogatásáért.                                                                                                        köszönő levél...
Tájékoztató a szabad vállalkozási zónák létrehozásáról  2013. február 12.
Társasági adókedvezmény
A szabad vállalkozási zóna területén megvalósított beruházások esetében a fejlesztési adókedvezmény a
beruházás üzembe helyezését követő adóévben, vagy a beruházás üzembe helyezésének adóévében és az azt követő kilenc adóévben, de legfeljebb a bejelentés, illetve a kérelem benyújtásának adóévét követő tizennegyedik adóévben vehető igénybe. Az adókedvezmény mértéke nem haladhatja meg a számított társasági adó 80 %-át. A szabad vállalkozási zónák - mint speciális gazdasági övezetek - megteremtésével a Kormány a legnehezebb helyzetben lévő területeknek nyújt segítséget, a terület- és gazdaságfejlesztést összehangolva, gazdaságélénkítést, foglalkoztatás-bővítést célzó eszközként.
A gazdasági szereplők (nagy beruházók és KKV-k egyaránt) számára vonzó telephelyfeltételeket és kedvezményeket lehet biztosítani, támogatva e területek gazdasági vérkeringésbe való tényleges bekapcsolását.  tovább...
MINTA MENZA                                                               2013. február 11.
Fehérgyarmat Város Önkormányzata Közétkeztetési Intézménye együttműködési megállapodást írt alá a MENZA MINTA=MINTA MENZA elnevezésű programhoz, mely a közétkeztetés megújítása céljából jött létre.
A program célja az is, hogy felmérésre kerüljön, hogy a jelenlegi közétkeztetésre fordított normatív támogatás mennyiben elégséges egy egészséges étrend kialakítására, és ennek tükrében, ha szükséges, változtatásokat javasoljon a döntéshozóknak.
Az együttműködés lehetőséget ad a közétkeztetés területén az egészségügyi szükségletek teljesítésének és a magas színvonalú szakmai háttér megteremtésének kialakítására.
Cél: az egészségesebb, korszerű táplálkozás kialakítása, a közétkeztetés megújítása, melynek egyértelmű nyertese egy egészségesen táplálkozó, étkezési kultúrával rendelkező felnövő generáció.
Ennek érdekében el kell érni az eddig nem megfelelő gyakorisággal használt nyersanyagok, pl. hal, gyümölcs, minőségi tejtermékek, teljes kiőrlésű pékáruk szélesebb körű alkalmazását, az étlapok megújítását.
A közétkeztetésbe a helyi szállítók, helyi őstermelők termékeit, valamint a bio élelmiszereket szélesebb körben be kell vonni.
MI VAGYUNK EURÓPA VETÉLKEDŐK                     2013. február 11.
Filmverseny
A filmes versenyre minimum 30 másodperc, maximum 5 perc hosszúságú rövidfilmekkel nevezhetnek a diákok. Az elkészült alkotások a helyi versenykiírásban meghirdetett Európai Uniós témakört dolgozzák föl. Készülhet dokumentumfilm, animáció vagy kitalált történet. A megoldás lehet komoly, kreatív és vicces egyaránt. Bármilyen ötletet szívesen várunk.
A filmeket tetszőleges, egyszerű eszközzel lehet elkészíteni (mobiltelefonnal, fényképezőgéppel, stb.).
Mondd meg, ki vagyok! vetélkedő
A vetélkedő keretében 10, az Európai Unióval kapcsolatos fogalmat kell kitalálnia a csapatoknak. A játékvezető állításokat olvas fel a csapatoknak (összesen 10 db), akiknek feladatuk, hogy minél
kevesebb állításból kitalálják a helyes választ. Minden fel nem olvasott állítás pontot ér. Az a csapat győz, aki először találja ki a megoldást.
Fesd meg Európát! rajzverseny
A rajzversenyre szabadon választott technikával készült alkotásokkal lehet nevezni (rajz, tus, akvarell, akrill- vagy pasztelltechnika, olajfestés és kollázs), minimum A4-es, maximum A2-es méretben. A rajzoknak a helyi versenykiírásban meghirdetett témát kell feldolgozniuk.
A rajzokat 3-5 főből álló helyi zsűri értékeli. A főbb értékelési szempontok: kreativitás, eredetiség, a kifejezni kívánt üzenet, annak érthetősége, technikai minőség (elrendezés, stílus, színvilág).
Diák közvélemény-kutatás és esszéíró verseny
Minden kistérségben meghirdetünk egy diák közvélemény-kutatást és egy esszéíró versenyt.
A közvélemény-kutatás keretében az iskolák egy 6-7 kérdést tartalmazó kérdőívet kapnak, feladatuk, hogy minél több kitöltött kérdőívet gyűjtsenek össze, az ottani diákok. A kérdőívek Európai Unióhoz kapcsolódó kérdéseket tartalmaznak, kitöltésük önkéntes és névtelen. A versenyre iskolák nevezhetnek és az az iskola nyer, amelyik a legtöbb kérdőívet gyűjti össze.
részletes tájékoztató, jelentkezési lap
Farsangi délután a művelődési házban                              2013. február 9.
A művelődési ház előterébe szombat délután kézműves foglalkozásokkal és jelmezes ügyességi játékokkal szórakoztatták az odalátogató gyermekeket. Sok gyermek érkezett szüleivel, nagyszüleivel együtt. A program alkalmával minden kedves látogatónak lehetősége nyílt, hogy szebbnél szebb farsangi álarcot készítsen. A gyerekek nagy örömére különböző állatfigurás álarcokat is lehetett csinálni, volt egér, cica, kutya, oroszlán és nyuszi is. A rengeteg színes, jópofa álarc és szemüveg mellett, minden kicsi és nagy készített farsangi kalapot is. A kézműves foglalkozást követően állarcos közös csoportkép készült a résztvevőkről. Arendezvény jelmezes ügyességi játékokkal fejeződött be. Mindannyian reméljük, hogy a jó hangulat mellett, a farsang alkalmával sikerült a telet is elűznünk. 
Festménykiállítás                                                               2013. február 8.
A Városi Galériában 2013. február 8-án 16 órától tartották Frimmerné Ihnáth Mariann (a Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium rajztanár) tanár, képzőművész festmény kiállításának megnyitóját.  A Deák Ferenc Gimnázium tanulója, Pető Nóra szavalata színesítette a programot. A kiállítást Dr. Tilki Attila polgármester nyitotta meg. A festményeket az érdeklődők még két hétig tekinthetik meg a galériában.
A képzőművész képeinek témájául a Bodrogköz és a Hegyköz természeti szépségei szolgálnak, hiszen Széphalomban született. A Bodrog folyót körülölelő fák, bokrok, virágok, távoli hegyek aquarell, pasztell és olajfestményein kelnek új életre.
Képeinek állandó témája még Sárospatak, a történelmi nevezetességek, a város és környezete hangulatának, az évszakok változásainak megörökítése.
Frimmerné Ihnáth Mariann rajztanári diplomát a Nyíregyházi Tanárképző Főiskolán szerzett 1970-ben. 1976-1977-ben a Magyar Képzőművészeti Főiskola vizsgával zárt felsőszintű rajztanár továbbképzésén vett részt. 2007-ben pedagógiai munkája elismeréseként Comenius emlékéremmel tüntették ki.
Csoportos kiállításokon szerepeltek alkotásai Nyírbátorban, Debrecenben, Sárospatakon, Szerencsen, Sátoraljaújhelyben, Miskolcon, Kazincbarcikán, Kassán, Budapesten, Bodrogszerdahelyen, Királyhlmecen és Tokajban.
Egyéni kiállítások:
Sárospataki Református Kollégium Tudományos Gyűjteményeinek Repozitoriuma
Zrínyi Ilona Gimnázium Galériája - Nyíregyháza
Nagy Dezső Művelődési Ház - Cigánd
Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium Iskolagalériája - Sárospatak
HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat - Budapest
Megkezdték a Hadház utcai óvoda rekonstrukcióját       2013. február 4.
Dr. Tilki Attila polgármester 2012. év novemberében megtartott képviselő-testületi ülés keretében tájékoztatta a képviselőket, hogy nyert a város az „önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól” szóló BM rendeletre benyújtott pályázaton, melyet a Belügyminisztérium 21 600 000 Ft támogatásban részesített, 5 % önerő biztosítása mellett. A beruházási munkák elkezdése előtt a közbeszerzés lebonyolítása meghívásos formában történt, melynek nyertese a FEMÉP Kft. lett.
A Fehérgyarmati Polgármesteri Hivatal 2013. január 20-án átadta a munkaterületet a Kft.-nek, akik időben meg is kezdték a Hadház utcai óvoda teljes rekonstrukcióját. A beruházás mindenre kiterjed, az aljzatbeton szigetelésétől a tető héjazat cseréjéig. Tartalmazza a fűtés korszerűsítését, valamint a meleg víz termelés napkollektoros rásegítését is. Jelenleg a falszigetelés és tető héjazat cseréje történik. A felújítás várhatóan nyár kezdetére befejeződik, szeptembertől ismét belakhatják a gyermekek. A Hadház utcai óvodások, ameddig az építkezés tart, addig a tavaly felújított Szent István téri óvodában vesznek részt a foglalkozásokon.
  Híreink:
2013. januári híreink
2012.decemberi híreink
2012. novemberi híreink
2012. októberi híreink
2012. szeptemberi híreink
2012. augusztusi híreink
2012. júliusi híreink
2012. júniusi híreink
2012. májusi híreink
2012. áprilisi híreink
2012. márciusi híreink
2012. februári híreink
2012. januári híreink
2011. decemberi híreink
2011. novemberi híreink
2011. októberi híreink
2011. szeptemberi híreink
2011. augusztusi híreink
2011. júliusi híreink
2011. júniusi híreink
2011. májusi híreink
2011. áprilisi híreink
2011.márciusi híreink
2011.februári híreink
2011.januári híreink
2010.decemberi híreink
2010. novemberi híreink
2010. októberi híreink
2010. szeptemberi híreink
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink


SPORT
Szatmár Unió F.C. NB III-as csapat sorsolása
Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
A 2013. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság versenykiírása és sorsolása.
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 TAVASZI SORSOLÁSA
FEHÉRGYARMATI VSE  2012-2013 SORSOLÁSA
megyei női felnőtt bajnokság
Kézilabda tabella
Tiszavasvári SE-QUICK 200–Fehérgyarmati VSE 34–28 (18–14)
Tiszavasvári, 300 néző, v.: Dohány J., Varga Zs. Tiszavasvári: Boczák K. – Benyusz K. 4, Dobos B. 5, Medve R., Buzás B., Dancs M. 3, Mezei L. 3. Csere: Pacza A. (kapus), Pataki G., Csócsics G. 1, Fekete D. 6, Kiss K. 6/2, Kovács L. 1, Dévald A. 2, Rontó Á. 1, Vasas T. 2. Játékos-edző: Medve Róbert. Fehérgyarmat: Nagy T. – Pásztor A., Szabó P. 10/2, Kotvász A. 4, Balogh G. 1, Siket T. 4, Csobay A. 2. Csere: Csapos J., Bihari Z., Gaál B. 1, Szabó J., Hadar B., Gaál R. 3, Szűcs B. 3. Játékos-edző: Csapos János. Kiállítások: 12, illetve 10 perc. Hétméteresek: 3/2, illetve 2/2.
Igazi megyei rangadón, sportszerű küzdelemben, jó játékvezetés mellett többször is hét-nyolc góllal vezetett a vasvári csapat, amely győzelmével megerősítette vezető pozícióját a tabellán. Junior: 41–20. (Tudósító: Hankó András)
Medve Róbert: – Úgy érzem, megérdemelt sikert arattunk, saját hibáink miatt nem lett nagyobb különbségű a győzelem.
Csapos János: – Gratulálok a hazai csapatnak, a mai estén minden tekintetben felülmúltak minket. A rengeteg technikai hibát még a gyarmati szív sem tudta pótolni.


Fehérgyarmati VSE–Kisvárdai KC SE 25–24 (9–12)
Fehérgyarmat, 400 néző, v.: Vitális, Csörgő.
Fehérgyarmat: Nagy T. – Csobaiy A. 5, Kotvász A. 2, Siket T. 3, Bihari Z. 1, Szabó P. 4, Pásztor A. 5/1. Csere: Csapos J., Szűcs B. 1, Balogh G., Gaál R. 4 Játékos-edző: Csapos János.
Kisvárda: Simon A. – Kovács A., Kiss I. 9, Fekete R., Szabó A. 2, Nagy D., Botka A. 1. Csere: Járosi A. 7, Nagyházi P. 1, Vass Gy. 3, Csendes Á. 1, Dévényi J. Edző: Papp József. Kiállítások: 6, illetve 4 perc. Hétméteresek: 1/1, illetve 1/0.
Óriási fizikális különbség volt a két csapat között a Kisvárda javára!Akadozott a Gyarmati támadójáték, és a védekezés is!A mérkőzés végjátékában a Fehérgyarmati közönség és a játékosok szíve a helyén volt!Egyszer vezetett, az utolsó 3 percben  4 gólt szerző hazai csapat!
A győztes gyarmati gólt Bihari Zoltán, „Öcsike” szerezte a befejezés előtt tíz másodperccel.
Junior: 22–33. Csapos János: – Hatgólos hátrányt dolgoztunk le, a legjobbkor, az utolsó percben vezettünk először. Igazi csapat vagyunk, amely soha nem adja fel! Ilyen közönség előtt öröm játszani.
Papp József: – Rendkívül magas hőfokú mérkőzésen, végig nagyon nagyon jól játszottunk, sajnos, a „vitalitás” nem a mi javunkra döntötte el a találkozót…
 
Következik az első helyen álló Tiszavasvári , idegenben!


Szalai Márk - Kiss Norbert serdülő emléktorna
Végeredmény:
1.Fehérgyarmati VSE 4 pont
2.Szatmárnémeti VSK 2 pont
3.Mátészalkai MTK     0 pont

Fehérgyarmati VSE   –  Mátészalkai MTK       33-26
Szatmárnémeti   VSK –  Mátészalkai MTK      35-30
Fehérgyarmati VSE    _ Szatmárnémeti VSK   30-19

Gólkirály:                                         Karikás Krisztián /25 gól/Fehérgyarmati VSE
Legjobb játékos:                                  Szíjártó Alex                   Mátészalkai MTK
Szalai László különdíj legjobb kapus: Kiss Márk                      Fehérgyarmati VSE

Török Zsigmond – Kullár Ferenc felnőtt emléktorna
Végeredmény:
1.Fehérgyarmati VSE 4 pont
2 Mátészalkai MTK    1. pont
3.Szatmárnémeti VSK 1  pont
 A 2.-3. helyezésért a gólkülönbség döntött

Fehérgyarmati VSE   –    Mátészalkai MTK       34-33
Szatmárnémeti VSK    –  Mátészalkai MTK       26-26
Fehérgyarmati VSE    _ Szatmárnémeti VSK     38-29

Gólkirály:                                            Szabó Péter /25 gól/Fehérgyarmati VSE
Legjobb játékos:                                  Lazareanu Mihai    Szatmárnémeti VSK
Szalai László különdíj legjobb kapus: Nagy Tamás             Fehérgyarmati VSE


Véget ért egy fejezet..... ,énekelte anno a Juventus együttes.Az Fehérgyarmati VSE férfi felnőtt csapata is lezárta az Őszt egy 3.hellyel ,december elején egy közös disznóöléssel.Január elején megkezdődött a felkészülés változatlan kerettel.Közben kiemelkedő sportteljesítményért Csapos János és Szabó Péter megyei elismerést kapott.Sajnos munkahelyi és tanulmányi okok miatt a felkészülés intenzitása nem érte el az optimális mértéket,de amatőr csapat lévén ezeket tudomásul kell,hogy vegyük.Öt edzőmérkőzést játszottunk,melyeken vegyes teljesítményt nyújtottak a fiuk.Az akarat,eltökéltség megvan,de a játék egyelőre 6o % körüli."Új" játékos Bodnár Krisztián kapus,Simon János balszélső,akik ismét játékra jelentkeztek,de idő kell a beépitéshez. Szabó József Csengeri játékos kérte,hogy levezethessen 1-2 évet csapatunkban.Mivel középen kevesen vagyunk és amúgy is minimális költséget igényel,edzőnk megpróbálkozik a szerepeltetésével.Szombaton Kisvárdát fogadjuk.Ők nagyon erősek,tapasztaltak és erősítettek is.Ennek ellenére hazai pályán senkitől nem félünk és közönségünk segítségével sportszerű keretek között győzni szeretnénk.A remekül sikerült kézis bálban mi táncoltunk,most szeretnénk a Kisvárda csapatát megtáncoltatni.Ehhez szükséges a szokásos telt ház és játékosaink kiemelkedő teljesítménye,Gyarmati szíve. Hát akkor kezdődjön!
                                       Tankóczi Gyula


Az őszi bajnoki szezon utolsó haza mérkőzése előtt még mindig győzelem nélkül állunk a junior bajnokságban. Ezek a fiatal serdülőkorú gyerekek erőn felül teljesítenek és vállalják a szereplést a tőlük akár több évvel idősebb junior korú társaikkal szemben. Igen nehéz feladat, de higgyék el nekem, hogy erőn felül próbálnak hétről hétre helyt állni. Tanulmányi munkájukat igyekeznek folyamatosan ellátni és az edzéseket nagy lélekszámmal látogatják, ami jövő szempontjából számunkra a legfontosabb. Sok időt kell fordítanunk az egyéni képzésre, illetve a taktikai feladatokra, hiszen több gyerek még nagyon kevés kézilabda múlttal rendelkezik. A munka gyümölcsét érezzük, mert csapatunk szerepel a megyei serdülő bajnokságban, ahol veretlenek vagyunk. Én a fiúktól sok türelmet, kitartást és folyamatos munkát kérek, mert eredményt csak így érhetünk el. Kérem, legyenek türelmesek és biztassák ezeket a fiatal srácokat, mert meg fogják hálálni a biztatást. Ezt úton szeretném megragadni az alkalmat, hogy a térdműtéttel lábadozó Makay Tibornak és a lábtörést szenvedő Balogh Bencének mielőbbi jobbulást kívánjak a csapat és jómagam nevében. Minél előbb várunk vissza a csapatba bennetek .  
  Tisztelettel: Török Péter

A fehérgyarmati női csapat 2002-ben az azóta Budapestre költöző, és ezért sajnos a csapatból kiváló Máté Zsuzsa kezdeményezésére, mint hobby csapat alakult. Barátnőkként, ismerősökként saját szórakoztatásunkra és a kézilabda iránti szeretetre alapozva kezdtük el újra az edzéseket. A megyei bajnokságban 2006-ban indultunk először Tankóczyné Bihari Andrea vezetésével. Az első évek a tapasztalatszerzéssel teltek, de már ekkor sem vallottunk szégyent és a középmezőnyben végeztünk. 2009-ben Csapos János váltotta előző edzőnket, az ő vezérlete alatt a gárda már dobogós helyen végzett.  A tavalyi szezonban Veresné Erdős Judit és Tankóczyné Bihari Andrea közös munkájának köszönhetően még egy hellyel sikerült előbbre lépnünk, ezüst érmesek lettünk. S azon dolgozunk, hogy az idei év végén a legfényesebb érem csillog majd a nyakunkban. A csapat egyre jobb teljesítményének köszönhetően már a női meccsekre is egyre több szurkoló kíváncsi, reméljük, hogy nem okozunk csalódást és a jövőben is számíthatunk buzdító hangjukra.
Veresné Erdős Judit
            edző
A 2012. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság meghirdetése
FVSE NBII felnőtt 2012-es kezdési időpontok
Török Zsigmond – Kullár Ferenc felnőtt felkészülési emléktorna  és a
Szalai Márk - Kiss Norbert ifjúsági emlé
ktorna végeredménye.

HASZNOS HÍREK

Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters
Weblap készítés: Gecsey István
Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Tardi László, Szűcs József
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András