NAVIGÁCIÓ:

  ELÉRHETŐSÉGEINK:
Fehérgyarmat Város Önkormányzat  Polgármesteri Hivatala
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-236
 Fax: 44/510-232
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, szerda
8 - 16 óráig

E-mail: fehergyarmat@fehergyarmat.hu

Jegyző: Dr. Kovács Attila
E-mail: dr.kovacs.attila@fehergyarmat.hu

Fehérgyarmati Járási Hivatal:
4900, Kiss Ernő u.2.
Tel: 44/510-240
 Fax: 44/510-233
Ügyfélfogadás:
hétfő: 8 - 20 óráig
kedd: 8 - 12 óráig
szerda: 8 - 16 óráig
csütörtök: 8 - 12 óráig
péntek: 8 - 12 óráig
Hivatalvezető:
Lakatosné Sira Magdolna
E-mail: jarasi.hivatal@fehergyarmat.szszbmkh.gov.hu

Magyar Államkincstár
Látogatóink száma 2007 május 29-től:
Free Web Counters

 „Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Fehérgyarmaton” városrehabilitációs projekt
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSFehérgyarmat Város Önkormányzat, mint Közvetítő Szervezet
pályázatot hirdet
a „Funkcióbővítő Integrált Településfejlesztés Fehérgyarmaton” városrehabilitációs projekt keretében
elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló
mini-projektek támogatására.

1.    A pályázat célja

A „soft” tevékenységek célja a közösségfejlesztés, valamint a városrehabilitációs projekt keretében végrehajtásra kerülő fejlesztések elfogadtatásának elősegítése, a helyi identitást, közösségformálást erősítő programok megvalósítása. A közvetett támogatási rendszer keretében olyan mini-projektek támogathatók, amelyek célja helyi társadalmi akciók megvalósítása a projekt keretében megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan, a közösségi élet és a civil szerveződések erősítése érdekében.
A támogatott mini projekteknek a városrehabilitációs akcióterületen kell megvalósulniuk, és megvalósulási helyszínüket és céljukat tekintve a pályázati projekthez kell kapcsolódniuk.

2.    A pályázók köre

Nonprofit jelleggel működő szervezetek, akik a település lakosságával kapcsolatban vannak (a településen bármilyen módon jelen vannak, vagy a helyszínen a korábbiakban már konkrét akciókat végrehajtottak).
Az alábbi szervezetek pályázhatnak:
•    Nonprofit szervezetek (egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület) – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
•    Nonprofit gazdasági társaságok – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben;
•    Nonprofit jelleggel működő, közszolgáltatást megvalósító intézmények, amelyek a településen az érintett célcsoport lakosságával közvetlen, napi kapcsolatban vannak;
•    Társasházak, lakásszövetkezetek;
•    Szociális szövetkezetek – amelyek konzorciumi partnerként nem vesznek részt a városrehabilitációs projektben.
Nem nyújthatnak be pályázatot az 1989. évi XXXIII. törvény „a pártok működéséről és gazdálkodásáról” szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek.

3.    Támogatható tevékenységek

Elsősorban az alábbi témákhoz kapcsolódhatnak mini projektek, azaz programok, rendezvények, konferenciák, szemléletformáló képzések, tájékoztatók, és ezek sorozatai:

A) Közösségépítés (indikatív keretösszeg: 1.512.000 Ft)
•    Közösségfejlesztés a Tavasz utcai óvoda kertjében növénytelepítés, eszközkarbantartás,
•    közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, családi nap a strand területén (közösségi kezdeményezések, játszóházak, családi verseny, civil programok megvalósítása.);
•    integrált településfejlesztési tevékenységekhez (pl. parkosításhoz, játszóterek rendbetételéhez stb.) kapcsolódó helyi társadalmi akciók, családi nap/napok megszervezésének támogatása;

B) Környezettudatosság (indikatív keretösszeg: 1.512.000 Ft)
•    A környezettudatosság terjesztése gyalogtúrák, biciklitúrák tervezésével, helyi társadalmi akciók, családi napok megszervezésének támogatása
•    Gyermekek célzott szemléltetéssel való oktatása a szaktantárgyak kihelyezett oktatásával
•    egyéb, a helyi környezettudatosság elterjesztését segítő tájékoztatási, szemléletformáló akciók;

C) Hagyományőrzés (indikatív keretösszeg: 756.000 Ft)
•    Hagyományőrző családi nap megrendezése, a témakörhöz szorosan kapcsolódó tevékenységekkel (hagyományőrző kiállítás, versenyek a népi szokásokat feldolgozva, szakmai találkozók, műhelyek szervezése a mezőgazdaság, állattenyésztés témakörben, bemutatók szervezése)

Egyéb támogatható tevékenységek:
•    az érintett lakosság bevonását célzó akciók;
•    munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok;
•    alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása;
•    bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok.
Elszámolható költségek: kizárólag a mini-projekt sikeres végrehajtásához/megvalósításához közvetlenül kapcsolódó fogyó- és forgóeszközök, helyszín- és eszközbérlések, valamint szolgáltatások számolhatók el (az útmutatóban részletezettek szerint).
A „mini-projekt” megvalósításának kezdő időpontja legkorábban: 2014. december 1., záró időpontja legkésőbb: 2015. május 3. A projekt megvalósításának időpontja nem lehet korábbi, mint a pályázat benyújtását követő 45. naptári nap.

A rendelkezésre álló keret: 3.780.000 Ft.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási intenzitás: 100 %
Támogatás összege: minimum 300 000 Ft, maximum 756 000 Ft.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. október 15-tól 2014. október 31.-ig

4.    Pályázat benyújtása

A részletes „mini-projekt” pályázati útmutató elérhető a város honlapján, valamint nyomtatott formában az Polgármesteri Hivatal 102. szobájában.
A pályázatok magyar nyelven, kizárólag a jelentkezési lap kitöltésével nyújthatók be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.
A pályázatot 2 példányban [egy eredeti és egy másolat, valamint további egy elektronikus példányban (CD/DVD lemezen)], zárt csomagolásban, kizárólag személyesen az alábbi címen kell benyújtani:
Fehérgyarmat Város Polgármesteri Hivatal 4900 Fehérgyarmat, Kis Ernő u. 2. 102. szoba.
A pályázatok csomagolásán fel kell tüntetni a pályázati felhívás pontos címét: KT-FGY- ÉAOP-5.1.1/D-2014
A jelentkezési lapok benyújtása 2014. október 31. 16.00 óráig lehetséges.
Benyújtásnak az az időpont minősül, amikor a személyes átadás-átvétel megtörtént. A Közvetítő Szervezet kötelezettsége biztosítani, hogy az átadás-átvétel során az átvételi dokumentáció minden példányán szerepeljen az átvétel időpontja az év, hónap, nap, óra, perc megjelölésével.
A benyújtási határidő előtt a pályázók kérdéseiket a 06-44-510-236/115 mellék telefonszámon vagy az civilpalyazat.fgy@gmail.com e-mail címen tehetik fel.

5. A pályázathoz benyújtandó dokumentumok
1.    Jelentkezési lap
2.    Aláírási címpéldány vagy aláírás-minta
3.    Létesítő okirat másolata
4.    Igazolás / Referenciaigazolás
5.    Költségvetést alátámasztó dokumentumok (a szakmai tartalom bemutatásával):
a.    árajánlatok
b.    költségbecslésekMŰVELŐDÉSI KÖZPONT
SPORT
2014. évi kispályáas labdarúgó bajnokság tabella, eredmények

A 2014. évi városi kispályás labdarúgó
 bajnokság versenykiírása és
sorsolása

A 2014. évi városi kispályás labdarúgó bajnokság meghirdetése
Fehérgyarmat Város Önkormányzata
nevében a fenti szervezetek
 koordinálásával az idei évben
 is meghirdetjük a városi kispályás
 labdarúgó bajnokságot az alábbiak szerint: tovább...    nevezési lap

Kézilabdás híreink
Fehérgyarmati VSE 2013-2014
 tavaszi sorsolása

Fehérgyarmati Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság 2013. eredmények, tabella
Szatmár Unió FC
ARCHÍVUM
2014. augusztus
2014. július
2014. június
2014. május
2014. április
2014. március
2014. február
2014. január

2013. december
2013. november
2013. október
2013. szeptember
2013. augusztus
2013. július
2013. júmius
2013. május
2013. április
2013. március
2013. február
2013. január

2012.december
2012. november
2012. október
2012. szeptember
2012. augusztus
2012. július
2012. június
2012. május
2012. április
2012. március
2012. február
2012. január

2011. december
2011. november
2011. október
2011. szeptember
2011. augusztus
2011. július
2011. június
2011. május
2011. április
2011.március
2011.február
2011.január

2010.december
2010. november
2010. október
2010. szeptember
2010. augusztus
2010. júliusi események
Összedőlt a Fehérgyarmati víztorony
2010. júniusi eseményeink
2010. májusi eseményeink
Korábbi híreink a hírek navigációban

HASZNOS HÍREK
 Cikkek: Kanyó András,  Rajnai Gáborné,  Szűcs József
Egyéb forrás :SZON
Fényképek: Kanyó András, Nagy Gergő, Szoboszlai Judit
Weblap: Gecsey István

X. GYARMATI VIGASSÁGOK

MAGYARRÉGIÓ - Országos információs portál